Νέα

12/06/2015

Ο Ο.Α.Ε.Ε. επανέρχεται με νέα εγκύκλιο, 5η κατά σειρά, σχετικά με την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

“Με νεότερη διάταξη του άρθρου 29 του Ν.4321/2015, επεκτείνεται το δικαίωμα επιλογής κατά μία ακόμη κατηγορία και παρέχεται δυνατότητα εκ νέου άσκησής του, εφόσον έχει απωλεσθεί, ή διεύρυνσής του, αν είναι ενεργό με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

Ειδικότερα με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι: «ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή το έχουν απωλέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89), όπως η προθεσμία αυτής παρατάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε μία εκ των τριών αμέσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου σύνταξης, όπως αυτές προβλέπονται από το Π.Δ. 5/2007 (Α΄ 4), από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά, και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2016.

Ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατηρούν ενεργό δικαίωμα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν.4075/2012 (Α΄ 89), όπως ισχύει, μπορούν, με νέα αίτησή τους, να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με την παρούσα ρύθμιση χορηγείται μέχρι δύο φορές.»

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νέα διάταξης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού, δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις – οδηγίες:

Πεδίο εφαρμογής

Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε έως και τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με τη νέα διάταξη, παρέχεται σε «νέους» και «παλαιούς» ασφαλισμένους που:

1. Δεν το έχουν ασκήσει ποτέ

2. Το έχουν ασκήσει με τις προϋφιστάμενες διατάξεις (Ν.4075/2012) και το έχουν απωλέσει ή θα το απωλέσουν.

3. Έχουν ενεργό δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4075/2012 και επιθυμούν να το διευρύνουν ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται.

Προσοχή!

Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.

Ασφαλισμένοι που ζητούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά και, κατά τη διαγραφή τους, έχουν ενεργό δικαίωμα επιλογής κατώτερης κατηγορίας, κατατάσσονται στην κατηγορία στην οποία θα βρίσκονταν αν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα μείωσης κατηγορίας (ΔΙΕΣ/Φ2/32/435087/23-3-2015 έγγραφό μας).

Γενικά – Ενέργειες

– Η άσκηση του δικαιώματος, στις περιπτώσεις 2 και 3 του «Πεδίου εφαρμογής» (απώλεια ή επέκταση), αντιμετωπίζεται ως ένταξη στη διαδικασία επιλογής κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία για πρώτη φορά.

Ως εκ τούτου, τυχόν ιστορικό απωλειών του δικαιώματος μηδενίζεται.

Για το σκοπό αυτό, σε κάθε περίπτωση άσκησης ή μετατροπής του δικαιώματος επιλέγεται υποχρεωτικά η ένταξη στο πλαίσιο της νέας διάταξης.

– Ασφαλισμένοι που έχουν ενεργό δικαίωμα σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες διατάξεις, και θα παραμείνουν σε αυτό, ακολουθούν τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, για όσο χρονικό διάστημα το δικαίωμα είναι ενεργό.

– Ασφαλισμένοι που επιθυμούν την επέκταση ενεργού δικαιώματος, σύμφωνα με τη νέα διάταξη, κατατάσσονται ανάλογα με την επιλογή τους, σε κατώτερη/ες κατηγορία/ες από αυτή που βρίσκονται κατά την ημερομηνία αίτησης επέκτασης του δικαιώματος.

– Η μηχανογραφική εφαρμογή παρακολούθησης της διαδικασίας κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, έχει τροποποιηθεί ανάλογα και θα ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη καταχώρησης αιτήσεων.

– Ορίστηκαν νέοι κωδικοί κατηγοριών για τους «Νέους» ασφαλισμένους έτσι ώστε να είναι διακριτοί οι κλάδοι σύνταξης και υγείας, με εύρος τριών κατηγοριών (συν/να 4 πίνακες).

Για τους «Παλαιούς» ασφαλισμένους παραμένει η ισχύουσα κωδικοποίηση κατηγοριών.

– Οι γενικοί όροι καθώς και οι προϋποθέσεις άσκησης, συνέχισης και απώλειας του δικαιώματος εξακολουθούν να ισχύουν, όπως έχουν οριστεί με τις αρ.42/2012, 10/2013 και 23/2013 εγκύκλιες οδηγίες της Διεύθυνσης Εσόδων.”

 

Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                  Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

June 12, 2015

Νέα εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

12/06/2015 Ο Ο.Α.Ε.Ε. επανέρχεται με νέα εγκύκλιο, 5η κατά σειρά, σχετικά με την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. “Με νεότερη διάταξη του άρθρου 29 του […]
June 12, 2015

Το νέο μίνι φορολογικό νομοσχέδιο – Δείτε όλο το νομοσχέδιο και την αιτιολογική όπως κατατέθηκε στην βουλή

12/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: [email protected] Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Δελτίο Τύπου Σύντομο φορολογικό σχέδιο […]
June 12, 2015

Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος: «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»

12/06/2015 Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ανακοινώθηκε η Παράταση του Χρόνου Ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα […]
June 11, 2015

Ν. Βούτσης προς Δημάρχους και Περιφερειάρχες: «Υποχρεωτική η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων»

11/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2, 101 83 Αθήνα Τηλ.: 213 136 4915, 213 […]
Prev page

Next page