Ομάδα  συνεργατών δικηγόρων, σας παρέχει την καλύτερη υποστήριξη και ενημέρωση,

διακρινόμαστε για την  άμεση συνδρομή μας  και την εχεμύθεια μας.

 

Ενδεικτικές υπηρεσίες

>Διαζύγιο – Λύση γάμου

>Επιμέλεια τέκνων

>Διατροφή

>Κληρονομικά και περιουσιακά θεματα

>Ασφαλιστικά μέτρα – Αγωγές

>Διαχείριση και διανομή ακίνητης περιουσίας

>Δικαστικές επιδιώξεις

>Security Services-Υπηρεσίες Πληροφόρησης

>Αναγνώριση / προσβολή πατρότητας test  DNA

>Ψυχολογική υποστήριξη

>Οικογενειακός σύμβουλος

 

> > Αναλαμβάνουμε διαζύγια  και  για αλλοδαπούς

Εδώ, Δίνουμε Λύση.