Νέα

25/08/2015

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1167/2015:

 

Παρέχεται η ευχέρεια στους υποκειμένους στο φόρο να αγοράζουν από το εσωτερικό της χώρας ή να εισάγουν αγαθά, με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση εξαγωγών του άρθρου 24 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και β και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του άρθρου 28 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. Ν.2859/2000) καθώς και να λαμβάνουν υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές.

 

   Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Χορηγείται άμεση απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, στα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1167/2015 τα οποία κατά την διαχειριστική περίοδο στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή σε κάποια από τις τρεις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους:

 

α) Δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού αρκεί μόνο η διαπίστωση της παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της.

 

β) Δεν έχουν κάνει χρήση «ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ» χωρίς προηγούμενη έγκριση.

 

γ) Δεν έχουν κάνει υπέρβαση του ορίου της απαλλαγής που έχει χορηγηθεί ή του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε.

 

Η συνολική αξία των πράξεων που δύνανται να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο σε μία δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το δωδεκάμηνο που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα ο οποίος προηγείται της αίτησης που υποβάλλει ο υποκείμενος για την έγκριση της απαλλαγής. Το όριο που χορηγείται ισχύει για το επόμενο της έγκρισης δωδεκάμηνο. Εάν το όριο εξαντληθεί πριν την λήξη της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου για την οποία χορηγήθηκε, ο υποκείμενος έχει την δυνατότητα να επαναλαμβάνει την διαδικασία μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από την προηγούμενη αίτηση. Για κάθε νέα αίτηση ο υπολογισμός του χορηγούμενου ορίου ακολουθεί τον ανωτέρω κανόνα της μη υπέρβασης των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του δωδεκαμήνου που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης.

 

Από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ 1167/2015, παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις Υπουργού 1103551/8478/Α0 014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (Φ.Ε.Κ 675 Α’), 1017949/693/ 165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (ΦΕΚ 212 Β’),1058757/2754/791/Α0014/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 (ΦΕΚ 527 Β’), 1083791/3558/ /1071/0014/ΠΟΛ.1198/13.7.1995 (Φ.Ε.Κ. 650 Β’), 1107479/5132/1534/0014/ΠΟΛ.1272/17.10.1996 (Φ.Ε.Κ. 993 Β’), 1064690/3772/713/Α0014/ΠΟΛ.1206/31.7.2002 (Φ.Ε.Κ. 1073 Β’) και 1035115/1060/ /254/Α0014/ΠΟΛ.1061/26.3.2008 (Φ.Ε.Κ. 581 Β’) και η Ε.Δ.Υ.Ο. 1121689/7606/ /1303/ Α0014/ΠΟΛ.1156/18.12.2007 καθώς και την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1229/20.11.2014 (ΦΕΚ 3329 Β’).

 

Σχετικές μας υπηρεσίες           

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

Τax Solutions-Λογιστικές Υπηρεσίες

Ρύθμιση Οφειλών – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις – Business solutions Economic Problems

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

August 25, 2015

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές

25/08/2015   Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1167/2015:   Παρέχεται η ευχέρεια στους υποκειμένους στο φόρο να αγοράζουν από το εσωτερικό της χώρας ή να εισάγουν αγαθά, […]
August 25, 2015

Καταβολή δόσεων ρύθμισης Ο.Α.Ε.Ε. ν. 4152/2013 και ν. 4321/2015

25/08/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 24.08.15   Καταβολή δόσεων ρύθμισης Ν.4152/2013 και Ν.4321/2015.   Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 31.8.2015 καταβάλλεται:   – Η […]
August 24, 2015

Tο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα

24/08/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   Το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα θα διαρκέσει τρία έτη. Πότε ακριβώς αρχίζει και πότε ολοκληρώνεται;   Το τρίτο […]
August 24, 2015

Ρύθμιση οφειλών και προς το Δημόσιο με τον νόμο Κατσέλη. – Ταχείας Διευθέτησης Μικρο-οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ

24/08/2015 Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπ.Οικονομικών για τον ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’130) , όπως […]
Prev page

Next page