Αναλαμβάνουμε και σας παρέχουμε τις υψηλού επιπέδου  υπηρεσίες μας για:

Υπηρεσίες και διεκπεραίωση για την οποιαδήποτε εργασία και σε οποιοδήποτε

φορέα ή τομέα του δημοσίου έχεις ανάγκη ή εκκρεμότητα.

dikaiologitika diekperaiwsis

Διαπραγμάτευση  και διαδικασίες, χρειάζεσαι εσύ ή η επιχείρηση σου. 

Υπηρεσίες  internet, καταθέσει ηλεκτρονικών υποβολών φακέλων, προς δημόσιες υπηρεσίες  διαδικασίες και ενημέρωση.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οποιαδήποτε εργάσια  μεταξύ πολίτη και δημόσιου .

Ενημερώνουμε , συμβουλεύουμε , διαπεραιώνουμε,προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες  για δυνατότητες και εργασίες του πολίτη.  

>>>Υπηρεσίες για υποψήφιους σπουδαστές, φοιτητές και όσους θέλουν να εργαστούν στο εξωτερικό

>>>Banking solutions: Retail,  Asset management.

>>>Διαχείριση περιουσίας .

Η ανάγκη σου , δικό μας πρόβλημα.

Αναλυτικότερα αναλαμβάνουμε:

Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών:Μεταφορά ,κατάθεση φακέλων  προς δημόσιες υπηρεσίες και ενημέρωση   διαδικασιών και δικαιολογητικών στις παρακάτω δημόσιες υπηρεσίες :

Φορολογικές Ενημερότητες  / ΤΑΠ  / Κτηματολόγια

/ Πολεοδομίες  /ΙΚΑ –  Ασφαλιστικά ταμεία /Τράπεζες

/ Εφορίες  / ΚΕΠ / Επιμελητήρια  

Υποβολή ηλεκτρονικών υποβολών

/ΔΕΗ

/Δικαστικές υπηρεσίες  / ΟΑΕΔ

 *Υποβολή ηλεκτρονικών φακέλων προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες

Ακόμα αναλαμβάνουμε : 

 

 

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση.