Νέα

17/02/2015

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009, & 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).

 

Βασικά στοιχεία και στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

  1.  Η ενδυνάμωση των τοπικών παραγωγικών πόρων και του ενδογενούς δυναμικού.
  2.   Η βελτίωση συνθηκών διαβίωσης πληθυσμού και αντιστροφή της δυσμενούς δημογραφίας.
  3.   Η προστασία και αξιοποίηση του φυσικού, πολιτισμικού και δομημένου περιβάλλοντος.
  4.   Η δημιουργία των συνθηκών για την διάχυση της πληροφόρησης, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της επιχειρηματικότητας.
  5.  Τη συνεργασία μεταξύ αγροτικών περιοχών.

 

Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα  :

 

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
Διατοπική συνεργασία
Διακρατική συνεργασία
Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ
Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης είναι η 20/04/2015

 

Οι περιοχές παρέμβασης περιγράφονται παρακάτω:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Έκταση
(km2)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(στοιχεία  2001
πραγματικός
πληθυσμός )

Πυκνότητα
κατ / km2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δημοτική Ενότητα Άμφισσας

1

Άμφισσας

61,961

6.946

112

Πεδινή

2

Προσήλιο

103,257

326

3

Ορεινή

3

Δροσοχώρι

44,985

336

7

Ορεινή

4

Ελαιώνας

37,134

478

13

Ορεινή

5

Σερνικάκι

10,097

394

39

Μειονεκτική

6

Αγ. Γεώργιος

2,775

115

41

Μειονεκτική

7

Αγ. Κων/νος

3,05

56

18

Μειονεκτική

8

Αγ. Ευθυμία

51,915

597

11

Ορεινή

Σύνολο Δ. Ε.  Άμφισσας

315,174

9.248

29

 

Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου

1

Γαλαξίδι

47,906

1.718

36

Ορεινή

2

Βουνιχώρα

32,692

447

14

Ορεινή

3

Πεντεόρια

23,394

479

20

Ορεινή

4

Αγ. Πάντες

22,096

386

17

Ορεινή

Σύνολο Δ. Ε. Γαλαξιδίου

126,088

3.030

24

 

Δημοτική Ενότητα Ιτέας

1

Ιτέας

6,305

4.666

740

Πεδινή

2

Κίρρας

6,050

1.303

215

Πεδινή

3

Τριταίας

13,996

103

7

Ορεινή

Σύνολο Δ. Ε. Ιτέας

26,351

6.072

230

 

Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας

1

Δεσφίνας

148,992

2.431

16

Ορεινή

Σύνολο Δ. Ε. Δεσφίνας

148,992

2.431

16

 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Δημοτική Ενότητα Τολοφώνας

1

Γλυφάδα

16,551

450

27

Ορεινή

2

Ελαία

7,600

143

19

Ορεινή

3

Τριζόνια

4,098

272

66

Ορεινή

4

Καλλιθέα

35,138

359

10

Ορεινή

5

Τολοφώνα

21,127

619

29

Ορεινή

6

Ερατεινή

3,400

726

214

Ορεινή

7

Πάνορμο

11,246

278

25

Ορεινή

8

Μηλέα

16,901

138

8

Ορεινή

9

Μακρινή

15,326

88

6

Ορεινή

Σύνολο Δ. Ε.  Τολοφώνας

131,387

3.073

23

 

Σύνολο Περιοχής Leader

747,992

23.854

32

 

Σύνολο Ορεινών Περιοχών

657,754

10.374

16

Σύνολο Μειονεκτικών  Περιοχών

15,922

565

35

Σύνολο Πεδινών Περιοχών

74,316

12.915

174

Νομός Φωκίδας

2.121

48.284

23

Περιφέρεια Στ. Ελλάδος

15.549

605.329

39

Χώρα

131.957

10.964.020

83

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

 

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα επιδοτήσεως  LEADER ΝΟΜΟΥ Άμφισσας, Γαλαξιδίου, Ιτέας, Δεσφίνας, Τολοφώνας.

 

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες :

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

 

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας  με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  εδώ

 

Πού θα απευθυνθώ  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

February 17, 2015

Πρόγραμμα Leader Άμφισσας, Γαλαξιδίου, Ιτέας, Δεσφίνας, Τολοφώνας

17/02/2015 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009, & 5954/02-07-2009 αποφάσεις του […]
February 17, 2015

Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα στο πρόγραμμα για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

17/02/2015   Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού   ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   Ανακοινώθηκε η τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των […]
February 17, 2015

Βαρουφάκης: Θα υπάρξει «έντιμη συμφωνία» τις επόμενες ημέρες – Είχαμε συμφωνήσει και άλλαξαν το κείμενο – Διαψεύδουν οι ευρωπαίοι την ύπαρξη δεύτερο σχεδίου.

17/02/2015 Μετά το τελεσίγραφο ο Βαρουφάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός και σίγουρος για λύση – H αποκάλυψη για τα δύο κείμενα που έφεραν το ναυάγιο στο Eurogroup. Τον […]
February 17, 2015

Στρατούλης: Δέσμευση για αποποινικοποίηση οφειλών σε ΟΑΕΕ

17/02/2015 ΕΣΕΕ – Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρη Στρατούλη Πραγματοποιήθηκε, εχθές, συνάντηση ανάμεσα στον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρη Στρατούλη και […]
Prev page

Next page