Αναλαμβάνουμε την συλλογή εγγράφων και πιστοποιητικών για την κατάθεση φακέλου,  την αίτηση επίσπευσης και  την παρακολούθηση  εξέλιξης φακέλου σας.

 

 • Βασική ενημέρωση και προϋπόθεση Αλλοδαποί με τουλάχιστον 5 χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα
 • Σε περίπτωση που είδη έχετε υποβάλει αίτηση αναλαμβάνουμε, αίτηση επίσπευσης και  την παρακολούθηση  εξέλιξης φακέλου σας.

 

Ενημερώσου  για το αν μπορείς  να ενταχθείς  στην διαδικασία πολιτογράφησης απαντώντας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο και απόστειλε το  fax  ή mail.

 • Είστε  ομογενείς ή αλλογενείς ?
 • Πόσα χρόνια Ζεις νόμιμα στην ‘Ελλαδα?
 • Εχεις πάει Ελληνικό σχολείο?
 • ‘Εχεις άλλους συγγενείς με Ελληνική ταυτότητα ?
 • Έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα?
 • Πόσο ετών είσαι ?
 • Αντράς / Γυναίκα
 • Εθνικότητα ?
 • ‘Εχεις  νόμιμη διεύθυνση οικίας –μισθωτήριο στο όνομα του  ή άλλο μέλος της οικογενείας σου , στην ‘Ελλαδα

Σύντομο ιστορικό  …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

 

Για να λάβεις  την  απάντηση και για ενημέρωση  γράψε :

Αριθμό του τηλέφωνου σου……………………………………..

‘Ονομα / Επίθετο σου……………………………………………….

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας……………………………………

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση.