Ο Αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους την Ελληνικής Οικονομίας. Ο Διεθνής και εγχώριος ανταγωνισμός δημιουργεί υψηλές και διαρκείς ανάγκες τόσο για τον εκσυχρονισμό όσο και την υποστήριξη των Αγροτών και των νέων Αγροτών που θέλουν να εισέλθουν σε αυτόν τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.

Η ILF consulting υποστηρίζει τους Αγρότες, τους νέους Αγρότες και τις Αγροτικές επιχειρήσεις σε ένα ευρύ εξειδικευμένο φάσμα υπηρεσιών για την βιώσιμη και κερδοφόρα δραστηριοποίηση τους.

Συγκεκριμένα η ILF consulting παρέχει συμβουλευτικά και υποστηρικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Ίδρυση Αγροτικών επιχειρήσεων, Συνεταιρισμών, έναρξη αγροτικών δραστηριοτήτων
  • Λογιστική Υποστήριξη
  • Υπηρεσίες κατάθεσης μελετών για την επιδότηση Ίδρυσης- έναρξης, εκσυχρονισμού, επέκτασης μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακού νόμου
  • Υποστήριξη απόδοσης αγροτικής εκμετάλλευσης – δραστηριότητας
  • Υποστήριξη έκδοσης Δανείων έλεγχος ικανότητας δανεισμού – Χρηματοδοτικά εργαλεία ρευστότητας
  • Νομικές Υπηρεσίες
  • Υποστήριξη εξαγωγών – εισαγωγών

Δείτε τα ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα πατώντας εδώ

Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες επιδότησης σας συμπληρώνοντας την φόρμα ελέγχου επιδότησης πατώντας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

Ο συνδυασμών των τμημάτων της ILF consulting δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πελάτες μας και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Start your Business

Νομικές Υπηρεσίες

Εδώ, Δίνουμε Λύση