Ε9: Ξεκίνησε η κατάθεση…

ρύθμιση οφειλών
Νέος υπολογισμός ΦΠΑ
April 1, 2013
Λογιστές Αθηνών
Δικαιολογητικά φορολογικών δηλώσεων 2013
April 3, 2013

Ε9: Ξεκίνησε η κατάθεση…

forologikes dilwseis logistika

Από 1 Απριλίου 2013  ξεκίνησε  η ηλεκτρονική υποβολή  υποβολή Ε9 και προσαρτήματα  του  ΤAXISnet

Για  ενέργειες που  πρέπει να προβείς , ενημέρωση και κατάθεση ηλεκτρονικού φακέλου  η εταιυπερχρεωμένα νοικοκυριάρεία  μας παρέχει την υπηρεσία  από 20 € & φπα 23 % και η προσφορά ισχυεί έως την λήξη του προγράμματος.

>>>>>Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία , ωράριο λειτουργιάς και τρόποι  μετάβασης  στα γραφεία μας click εδώ

>>>>>Σχετική υπηρεσία μας click εδώ

Ακόμα να γνωρίζεις :

Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012;
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2012 είναι:
❖    Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2011.
❖    Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2012 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών.
❖    Ο υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (έτη 2005 έως 2011), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων.
❖    Το προστατευόμενο μέλος που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση εντός του 2011.

Ποιος είναι υπόχρεος να συμπεριλάβει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012 ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής και από το εργολαβικό προσύμφωνο, συμφωνήθηκε να πάρει ο εργολάβος;
Από το έτος 2011 υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, είναι ο εργολάβος εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.
Αν όμως δεν έχει παρέλθει η τριετία ή το ακίνητο δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υπόχρεος να το δηλώσει είναι ο οικοπεδούχος.

Εδώ,Δίνουμε Λύση.

Comments are closed.