Νέα

3/07/2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

www.eopyy.gov.gr

Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων

Δ/νση: Οικονομικών

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο ΕΟΠΥΥ λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί «Τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65 τ.Α /28-06-2015) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, ανακοινώνει τα εξής:

Οι εγγυητικές επιστολές που απαιτούνται για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, που κατατίθενται στον Οργανισμό, δύναται προσωρινώς και μέχρι παύσης της τραπεζικής αργίας, να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρείας, όπου θα αναγράφεται ρητώς ότι οι προβλεπόμενες από τη διακήρυξη εγγυητικές επιστολές, θα προσκομιστούν αμέσως μετά την παύση της τραπεζικής αργίας, όπως ορίζεται στην ανωτέρω αναφερόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ

 

Σχετικές μας υπηρεσίες           

                                 Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

July 3, 2015

E.Ο.Π.Υ.Υ.: «Οι εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δύναται να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση»

3/07/2015   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν […]
July 2, 2015

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την τραπεζική αργία.

2/07/2015   ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α΄ 65, 28.6.2015)   Ερωτήσεις και Απαντήσεις   Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; […]
July 2, 2015

Όλες οι αλλαγές στις προθεσμίες δηλώσεων, τις δόσεις πληρωμής του φόρου, το Γ.Ε.ΜΗ., την απόδοση φόρου μερισμάτων τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, και τις πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

2/07/2015   Έλα να φτιάξουμε μαζί με το αρμόδιο τμήμα υπηρεσιών μας το φάκελο για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ για […]
July 2, 2015

Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν)

2/07/2015   Έλα να φτιάξουμε μαζί με το αρμόδιο τμήμα υπηρεσιών μας το φάκελο για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ για […]
Prev page

Next page