Νέα

27/11/2014

Ξενοδοχεία – εστιατόρια, επιχειρήσεις στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και κατασκευές καταχτούν τις πρώτες θέσεις –μεταξύ 50 κλάδων της ελληνικής οικονομίας- στα «μητρώα» του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑ0), σύμφωνα με την 2η τριμηνιαία έκθεσή του.

Στο ΚΕΑΟ έχουν ενταχθεί 82.490 επιχειρήσεις που χρωστάνε 8,2 δισ. ευρώ. Από αυτές, 4422 επιχειρήσεις χρωστάνε πάνω από 300.000 ευρώ η καθεμία και συνολικά 4,7 δισ. ευρώ.

Ξενοδοχεία και τα εστιατόρια οφείλουν 1,4 δισ. ευρώ ή το 17% των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το ΙΚΑ τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ. Επιχειρήσεις του χονδρεμπορίου χρωστάνε 801 εκατ. ευρώ, ενώ του λιανεμπορίου 694 εκατ. ευρώ. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις οφείλουν 374 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, η κατάταξη των κλάδων ανάλογα με το ύψος των οφειλών που έχουν οι επιχειρήσεις έχει ως εξής :

1. Ξενοδοχεία και εστιατόρια
19.723  επιχειρήσεις οφείλουν 1.459.370.335 ευρώ

2. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
9.412  επιχειρήσεις οφείλουν 801.742.201 ευρώ

3. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
10.105  επιχειρήσεις οφείλουν 694.139.234 ευρώ

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
4.141 επιχειρήσεις οφείλουν  374.724.604 ευρώ

5. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
2.373 επιχειρήσεις οφείλουν  287.832.666 ευρώ

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
291 επιχειρήσεις οφείλουν  230.399.672 ευρώ.

7. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
892  επιχειρήσεις οφείλουν 211.674.280 ευρώ

8. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.714 επιχειρήσεις οφείλουν  204.186.715 ευρώ

9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1.613 επιχειρήσεις οφείλουν  179.509.226 ευρώ

10. Κατασκευή ειδών ενδυμασίας, κατεργασία και βαφή γουναρικών
1.330 επιχειρήσεις οφείλουν   161.293.883 ευρώ

11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.652  επιχειρήσεις οφείλουν 159.343.908 ευρώ.

12. Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεργραμμένων μέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας ή μέσων πληροφορικής
1.048 επιχειρήσεις οφείλουν  156.721.346 ευρώ.

13. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.913 επιχειρήσεις οφείλουν 138.342.863 ευρώ

14. ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ
2.173  επιχειρήσεις οφείλουν 136.544.197 ευρώ

15. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ· ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1.076 επιχειρήσεις οφείλουν 135.610.509 ευρώ

16. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ· ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ
1.406  επιχειρήσεις οφείλουν 131.727.853 ευρώ

17.Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
632 επιχειρήσεις οφείλουν  126.814.591 ευρώ.

18. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
661  επιχειρήσεις οφείλουν 119.428.007 ευρώ

19. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
983 χρωστούν  105.110.815 ευρώ

20. Γεωργία, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
265 επιχειρήσεις οφείλουν   103.180.132 ευρώ

21. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
402 επιχειρήσεις οφείλουν  85.013.805,31

22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες
299 επιχειρήσεις οφείλουν  56.258.401 ευρώ.

23. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
359 επιχειρήσεις οφείλουν 54.827.417 ευρώ

24. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. (επιχειρηματικές, εργοδοτικές, θρησκευτικές κλπ.)
350  επιχειρήσεις οφείλουν 50.377.219 ευρώ.

25. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα. Κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
377 επιχειρήσεις οφείλουν   44.192.042 ευρώ.

26. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
416 επιχειρήσεις οφείλουν  36.110.178 ευρώ

27. Παραγωγή χημικών ουσιών και προίόντων
181 επιχειρήσεις οφείλουν  35.749.583 ευρώ.

28. Λοιπά ορυχεία και λατομεία
173 επιχειρήσεις οφείλουν  34.032.734 ευρώ

29. Παραγωγή χαρτοπολτού – κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
146  επιχειρήσεις οφείλουν 32.687.643 ευρώ

30. Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας , ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων
148 επιχειρήσεις οφείλουν  30.430.964 ευρώ.

31.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
463  επιχειρήσεις οφείλουν 26.374.984 ευρώ.

32. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ· ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
432 επιχειρήσεις οφείλουν 25.760.481 ευρώ

33.ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
91  επιχειρήσεις οφείλουν 24.933.670 ευρώ

34.  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
523  επιχειρήσεις οφείλουν 24.096.864 ευρώ.

35. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
175 επιχειρήσεις  οφείλουν  21.815.386 ευρώ

36. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
96  επιχειρήσεις οφείλουν  20.511.493 ευρώ

37. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
59  επιχειρήσεις οφείλουν 17.286.591 ευρώ.

38. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
84  επιχειρήσεις οφείλουν 15.402.112 ευρώ.

39. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ
172  επιχειρήσεις οφείλουν 13.690.649 ευρώ

40. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
83  επιχειρήσεις οφείλουν 13.004.251 ευρώ

41. Αλιεία, εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής γόνου – δραστηριότητες συναφείς με την αλιεία
81 επιχειρήσεις  χρωστούν 12.177.500 ευρώ

42. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
121  επιχειρήσεις οφείλουν 10.080.385 ευρώ.

43. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
62  επιχειρήσεις οφείλουν 6.291.460 ευρώ

44. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
42 επιχειρήσεις οφείλουν  6.245.709 ευρώ

45. Αντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, δραστηριότητες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
7  επιχειρήσεις οφείλουν 6.518.777 ευρώ

46. Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, εξόρυξη τύρφης
3 επιχειρήσεις χρωστούν  2.064.131 ευρώ

47. Δασοκομία, Υλοτομία και συναφείς δραστηριότητες
59 επιχειρήσεις οφείλουν  1.793.792 ευρώ

48. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
28 επιχειρήσεις οφείλουν  1.885.359 ευρώ

49. Παραγωγή οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων
19 επιχειρήσεις οφείλουν  1.208.171 ευρώ

50. Εξόρυξη μεταλλευμάτων
7  επιχειρήσεις οφείλουν 245.918 ευρώ

Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                                     Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές-Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Υπηρεσία Διαχείρισης Οφειλών Δημοσίου

 Μείωση-Απαλλαγή χρεών

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ .

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

November 27, 2014

Ποιοι κλάδοι ‘πρωτεύουν’ στις οφειλές προς το ΙΚΑ

27/11/2014 Ξενοδοχεία – εστιατόρια, επιχειρήσεις στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και κατασκευές καταχτούν τις πρώτες θέσεις –μεταξύ 50 κλάδων της ελληνικής οικονομίας- στα «μητρώα» του Κέντρου Είσπραξης […]
November 27, 2014

Ποιοι κλάδοι 'πρωτεύουν' στις οφειλές προς το ΙΚΑ

27/11/2014 Ξενοδοχεία – εστιατόρια, επιχειρήσεις στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και κατασκευές καταχτούν τις πρώτες θέσεις –μεταξύ 50 κλάδων της ελληνικής οικονομίας- στα «μητρώα» του Κέντρου Είσπραξης […]
November 27, 2014

Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος νόμος ΕΣΠΑ

27/11/2014 Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» από χθες 26/11/2014 μέχρι τις 2/12/2014. Η ανακοίνωση […]
November 26, 2014

Ρύθμιση οφειλών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

26/11/2014 Στο άρθρο του κ. Κωνσταντίνου Οικονομίδη, Οικονομολόγου MSc, στελέχους Υπ.Εργασίας, που δημοσιεύεται στο τεύχος 42 του e-Magazine, αναλύεται το θέμα τηςρύθμισης οφειλών στους φορείς κοινωνικής […]
Prev page

Next page