Πρόσληψη 5.000 ανέργων

δικαιολογητικά εσπα epidotisi espa
43 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
March 9, 2013
οαεδ anergoi programmata
Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων
March 21, 2013

Πρόσληψη 5.000 ανέργων

οαεδ anergoi programmata

«ΟΑΕΔ-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών»

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.υποχρεωμένα νοικόκυρια

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 25 € για ανέργους άνω των 24 ετών και σε 20 € για τους ωφελούμενους άνεργους έως 24 ετών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις (3) μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση

 

Νέοι επαγγελματίες (ΟΑΕΔ)

Το τριετές πρόγραμμα νέων επαγγελματιών του ΟΑΕΔ αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο Φεβρουάριο 2013. Αφορά ανέργους 22 – 64 ετών, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι θα επιδοτηθούν με €24.000 για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η επιδότηση είναι στο 100% των δαπανών.

Η επιδότηση, που εντάσσεται στον προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ, θα δοθεί σε 4 ισόποσες δόσεις, η πρώτη μετά την έγκριση της αίτησης και η τελευταία μετά από 3 χρόνια. Και σε αυτό το επιδοτούμενο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο σχεδόν των οικονομικών δραστηριοτήτων, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως π.χ. κλειστά επαγγέλματα, εποχικές επιχειρήσεις, καντίνες, νυχτερινά μαγαζιά και φροντιστήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν κάρτα ανεργίας, να έχουν ολοκληρώσει την εξατομικευμένη παρέμβαση και να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας. Και τα τρία βήματα γίνονται δωρεάν στον ΟΑΕΔ. Μετά από αυτά, οι υποψήφιοι άνεργοι πρέπει να κάνουν έναρξη επιχείρησης, πριν υποβάλουν την αίτηση ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα.

 

Comments are closed.