Αναλαμβάνουμε την έκδοση διαβατηρίων για Έλληνες που θέλουν να ταξιδέψουν σε χώρες που οι αρμόδιες αρχές τους το επιβάλουν, όπως και επίσης σε αλλοδαπούς

που διαμένουν στην χώρα μας χωρίς το ανάλογο ταξιδιωτικό έγγραφο.

 

 

 

 

 

 

Εδώ Δίνουμε Λύση

.