Νέα

15/07/2015
Στο πλαίσιο της παραπάνω διαβούλευσης παρακαλείται όποιος επιθυμεί να αποστείλει  παρατηρήσεις επί του Σχεδίου, το αργότερο έως την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 12.00,  με τους εξής τρόπους:

  1. Εγγράφως:

Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Δράσεων ΕΚΤ, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, υπόψη κ. Χρήστου Κύρκογλου, τηλ.: 210 52 71 418, φαξ: 210 52 71 420, και κ. Πόπης Στεφανάκη, τηλ. 210 52 71 407, φαξ: 210 52 71 420 και
Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού- Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση», Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, υπόψη κας  Ανδριάνας Μανώλη, τηλ.: 52 01 278, φαξ: 210 52 41 311,
ή
Ηλεκτρονικά (μέσω e mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected],pstef@mou.gr
και [email protected]
 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση
Είδος
Ανακοίνωση
Φορέας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Σχετικά αρχεία

 
Σχετικές μας υπηρεσίες           
                                 Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης
Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων
Υπηρεσία Διαχείρισης Οφειλών Δημοσίου
Banking solutions – Τραπεζικές Λύσεις και Υπηρεσίες
Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων
Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

July 15, 2015

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Πρόσκλησης για τη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

15/07/2015 Στο πλαίσιο της παραπάνω διαβούλευσης παρακαλείται όποιος επιθυμεί να αποστείλει  παρατηρήσεις επί του Σχεδίου, το αργότερο έως την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 12.00,  με τους […]
July 15, 2015

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Πρόσκλησης για τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”

15/07/2015 Στο πλαίσιο της παραπάνω διαβούλευσης παρακαλείται όποιος επιθυμεί να αποστείλει  παρατηρήσεις επί του Σχεδίου, το αργότερο έως την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 12.00,  με τους […]
July 15, 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)»

15/07/2015 ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε.Ε. – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει  δράσεις  σχετικά  με  τη  συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και  διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Ενήλικα φυσικά  […]
July 15, 2015

TIDE – Μεταφορές Ανάπτυξης Καινοτομίας για την Ευρώπη

15/07/2015 ημερομηνία έναρξης 01/10/2012 ημερομηνία λήξης 30-09-2015 Η αποστολή του προγράμματος TIDE θα είναι να ενισχύσει την ευρεία μεταφορά και αφομοίωση των 15 καινοτόμων ιδεών των […]
Prev page

Next page