Λογιστικές, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, επιδοτήσεις και άλλες για Υπηρεσίες για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις , Φορείς, Συλλόγους , Κοιν.Σε.Π, συνεταιρισμούς και άλλους μη κερδοσκοπικούς

Η  ILFconsulting,  Φοροτεχνική, Μελετητική, Συμβουλευτική και Αναπτυξιακή Εταιρία , που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια, δυναμικά στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Χώρο,  αναλαμβάνει υπεύθυνα για τον συντονισμό, τον έλεγχο, την ενίσχυση, και την δραστηριοποίηση των παρακάτω φορέων στις  παρακάτω ενέργειες :

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις , Φορείς, Συλλόγους , ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΄Η ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ, Κοιν.Σε.Π, συνεταιρισμούς και άλλους μη κερδοσκοπικούς

 1. Ίδρυση ( Σύνταξη Καταστατικού, Έγκριση από Πρωτοδικείο,  Δημοσίευση στον τύπο, Εγγραφή στο  ΓΕΜΗ,  ΑΦΜ από ΔΟΥ )
 2. Λογιστική υποστήριξη και παρακολούθηση  (Τήρηση των ειδικών βιβλίων , ΚΒΣ, Εκπροσώπηση σε ΔΟΥ, Σύνταξη Προϋπολογισμών και Απολογισμών)
 3. Υποβολή προτάσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα από Ευρωπαϊκές και Ελληνικές πλατφόρμες Επενδυτικών προγραμμάτων.
 4. Οικονομοτεχνική υποστήριξη
 5. Συμβουλευτική Υποστήριξη:

α)    σε Αναπτυξιακά θέματα ( Συντονισμός δράσεων, συμβουλευτική και έλεγχος φυσικών αντικειμένων υλοποιούμενων προγραμμάτων, σύνταξη απολογιστικών καταστάσεων δράσεων προς υποβολή).

β)     σε Επενδυτικά θέματα ( Συντονισμός και εύρεση χρηματοδοτήσεων και δράσεων από Ευρωπαϊκές και Ελληνικές πλατφόρμες Επενδυτικών προγραμμάτων)

γ)      Οικονομοτεχνικές Μελέτες,  Βιωσιμότητες και υποβολές  φακέλων ,σε Αναπτυξιακά και Επενδυτικά θέματα , σε διαγωνισμούς ,προσκλήσεις και προτάσεις, καθώς και  προπαρακολούθηση και μεταπαρακολούθηση της εξέλιξης αυτών .

 1. Νομική υποστήριξη και παρακολούθηση ( Καταστατικά, Συμβάσεις , Προγραμματικές , Εγγυοδοσίες, εργατικά, ασφαλιστικά, εκπροσωπεύσεις σε δικαστήρια)
 2. Πιστοποιήσεις Φορέων στην  Κεντρική Κυβέρνηση, και σε Ν.Π.Δ.Δ, για την δυνατότητα πρόσθετης κρατικής χρηματοδότησης. (Σύνταξη φακέλου, δικαιολογητικών και παρακολούθηση , ανανεώσεις, επικαιροποιήσεις)
 3. Πιστοποιήσεις Φορέων κατά ISO, και άλλες μορφές πιστοποίησης ,ανάλογα τον φορέα(Σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών και παρακολούθηση , ανανεώσεις, επικαιροποιήσεις)
 4. Συμμετοχή ως φορείς υλοποίησης , σε ήδη χρηματοδοτούμενα  προγράμματα,  για την δημιουργία φυσικού αντικειμένου και δράσεων, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς κάθε φορέα.
 5. Γενικό Consulting , των Υπηρεσιών του φορέα ( Διαχείριση, επικοινωνία – marketing,  εξωστρέφεια , λειτουργικά)
 6. Κατασκευή ιστοσελίδων , social, geo, e marketing και έξυπνες e- εφαρμογές

Για όλα τα ενεργά προγράμματα δημόσιου και μη κερδοσκοπικών φορέων click ΕΔΩ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση