Λογιστική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Λογιστική υποστήριξη με εξειδικευμένους λογιστές στο Δημόσιο λογιστικό σε συνδυασμό με την υποχρέωση τήρησης του Π.Δ 205/97 σε συνδυασμό με την εξέλιξη του διπλογραφικού συστήματος .

1.  Αναλυτικότερα υποστηρίζουμε την σύνταξη και εγγραφές γραμματίων- ενταλμάτων και την επίλυση σχετικών θεμάτων  στην υπηρεσία Επιτρόπου.

2. Λογιστικές εγγραφές εσόδων – εξόδων  στο υφιστάμενο λογιστικό σύστημα η μετά διαδικασία στην ένταξη της δικής μας υποστηριζόμενης λογιστικής εφαρμογής αφού προσαρμοστεί στην κάθε περίπτωση.

3. Συμφωνίες ετήσιες και εξαμηνιαίες λογ. λογαριασμών και Σύνταξη ετήσιου Ισολογισμού προς υποβολή με τους σχετικούς πίνακες αποτελεσμάτων.

4. Σύνταξη και υποβολή στατιστικών οικονομικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ.

5. Σύνταξη και υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων στην Δ39/Γ.Λ του κράτους.

6. Σύνταξη και υποβολή προς έγκριση ετήσιου Προϋπολογισμού καθώς και των τροποποιήσεων αυτού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του φορέα.(σχετ. Ν4223/2013)

7. Σύνταξη και υποβολή προς έγκριση  ετήσιου απολογισμού του φορέα σε  συνεργασία με τις υπηρεσίες του φορέα.(σχετ. ΦΕΚ 287/Α/2013)

8. Υποστήριξη Ορκωτών Λογιστών

 

Η ILFconsulting για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω εξειδικευμένων εργασιών ( ή και κατά περίπτωση), συναισθανόμενη την δυσκολία των σημερινών οικονομικών συνθηκών, εκτιμά την κοστολόγηση τους και κατά περίπτωση,  σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο φορέα και μέσα στα πλαίσια του εκτελούμενου κατά φορέα προϋπολογισμού και σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Ν 4170/12.07.2013 σε συνδυασμό με το αρ.35 του Ν4129/13 περί ελέγχου Δημ.Συμβάσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά για ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα καθώς και για προγράμματα δημόσιων φορέων οργανισμών και άλλα κάντε κλικ εδώ

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας κάντε κλικ εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.