Νέα

12/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων1 με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθε σε 858.125 άτομα. Από αυτά 453.098 (ποσοστό 52,80%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 405.027 (ποσοστό 47,20%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
– Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 342.696 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,94%) και οι 515.429 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,06%).
– Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 9.455 άτομα (ποσοστό 1,10%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 78.478 άτομα (ποσοστό 9,15%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 123.111 άτομα (ποσοστό 14,35%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 349.172 άτομα (ποσοστό 40,69%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 187.007 άτομα (ποσοστό 21,79%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 102.811 άτομα (ποσοστό 11,98%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 8.091 άτομα (ποσοστό 0,94%).
– Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 18.001 άτομα (ποσοστό 2,10%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 277.199 άτομα (ποσοστό 32,30%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 417.772 άτομα (ποσοστό 48,68%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 145.153 άτομα (ποσοστό 16,92%).
– Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 801.094 άτομα (ποσοστό 93,35%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 14.147 άτομα (ποσοστό 1,65%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 42.884 άτομα (ποσοστό 5,00%).
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθε σε 205.803 άτομα όπου 68.687 (ποσοστό 33,38%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 137.116 (ποσοστό 66,62%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
– Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 81.821 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,76%) και οι 123.982 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,24%).
– Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.429 άτομα (ποσοστό 0,69%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 11.966 άτομα (ποσοστό 5,81%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 24.692 άτομα (ποσοστό 12,00%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 83.603 άτομα (ποσοστό 40,62%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 49.636 άτομα (ποσοστό 24,12%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 30.759 άτομα (ποσοστό 14,95%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.718 άτομα (ποσοστό 1,81%).
– Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 6.808 άτομα (ποσοστό 3,31%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 89.101 άτομα (ποσοστό 43,29%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 86.576 άτομα (ποσοστό 42,07%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 23.318 άτομα (ποσοστό 11,33%).
– Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 172.165 άτομα (ποσοστό 83,66%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 9.711 άτομα (ποσοστό 4,72%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.927 άτομα (ποσοστό 11,63%).
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2 για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 173.526 άτομα από τα οποία οι 103.548 (ποσοστό 59,67%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 69.978 (ποσοστό 40,33%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.
– Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 76.699 είναι <άνδρες> (ποσοστό 44,20%) και οι 96.827 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 55,80%).
– Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 181 άτομα (ποσοστό 0,10%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 8.699 άτομα (ποσοστό 5,01%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 23.298 άτομα (ποσοστό 13,43%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 85.742 άτομα (ποσοστό 49,41%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 39.806 άτομα (ποσοστό 22,94%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 15.079 άτομα (ποσοστό 8,69%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 721 άτομα (ποσοστό 0,42%).
– Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 2.473 άτομα (ποσοστό 1,43%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 64.612 άτομα (ποσοστό 37,23%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 83.143 άτομα (ποσοστό 47,91%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 23.298 άτομα (ποσοστό 13,43%).
– Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 142.897 άτομα (ποσοστό 82,35%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 9.588 άτομα (ποσοστό 5,53%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 21.041 άτομα (ποσοστό 12,13%).
Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                                         Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης                          

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

February 12, 2015

Σε 858.125 άτομα, για τον μήνα Δεκέμβριο 2014, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Ο.Α.Ε.Δ. με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας

12/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ […]
February 12, 2015

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το ΟΣΔΕ του 2015

12/02/2015 On line από τις 16 Ιανουαρίου και από τις 19 του μήνα μέσω των πιστοποιημένων φορέων μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης […]
February 11, 2015

Πρόγραμμα Leader Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας

11/02/2015 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009, 5954/02-07- 2009 και 15340/31-10-2012 […]
February 11, 2015

Πρόγραμμα Leader Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας

11/02/2015 Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29.06.2009, 5954/02.07.2009, 15340/31.10.2012 και 23163/12.12.2014 […]
Prev page

Next page