Νέα

25/09/2015

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση click ΕΔΩ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ένα θέμα που θα προβληματίσει το επόμενο χρονικό διάστημα, ίσως και κατά τις επόμενες φορολογικές περιόδους, είναι ο φορολογικός χειρισμός των επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι αγρότες σε μεταγενέστερο έτος από αυτό που πραγματικά αφορούν.
Σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 του Ν. 4172/2013 , ο φόρος που επιβάλλεται, αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος και χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.

Δείτε ακομά : 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ TO NEO EΣΠΑ 2014-2020.
Δωρεάν υπηρεσίες επιδοτήσεων και εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων

Φορμα εγραφής για Άμεση Ενημέρωση

Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1116 / 2015, τις οποίες παραθέτουμε, ορίζεται ότι :
« Οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο των 1 2.0 0 0 ευρώ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική δραστηριότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω στο έτος που αφορούν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Στη περίπτωση που καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί το φορολογικό έτος που αφορούν, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι συμπεριλαμβάνονται στο εισόδημα του έτους που εισπράχθηκαν.
Διευκρινίζεται επίσης ότι οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014 (όπου είχε ισχύ ο αντικειμενικός προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος σύμφωνα με τον Ν. 2238/1994 ) εισπράχθηκαν μετά την 01.01.2014, θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση αντιστοιχούν και θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις στα έτη που δημιουργήθηκε το δικαίωμα γι αυτές τις επιδοτήσεις.                                                                                                                                                                                                                                          Η καταχώρηση των αγροτικών αυτών επιδοτήσεων στις συμπληρωματικές δηλώσεις, θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Διοίκησης »
Ο δικαιούχος αγρότης (και επομένως και ο λογιστής του), έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για τις επιδοτήσεις μέσω των βεβαιώσεων που εκδίδονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για φορολογική χρήση. Στις βεβαιώσεις αυτές, δεν αναγράφονται οι επιδοτήσεις που αφορούν συγκεκριμένο φορολογικό έτος, αλλά τα ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους, τα οποία μπορεί να αφορούν και επιδοτήσεις προηγούμενων ετών.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Εναλλακτικά ο δικαιούχος αγρότης, μπορεί να έχει άμεση ενημέρωση για τις επιδοτήσεις που εισπράττει και το έτος που αφορούν, μέσω της διαδικτυακής ενημέρωσης αγροτών για πληρωμές.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αγροτικές επιδοτήσεις ή μέρος αυτών, καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ή κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, ο δικαιούχος των επιδοτήσεων (και επομένως και ο λογιστής του) δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το σύνολο τους για κάθε έτος κατά την υποβολή της δήλωσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δημιουργείται η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4174/2013 περί Κ.Φ.Ε.
Επισημαίνεται ότι, σε πολλές περιπτώσεις η παραπάνω υποχρέωση μπορεί να δημιουργηθεί σε περισσότερες από μια φορές, καθώς πολλές επιδοτήσεις καταβάλλονται τμηματικά. Σε περίπτωση που προκύπτουν ζημίες οι οποίες μεταφέρονται σε επόμενα φορολογικά έτη, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 7 του Ν.  4172/2013, απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη που μεταφέρονται οι ζημίες.

Σχετικές μας υπηρεσίες :  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Για την προσφορά μας λογιστικής κάλυψης για αγρότες click ΕΔΩ

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδώ.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Πηγή e-forologia

September 25, 2015
αγροτικές, επιδοτήσεις

Αγροτικές επιδοτήσεις που αφορούν προηγούμενα έτη.

25/09/2015 Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση click ΕΔΩ Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ένα θέμα που θα προβληματίσει το επόμενο χρονικό διάστημα, […]
September 24, 2015

Οι αλλαγές στη φορολογία μέχρι τα τέλη του 2015

24/09/2015 Ενώπιον μιας- ακόμη – συνολικής αλλαγής στο σύστημα με τα οποίο θα φορολογούνται από το 2016 τα εισοδήματα τους βρίσκονται περίπου 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι κατ […]
September 24, 2015

Εκταμιεύτηκαν 300 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ για την Ελλάδα

24/09/2015 Σε εκταμίευση δόσης 300 εκατ.ευρώ, από το δάνειο του 1 δισ. ευρώ προς το ελληνικό Δημόσιο, προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για υλοποίηση […]
September 23, 2015

«Κόκκινα» δάνεια και αξιολόγηση διοικήσεων ξεκλειδώνουν τη δόση

23/09/2015 Με την ικανοποίηση όλων των προαπαιτούμενων που προβλέπονται στο τρίτο μνημόνιο για τις τράπεζες εντός διμήνου συνέδεσε ο επικεφαλής του Euroworking Group, Τόμας Βίζερ, την […]
Prev page

Next page