Τραπεζικοί, οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί,  οικονομοτεχνικοί, νομικοί, στελέχη και συνεργάτες  της ILF consulting είναι στην διάθεση σου για συμβουλές, λύσεις και υπηρεσίες προς πιστωτικά ιδρύματα– τράπεζες. Όλες οι υπηρεσίες μας  παρέχονται από έμπειρα στελέχη και συνεργάτες   για διεθνή τραπεζικές συναλλαγές .

Άμεση πρόσβαση και εκτέλεση εντολών και σε τράπεζες εκτός ευρωζώνης

 από ειδικευμένο τραπεζικό σύμβοreal estateυλο  ενδεικτικά  για υπηρεσίες : 

Επενδυτικών Συμβουλών

Άνοιγμα λογαριασμού στο εξωτερικό και μεταφορές κεφαλαίων

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ( discretionary & advisory mandate )

Δανειακές διευκολύνσεις

Πιστωτικές κάρτες

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, ιδιωτών και επιχειρήσεων

Δημιουργία  και  εύρεση  Funds  – ιδιωτικών συμφερόντων – επενδύτες

Ανάλυση τραπεζικών επιτοκίων

Επαναδιαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων

Νομική κάλυψη

Οικονομοτεχνική κάλυψη

Φοροτεχνική κάλυψη

Διεθνείς σχέσεις

Σύνταξη – υποστήριξη φακέλου για δανειοδότηση – κατασκευή και ανακαίνιση κατοικίας

Όλες οι υπηρεσίες Asset management   παρέχονται από έμπειρο τραπεζικό σύμβουλο,  συνεργάτη , για διεθνή τραπεζικές συναλλαγές.

        Παρέχουμε δυνατότητα φυσικής  παρουσίας συνεργάτη  σε ταξίδια

Εδώ, Δίνουμε Λύση.