Νέα

1/09/2016

Έληξε χθες το βράδυ -τυπικά- και η τελευταία καταληκτική προθεσμία των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014.

Κατά την διάρκεια των 3,5 τελευταίων μηνών και εν μέσω τεράστιων προβλημάτων, υποβλήθηκαν περίπου 5.838.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων και περίπου 230.000 δηλώσεις νομικών προσώπων. 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών, μέχρι και την Παρασκευή 4/9/2015, μπορούν να υποβάλλονται δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, χωρίς τα διαδικαστικά πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ (100, 250, 500 ευρώ). 

Η μοναδική επιβάρυνση που θα υπάρξει για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως την Παρασκευή, -εφόσον έχουν χρεωστικό υπόλοιπο- θα είναι η προσαύξηση 0,73% επί του χρεωστικού ποσού του εκκαθαριστικού. 

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του της ΓΓΔΕ, η οριστικοποίηση των δηλώσεων δεν θα είναι δυνατή για μερικές ώρες (την 01.09.2015 από 00:00-08:30).

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω δείτε μερικά παραδείγματα.
 

i. Παραδείγματα για δηλώσεις φυσικών προσώπων

1. Έστω ότι υποβάλλεται δήλωση φυσικού προσώπου στις 2/9/2015. Το εκκαθαριστικό έχει ως αποτέλεσμα πιστωτικό ποσό φόρου.

Επιβαρύνσεις	Πριν το Δ.Τ. του υπ. Οικονομικών	Μετά το Δ.Τ. του υπ. Οικονομικών
Διαδικαστικό πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης άρθρου 54 νόμου 4174/2013	100,00 Ευρώ	Δεν επιβάλλεται
Αποδείξεις κωδικού 049	Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στην εκκαθάριση	Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στην εκκαθάριση
Λοιπές δαπάνες (Ιατρικές κλπ)	Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στην εκκαθάριση	Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στην εκκαθάριση
Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής φόρου άρθρου 53 ΚΦΔ (0,73% ανά μήνα καθυστέρησης)	Δεν υπάρχει	Δεν υπάρχει
Στην περίπτωση αυτή η δήλωση δεν έχει καμία επιβάρυνση

 

2.Έστω ότι υποβάλλεται δήλωση φυσικού προσώπου με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρηση απλογραφικού συστήματος στις 3/9/2015. Το εκκαθαριστικό έχει ως αποτέλεσμα Μηδενικό υπόλοιπο.

Επιβαρύνσεις	Πριν το Δ.Τ. του υπ. Οικονομικών	Μετά το Δ.Τ. του υπ.Οικονομικών
Διαδικαστικό πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης άρθρου 54 νόμου 4174/2013	100,00 Ευρώ	Δεν επιβάλλεται
Αποδείξεις κωδικού 049	Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στην εκκαθάριση	Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στην εκκαθάριση
Λοιπές δαπάνες (ιατρικές, κ.λπ.)	Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στην εκκαθάριση	Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στην εκκαθάριση
Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής φόρου άρθρου 53 ΚΦΔ (0,73% ανά μήνα καθυστέρησης)	Δεν υπάρχει	Δεν υπάρχει
Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει πλέον καμία επιβάρυνση

 

3. Έστω ότι υποβάλλεται δήλωση φυσικού προσώπου με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρηση απλογραφικού συστήματος, στις 3/9/2015. Το εκκαθαριστικό έχει ως αποτέλεσμα χρεωστικό υπόλοιπο 24.000 ευρώ ενώ η καταβολή της πρώτης δόσης (8000,00 ευρώ) γίνεται στις (15/9/2015).
Επιβαρύνσεις	Πριν το Δ.Τ. του υπ. Οικονομικών	Μετά το Δ.Τ. του υπ.Οικονομικών
Διαδικαστικό πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης άρθρου 54 νόμου 4174/2013	250,00 Ευρώ	Δεν επιβάλλεται
Αποδείξεις κωδικού 049	Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στην εκκαθάριση	Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στην εκκαθάριση
Λοιπές δαπάνες (ιατρικές, κ.λπ.)	Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στην εκκαθάριση	Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στην εκκαθάριση
Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής φόρου άρθρου 53 ΚΦΔ (0,73% ανά μήνα καθυστέρησης)	58,4 ευρώ (8.000,00 * 0,73%)	58,4 ευρώ (8.000,00 * 0,73%)
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει επιβάρυνση καταβολής εκπροθέσμου φόρου (υποχρέωση καταβολής την 31.8.2015) 58,4 ευρώ. Οι υπόλοιπες 2 δόσεις θα πρέπει να καταβληθούν εμπρόθεσμα έως τις 30 Σεπτεμβρίου και έως 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα.ii. Παραδείγματα για δηλώσεις νομικών προσώπων και οντοτήτων

1. Έστω ότι υποβάλλεται δήλωση νομικού προσώπου (Ο.Ε.) με τήρηση απλογραφικού συστήματος στις2/9/2015. Η εκκαθάριση έχει ως αποτέλεσμα πιστωτικό υπόλοιπο φόρου.

Επιβαρύνσεις	Πριν το Δ.Τ. του υπ. Οικονομικών	Μετά το Δ.Τ. του υπ.Οικονομικών
Διαδικαστικό πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης άρθρου 54 νόμου 4174/2013	100,00	Δεν επιβάλλεται
Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής φόρου άρθρου 53 ΚΦΔ (0,73% ανά μήνα καθυστέρησης)	Δεν υπάρχει	Δεν υπάρχει
Στην περίπτωση αυτή η δήλωση δεν έχει καμία επιβάρυνση.

 

2. Έστω ότι υποβάλλεται δήλωση νομικού προσώπου (Α.Ε.), στις4/9/2015. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης έχει ως αποτέλεσμα μηδενικό ποσό φόρου.

Επιβαρύνσεις	Πριν το Δ.Τ. του υπ. Οικονομικών	Μετά το Δ.Τ. του υπ.Οικονομικών
Διαδικαστικό πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης άρθρου 54 νόμου 4174/2013	100,00	Δεν επιβάλλεται
Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής φόρου άρθρου 53 ΚΦΔ (0,73% ανά μήνα καθυστέρησης)	Δεν υπάρχει	Δεν υπάρχει
Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει πλέον καμία επιβάρυνση

 

3. Έστω ότι υποβάλλεται δήλωση νομικού προσώπου (Ε.Π.Ε.), στις4/9/2015. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης έχει ως αποτέλεσμα χρεωστικό ποσό φόρου 20.000 ευρώ και η καταβολή της πρώτης δόσης (4.000) γίνεται στις20/9/2015.

Επιβαρύνσεις	Πριν το Δ.Τ. του υπ. Οικονομικών	Μετά το Δ.Τ. του υπ.Οικονομικών
Διαδικαστικό πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης άρθρου 54 νόμου 4174/2013	500,00 Ευρώ	Δεν επιβάλλεται
Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής φόρου άρθρου 53 ΚΦΔ (0,73% ανά μήνα καθυστέρησης)	29,2 ευρώ (4.000 * 0,73%)	29,2 ευρώ (4.000 * 0,73%)
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει επιβάρυνση καταβολής εκπροθέσμου φόρου (29,2 ευρώ) για την πρώτη δόση η οποία έπρεπε να είχε καταβληθεί έως την 31.8.2015.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες           

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Τax Solutions-Λογιστικές Υπηρεσίες

Μείωση – Απαλλαγή Χρεών

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

September 1, 2015

Τίτλοι τέλους» για τις δηλώσεις – Μέχρι και την Παρασκευή οι υποβολές χωρίς πρόστιμα

1/09/2016 Έληξε χθες το βράδυ -τυπικά- και η τελευταία καταληκτική προθεσμία των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014. Κατά την διάρκεια των […]
September 1, 2015

Προετοιμασία για το Eurogroup με βασικό θέμα τις τράπεζες

1/09/2016 Να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας και να οδηγηθεί ομαλά το τραπεζικό σύστημα της χώρας στη νέα ανακεφαλαιοποίησή του, έχει θέσει ως […]
September 1, 2015

Κούρεμα” στα ενοίκια επαγγελματικής στέγης

1/09/2016 Τον χάρτη των ενοικίων της επαγγελματικής στέγης επανασχεδιάζει τα τελευταία χρόνια η δικαιοσύνη, προχωρώντας σε βαθιά «κουρέματα» λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης και «ανακουφίζοντας» χιλιάδες ενοικιαστές που προσφεύγουν σωρηδόν στα δικαστήρια. […]
August 28, 2015

‘Χαράτσι’ για οχήματα και σκάφη σε ακινησία

28/08/2015 Μια δυσάρεστη «έκπληξη» αναμένεται να αποτελέσει το Περιουσιολόγιο για τους ιδιοκτήτες αυτοκίνητων και σκαφών αναψυχής που έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας και τις άδειες πλόων […]
Prev page

Next page