Υποστήριξη του Τμήματος Προμηθειών σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του τμήματος Προμηθειών  με:

1. Σύνταξη και υποβολή προσκλήσεων για προμήθειες.

2. Σύνταξη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών.

3.  Σύνταξη και υποβολή προς έγκριση Προγραμματικών Συμβάσεων στην υπηρεσία Επιτρόπου

4.  Σύνταξη και υποβολή φακέλου προσυμβατικού ελέγχου έργων και συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η ILFconsulting για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω εξειδικευμένων εργασιών ( ή και κατά περίπτωση), συναισθανόμενη την δυσκολία των σημερινών οικονομικών συνθηκών, εκτιμά την κοστολόγηση τους και κατά περίπτωση,  σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο φορέα και μέσα στα πλαίσια του εκτελούμενου κατά φορέα προϋπολογισμού και σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Ν 4170/12.07.2013 σε συνδυασμό με το αρ.35 του Ν4129/13 περί ελέγχου Δημ.Συμβάσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά για ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα καθώς και για προγράμματα δημόσιων φορέων οργανισμών και άλλα κάντε κλικ εδώ

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας κάντε κλικ εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.