Οικονομoτεχνική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υπηρεσία τεκμηρίωσης Τεχνικών και Οικονομικών στοιχείων των έργων

 • Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) των έργων της Διεύθυνσης σε τρία επίπεδα:
  • Προγραμματιζόμενα έργα
  • Υπό εκτέλεση έργα
  • Αποπερατωθέντα έργαΣτο αρχείο περιλαμβάνονται κάθε φύσης έγγραφα, έντυπα, αλληλογραφία, παραστατικά, μελέτες, σχέδια κλπ που προγραμματίζει, εκτελεί ή έχει αποπερατώσει η Διεύθυνση
 • Τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης και αρχείου τεχνικής νομοθεσίας.
 • Τήρηση τεχνικού πληροφοριακού αρχείου των έργων της Διεύθυνσης. Στο αρχείο τηρούνται κάθε είδους ποσοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων που προγραμματίζονται, εκτελούνται ή έχουν αποπερατωθεί (π.χ. στοιχεία ταυτότητας έργου, στοιχεία μελετητών / αναδόχων, βασικά μεγέθη του έργου, χρονοδιαγράμματα, φάσεις/ στάδια εκτέλεσης, αναλώσεις υλικών, αναλώσεις μηχανικού εξοπλισμού, αναλώσεις ανθρώπινου δυναμικού κλπ), με τα αντίστοιχα παραστατικά / έντυπα (π.χ. δελτία προόδου εργασιών, πιστοποιήσεις, πληρωμές εργολάβων, δελτία εργασίας προσωπικού, δελτία αγοράς υλικών κλπ.).
 • Τήρηση κοστολογικού αρχείου έργων της Διεύθυνσης. Στο αρχείο τηρούνται κάθε είδους δαπάνες και αναλώσεις που αντιστοιχούν στην εκτέλεση καθ’ ενός από τα έργα της Διεύθυνσης. Συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία.
 • Τήρηση αρχείου προγραμμάτων έργων της Διεύθυνσης.
 • Τήρηση αρχείου των διατιθεμένων τεχνικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης και της χρήσης τους στις επί μέρους δραστηριότητες και έργα της Διεύθυνσης.
 • Παροχή πληροφοριών προς τα αιρετά όργανα διοίκησης και τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, είτε κατά περίπτωση (μετά από σχετική ζήτηση) είτε με συστηματικό τρόπο (π.χ. με περιοδικές απολογιστικές καταστάσεις) για την πορεία εξέλιξης των έργων της Διεύθυνσης από χρονικής, οικονομικής και κοστολογικής άποψης.
 • Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών καταστάσεων που αφορούν την εκτέλεση των έργων καθώς και την αξιοποίηση των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και του τεχνικού προσωπικού.
 • Χειρισμός του μηχανογραφικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την αποδοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Γραφείου.
 • Παροχή γενικών πληροφοριών προς τους δημότες για θέματα της Διεύθυνσης

Η ILF consulting για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω εξειδικευμένων εργασιών ( ή και κατά περίπτωση), συναισθανόμενη την δυσκολία των σημερινών οικονομικών συνθηκών, εκτιμά την κοστολόγηση τους και κατά περίπτωση,  σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο φορέα και μέσα στα πλαίσια του εκτελούμενου κατά φορέα προϋπολογισμού και σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Ν 4170/12.07.2013 σε συνδυασμό με το αρ.35 του Ν4129/13 περί ελέγχου Δημ.Συμβάσεων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ) 2015-2019 ΔΗΜΩΝ.

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις προσπάθειες των Δήμων όλης της χώρας, προσφέρει την τεχνογνωσία της, στην μελέτη, ανάπτυξη και σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος πενταετίας < 2015 – 2019 >. Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά για ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα καθώς και για προγράμματα δημόσιων φορέων οργανισμών και άλλα κάντε κλικ εδώ

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας κάντε κλικ εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.