Νέα

30/04/2015

Εργοδοτικές και εργατικές εισφορέςΣύμφωνα με τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Προθεσμία καταβολής

Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.

Σύμφωνα με την εγκ. Ι.Κ.Α. Α20/251/32/18-2-2013 η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 και εφεξής θα πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου ( παρ. 1 άρθρο 13 του Ν.2972/2001) και επομένως ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο Ι.Κ.Α. μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα.

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου, αντιστοίχως.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2015 γίνεται:

Μέχρι 30 Απριλίου 2015

( Εγκ. Ι.Κ.Α. Α20/251/32/18-2-2013)

Τρόπος καταβολής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3863/2010, από 1/1/2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή Ε.Λ.Τ.Α..

Με την εγκ. 45/2011, το Ι.Κ.Α. αναφέρει περιπτώσεις που αποτελούν εξαίρεση των παραπάνω και οι εισφορές καταβάλλονται στα υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

( άρθρο 40 Ν . 3863/2010, Εγκύκλιος Ι .Κ .Α . 45/11-7-2011, Αρ .Πρωτ . Α 20251/27-7-2011)

Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                      Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF διαβούλευση για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

Ρύθμιση Οφειλών – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

April 30, 2015

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

30/04/2015 Εργοδοτικές και εργατικές εισφορέςΣύμφωνα με τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν […]
April 30, 2015

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT).

30/04/2015 Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο online σύστημα της Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε. (http://eurostat.statistics.gr/intrastat/) ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τους μήνες τους οποίους πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή και παραδόσεις). Υποχρέωση […]
April 29, 2015

ΟΕΚ: Εξάμηνη παράταση σε 96.000 δανειολήπτες

29/04/2015 Μέχρι σχεδόν το τέλος του 2015 θα μπορούν οι 96.000 δανειολήπτες μέσω του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ) να έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν […]
April 29, 2015

Παράταση έως τις 2 Ιουνίου για την ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών και τροποποίηση της ρύθμισης.

29/04/2015   Ολόκληρη η τροπολογία με τις μεταβολές και την παράταση Τροπολογία προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία […]
Prev page

Next page