Υπηρεσία Υποστήριξης Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του Τμήματος  Επενδύσεων με :

1.Παρακολούθηση και ενημέρωση για δυνατότατα ένταξης έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα

2.Εύρεση,  σύνταξη και υποβολή  προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων.

3.  Υποστήριξη υφιστάμενων εγκεκριμένων προγραμμάτων, συνεργασία με διαχειριστικές αρχές, υποβολές στοιχείων σε Υπεύθυνες εμπλεκόμενες αρχές.

4.  Σύνταξη φακέλου για πληρωμή προγραμμάτων από υπόλογο και επικοινωνία με υπηρεσία επιτρόπου.

5.Σύνταξη μηνιαία κατάστασης Μητρώου Δεσμεύσεων (σχετ. 2/91118/0026/29.12.2010 του Γ.Λ.Κ)

6.Σύνταξη μελετών

  • Οικονομοτεχνικών μελετών
  • Μελετών βιωσιμότητας
  • Μελετών Σκοπιμότητας

Πλήρη υποστήριξη επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, προγράμματα της ΕΕ, κλπ):

Για όλο το φάσμα των επενδυτικών, διερευνητικών ή αξιολογητικών κινήσεων

Η ILFconsulting για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω εξειδικευμένων εργασιών ( ή και κατά περίπτωση), συναισθανόμενη την δυσκολία των σημερινών οικονομικών συνθηκών, εκτιμά την κοστολόγηση τους και κατά περίπτωση,  σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο φορέα και μέσα στα πλαίσια του εκτελούμενου κατά φορέα προϋπολογισμού και σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Ν 4170/12.07.2013 σε συνδυασμό με το αρ.35 του Ν4129/13 περί ελέγχου Δημ.Συμβάσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά για ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα καθώς και για να επικοινωνήσετε μαζί μας κάντε κλικ εδώ

Για προγράμματα δημόσιων φορέων οργανισμών και άλλα κάντε κλικ εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.