Νέα

4/9/2015

1) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι την 1 η Οκτωβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας

Αφορά Δήμους και Περιφέρειες και κάθε είδους οργανισμό που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διάφορους τομείς (π.χ. τοπικές και περιφερειακές αρχές, ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), κέντρα αναγνώρισης και επικύρωσης, εμπορικά επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κέντρα προσανατολισμού, πολιτιστικές οργανώσεις).

Tο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη.

Δράσεις :

Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων (Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας). Το εν λόγω σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες: o Κινητικότητα Νέων. o Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία. o Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας.

Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία για την καινοτομία και την  ανταλλαγή καλών πρακτικών (Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας).

Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής  (Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας).

Η μέγιστη χρηματοδότηση έχει οριστεί ως εξής:  Ο προϋπολογισμός ενός σχεδίου κινητικότητας καταρτίζεται σύμφωνα  με συγκεκριμένους κανόνες χρηματοδότησης (π.χ. ανάλογα με την απόσταση του συμμετέχοντα, τη διάρκεια διαμονής, την κάλυψη ειδικών αναγκών, την κάλυψη έκτακτων δαπανών).

 • 150.000 ευρώ/έτος-δηλ.12.500/μήνα (Στρατηγικές συνεργασίες στον  τομέα της νεολαίας).
 • 50.000 ευρώ (Συναντήσεις διαρθρωμένου διαλόγου)

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι την 1 η Οκτωβρίου 2015.
H ILF consulting διαθέτη γραφεία στα Βαλκάνια με έδρα την Αλβανία  και τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρου, Πολωνίας , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

Δείτε ακόμα :

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ TO NEO EΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

2) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020’:(Πολιτιστικές Δράσεις)

Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 60%, με ημ. λήξης προτάσεων στις 7/10/2015
Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

Aφορά Δήμους και Περιφέρειες , ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις από (3) χώρες με μέγιστο προυπολογισμό  200.000€

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της «ψηφιακής εποχής», και την παγκοσμιοποίηση

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει:

 1. Έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών δημιουργικών οργανώσεων εντός της Ε.Ε και πέραν αυτής.
 2. Δίκτυα που βοηθούν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να ενεργοποιηθούν σε διεθνικό επίπεδο και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
 3. Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές ολόκληρης της ΕΕ.
 4. Πλατφόρμες πολιτιστικών φορέων που προωθούν ανερχόμενους καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν ένα πραγματικά (-ο) ευρωπαϊκό προγραμματισμό πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων.
 5. Δημιουργία ικανοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση για επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.
 6. Ανάπτυξη έργων μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, δημιουργικών ντοκιμαντέρ και βιντεοπαιχνιδιών για τις ευρωπαϊκές αγορές του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και για άλλες πλατφόρμες.
 7. Διανομή και πωλήσεις οπτικοακουστικών έργων εντός και εκτός Ευρώπης.
 8. Φεστιβάλ κινηματογράφου που προωθούν τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες.
 9. Κονδύλια για τη διεθνή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.
 10. Ανάπτυξη ακροατηρίου για την καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας και για αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες μέσα από ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων.
 11. Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 60%, με ημ. λήξης προτάσεων στις 7/10/2015

Η ILFconsulting  εξειδικευμένη στις υποβολές ευρωπαϊκών  προτάσεων , αναλαμβάνει την συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και στοιχείων κωδικών ηλεκτρονικής υποβολής ,σύνταξη φυσικού αντικειμένου έργου, υποβολή προϋπολογισμού , και βιωσιμότητας έργου της  τριμερούς πρότασης .

H ILF consulting διαθέτη γραφεία στα Βαλκάνια με έδρα την Αλβανία  και τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρου, Πολωνίας , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

Δείτε ακόμα :
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ TO NEO EΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

3) Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2015
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 85%

Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

Αφορά Δήμους και Περιφέρειες της χώρας, και Μ.Κ.Ο.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε (5) χώρες: τρία (3) κράτη μέλη της Ε.Ε. (Βουλγαρία, Κύπρος και ΟΛΟΙ Η Ελλάδα) και δύο (2) υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες, η Αλβανία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Οι στόχοι του προγράμματος:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

 • Βελτίωση σε διακρατικό επίπεδο της ικανότητας για καινοτομία του επιχειρηματικού τομέα
 • επιχειρηματική μάθηση και μεταφορά γνώσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Άξονας Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον

 • Προώθηση της οικολογικής συνοχής και της διακρατικής ολοκλήρωσης των οικοσυστημάτων
 • Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
 • βελτίωση των ικανοτήτων της διακυβέρνησης σε διακρατικό επίπεδο

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συμμετοχής, είναι 39.727.654 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 85%

Τα επιλεγόμενα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικαιούχους από τουλάχιστον τρεις (3) συμμετέχουσες χώρες εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας (1) θα πρέπει να προέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ

Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρους ρόλους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων του έργου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2015

Η ILFconsulting  εξειδικευμένη στις υποβολές ευρωπαϊκών  προτάσεων , αναλαμβάνει την συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και στοιχείων κωδικών ηλεκτρονικής υποβολής ,σύνταξη φυσικού αντικειμένου έργου, υποβολή προϋπολογισμού , και βιωσιμότητας έργου της  τριμερούς πρότασης

H ILF consulting διαθέτη γραφεία στα Βαλκάνια με έδρα την Αλβανία  και τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρου, Πολωνίας , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

Δείτε ακόμα :

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ TO NEO EΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

 4)  INTERREG ΕΛΑΔΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης
Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

Χάρη σε ένα νέο πρόγραμμα με την υποστήριξη της ΕΕ ύψους άνω των 54 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε σήμερα, 9 παραμεθόριες περιφέρειες στην Ελλάδα και την Κύπρο θα λάβουν σημαντική ώθηση για τις τοπικές οικονομίες τους με μέτρα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα βελτιώσουν τις υποδομές και θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η κ. Corina Crețu, Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, η οποία ενέκρινε σήμερα το πρόγραμμα, δήλωσε τα εξής: «Τα διασυνοριακά μας προγράμματα αποδεικνύουν έμπρακτα την προστιθέμενη αξία της ΕΕ· χάρη στο πρόγραμμα αυτό, η ενεργός συνεργασία θα αποφέρει πολλά οφέλη για τα άτομα που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου· νέες θέσεις εργασίας, προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και τεχνολογίες αιχμής που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών και να προσφέρουν νέους τομείς περιφερειακής ανάπτυξης.»

Η στήριξη από το πρόγραμμα INTERREG υπερβαίνει τα 54 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 46 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας
 2. Αποδοτική χρήση της ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών
 3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Το νέο πρόγραμμα INTERREG έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους οι περιφέρειες μπορούν να συνεργάζονται για τον περιορισμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω επενδύσεων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος: μέσω της πρόληψης των κινδύνων ή με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών.

Ορισμένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα.
 • Μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικές περιοχές.
 • Ενίσχυση της προσβασιμότητας στις παραμεθόριες περιοχές παράλληλα με τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.
 • Βελτίωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.
 • Κατάρτιση κοινών στρατηγικών ανάπτυξης του τουρισμού και σχεδιασμός κοινών εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και προορισμών.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υδάτινων πόρων. Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού.

H ILF consulting διαθέτη γραφεία στα Βαλκάνια με έδρα την Αλβανία  και τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρος, Πολώνια , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας. 

Δικαιούχοι δήμοι του προγράμματος Ελλάδας -Κύπρος είναι :

Από την Πλευρά της Ελλάδας

 • Όλη η Κρήτη
 • Νησιά του νότιου Αιγαίου
 • Νησιά του βόρειου Αιγαίου

Από την πλευρά της Κύπρου

Όλη η Κύπρος

Δείτε ακόμα :

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ TO NEO EΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ LIFE 2015 : Ποσοστό επιδότησης 55-100% ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : Όλα τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ΜΚΟ, Οργανισμοί.

Ανάλογα την δράση από 15/09/2015 έως 30/10/2015
Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δράσεις και πολιτικές για το κλίμα και το περιβάλλον.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Εξοικονόμηση χαμηλών ρύπων, προστασία περιβάλλοντος, στήριξη NATURA 2000

2.Βελτίωση , ανάπτυξη , υλοποίηση, της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής της Ε.Ε

 1. Υποστήριξη της κοινωνίας πολιτών , Μ.Κ.Ο , και τοπικών παραγόντων στην διακυβέρνηση περιβαλλοντικών και κλιματικών θεμάτων.

Τομείς προτεραιότητας:

Περιβάλλον- Φύση- Βιοποικιλότητα-Περιβ. Διακυβέρνηση-Πληροφόρηση- Σχετ. Πολιτικές- Τεχνική Βοήθεια-Πρακτικές-Έργα-Ικανότητες.

Ποσοστό επιδότησης 55-100%

Επιλέξιμοι φορείς:

Όλα τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ΜΚΟ, Οργανισμοί,΄μόνοι τους ή σε ενώσεις ,και συνεργίες εθνικού και διεθνικού επιπέδου.

 

Για διευκρινήσεις και ενημέρωση δυνατοτήτων έλα σε επικοινωνία με το αρμόδιοο τμήμα της εταιρείας ILF CONSULTING

H ILF consulting διαθέτη γραφεία στα Βαλκάνια με έδρα την Αλβανία  και τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρος, Πολώνια , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

Δείτε ακόμα :

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ TO NEO EΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

6) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Με το εγκεκριμένο πρόγραμμα <INTEREG-IRA>, 42.000.000€ είναι διαθέσιμα για αναπτυξιακά προγράμματα στην διασυνοριακή περιοχή Αλβανίας- Ελλάδας ,

Οι επενδύσεις που αποσκοπούν στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και τη βελτίωση της διαχείρισης των διασυνοριακών υπηρεσιών ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων και ενέργειας. Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός στόχος για τον μετριασμό και την αναστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος με μέτρα για τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, θα ενισχύσει την τοπική οικονομία με την ενθάρρυνση του τουρισμού και διατήρηση της πολιτιστικής και τους φυσικούς πόρους. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

H ILFconsulting είναι έτοιμη με την τεχνογνωσία της να υποστήριξή παρόμοια έργα δημιουργώντας της υποδομές υποβολών προτάσεων,  μελέτης ,και επίβλεψης, μέχρι αποπερατώσεως των ‘έργων
H ILF consulting διαθέτη γραφεία στα Βαλκάνια με έδρα την Αλβανία  και τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρος, Πολώνια , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις  ελάτε  σε επικοινωνία μαζί μου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

 

Δικαιούχοι νομοί από Ελλάδα:

Γρεβενά

Καστοριά
Φλώρινα

Άρτα

Θεσπρωτία

Ιωάννινα

Πρέβεζα

Ζάκυνθος

Κέρκυρα

Κεφαλονιά

Λευκάδα
Δικαιούχοι Δήμοι από την Ελλάδα.

Βεντζίου
Γόργιανης
Γρεβενών
Δεσκάτης
Ηρακλεωτών
Θεόδωρου Ζιάκα
Κοσμά του Αιτωλού
Χασίων

Καστοριάς

Νεστορίου

Ορεστιάδας

Καστοριάς

Φλώρινας

Θεσπρωτίας

Αμύνταιου

Φλώρινα

Θεσπρωτίας

Φιλιάτες

Σουλίου

Ιωαννίνων

Κόνιτσας

Πωγωνίου

Ζαγορίου

Δωδώνης

Βορείων Τζουμέρκων

Μετσόβου
Ιθάκης

Κεφαλονιάς

Ζακύνθου

Πρέβεζα

Πάργας

Ζήρου

Πρεβέζης

Άρτας

Γεωργίου Καραϊσκάκη
κεντρικών Τζουμέρκων

Νικολάου σκουφά

Κέρκυρας

Παξών

Λευκάδας

Μεγανησίου
Δικαιούχες περιφέρειες από Αλβανία:

Berat

Gjirokastro

Korce

Vlore

 

 

Δικαιούχοι Δήμοι Από την Αλβανία :

 

Αντιπάτρεια

Αργυρόκαστρο

Κοριτσάς

Αυλώνος

Δυράχειο

Χειμάρρα

Άγιου Σαράντα

Ελβασάν

Απολλώνια

Αρμέν

Τεπελένι

Πογραδετς

Πρεμετή

7) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Με απόφαση που υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Βαγγέλη Αποστόλου, εγκρίθηκε η πίστωση ποσού, ύψους 1.300.000 ευρώ, για την επιχορήγηση των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τις ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την

ΚΥΑ αριθμ. 1711/150664/28-11-2014 (ΦΕΚ 3249/Β/4-12-2014),

όπως είναι η δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Υπενθυμίζεται ότι οι Δήμοι και οι Σύνδεσμοι Δήμων έχουν την υποχρέωση της περισυλλογής και της διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η διαχείριση αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη υποδομών (καταφύγια, ιατρεία κλπ) για να υλοποιηθούν οι ενέργειες διαχείρισης που περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ηλεκτρονική τους σήμανση και καταγραφή, την κτηνιατρική εξέταση και θεραπεία τους, τον εμβολιασμό, τον αποπαρασιτισμό και τη στείρωσή τους.

Η εφαρμογή του προγράμματος αποσκοπεί στη μείωση και τον έλεγχο του πληθυσμού τους, την προστασία της υγείας του ανθρώπου από ζωοανθρωπονόσους και άλλους βιολογικούς κινδύνους, τη διατήρηση ενός πληθυσμού σκύλων και γατών ανοσοποιημένου ή και απαλλαγμένου από τη λύσσα, την πρόληψη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την πρόσβαση των αδέσποτων ζώων σε πάσης φύσεως απόβλητα, την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων κ.ά.

 

Η  ILFconsulting μπόρει να αναλάβει την τεχνική μελέτη, τα τιμολόγια, τα τεύχη δημοπράτησης,  την αδειοδότηση  και την τεχνική επιστασία του εργου.

Για διευκρίνησης, ενημέρωση,πληροφορίες και προφορά  έλα σε επικοινωνία μαζί μου :

Γιάννης Αργυρός

Διευθυντής Επικοινωνίας & Συντονισμού

Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

Δείτε ακόμα :

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ TO NEO EΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

Ενδεικτικά προγράμματα, πλατφόρμες επιδοτήσεων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που υποβλήθηκαν από την ILF consulting για ιδιώτες, επιχειρήσεις, δήμους, περιφέρειες, συλλόγους, μκο, κ.α.

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

LEADER ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

LEADER

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ERASMUS+

HORIZON

COSME

ΩΝΑΣEΙO ΙΔΡΥΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

PROGRESS

PRIAMOS

ΚΑΠΕ

Ε.Χ.Μ.EOX

LIFE

ΕΤΕΑΜ

ΤΕΠΙΧ

JESSICA

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΟΑΕΔ

ΠΑΒΕΤ

SOLIDARITY NOW USA

ENTEPRISE EUROPE NETWORK

Κ.Ε.Δ.Ε

Ε.Ν.Π.Ε

Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ

START UP GREECE

INVEST IN GREECE

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ε.Τ.Π

ΜΟΔ.Α.Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Γ.Γ.Ε.Τ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

September 5, 2015
νεο, εσπα, επιδοτήσεις, ανέργων

7 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ < Δυνατότητα επιδοτήσεως και σε επιχειρήσεις εντός ή εκτός Ελλάδος που θα συμπράττουν σε σχήματα με δημοσίους φορείς >

4/9/2015 1) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι την 1 η Οκτωβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590 Πρόσκληση […]
September 5, 2015
νεο, εσπα, επιδοτήσεις, ανέργων

7 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ < Δυνατότητα επιδοτήσεως και σε επιχειρήσεις εντός ή εκτός Ελλάδος που θα συμπράττουν σε σχήματα με δημοσίους φορείς >

4/9/2015 1) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι την 1 η Οκτωβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590 Πρόσκληση […]
September 4, 2015

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ TO NEO EΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες 2106926590

4/09/2015 Οι προτάσεις εξετάζονται  ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης. Έλα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα για να φτιάξουμε […]
September 4, 2015

Από Οκτώβριο η εκταμίευση των 35 δισ. για την οικονομία

4/09/2015 Τον Οκτώβριο θα αρχίσει η υλοποίηση της πρότασης της Κομισιόν για την επιτάχυνση των χρηματοδοτήσεων προς την Ελλάδα από τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013 και […]
Prev page

Next page