Νέα

14-10-2015

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Δωρεάν προέλεγχο  του προγράμματος  ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Δράση  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» click ΕΔΩ

Εκτός από την δωρεάν προαξιολόγηση, σας ενδιαφέρει και η προσφορά μας για την οικονομοτεχνική μελέτη και την πλήρη υποστήριξη – υποβολή προτάσεως.
Οποιαδήποτε προσφορά – αμοιβή θα δοθεί μετά την προκήρυξη του σχετικού προγράμματος και την σχετική επιβεβαίωση ότι είσαι δικαιούχος του προγράμματος και θα ισχύει με την υπογραφή του συμφωνητικού και την παραλαβή της εγγύησης επιδοτήσεως επιδοτουμένων προγραμμάτων της εταιρεία μας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑΝΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Καθεστώς και ποσοστό ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν θα ενισχύονται σύμφωνα με τον υπ. αριθ. 1407/2013 Κανονισμό της Ε.Ε. (De Minimis).
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 15.000€ έως 150.000€.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Δικαιούχοι

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό, στρατηγικό τομέα προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ (μισθωτής εργασίας).

Ως Δικαιούχος ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος

Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
Βασική προϋπόθεση είναι η υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης ανά ΑΦΜ.

Επιλέξιμοι Τομείς – Δικαιούχοι

Τουρισμός

  • Ξενοδοχειακές μονάδες κλασικού τύπου
  • Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
  • Τουριστικές Οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping)
  • Θεματικά πάρκα

Επιλέξιμες Δαπάνες

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

  • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
  • οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
  • οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ),
  • οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,
  • η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
  • οι αμοιβές τρίτων.

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας στο ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ΕΚΤ.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Σχετικές μας υπηρεσίες 


Ελάτε να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σας, μετά από δωρεάν έλεγχο πιθανής ένταξης σε ανάλογο πρόγραμμα επιδοτήσεως και στο πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

Δωρεάν υπηρεσίες επιδοτήσεων και εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

Στοιχεία από την προ ανάρτηση του espa.gr

October 14, 2015

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 :Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Επιδότηση έως 50%

14-10-2015 Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Δωρεάν προέλεγχο  του προγράμματος  ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Δράση  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ […]
October 14, 2015

Με τις σημερινές αντικειμενικές και ο ΕΝΦΙΑ του 2016

14/10/2015 Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Τη φορολόγηση των ακινήτων με τις σημερινές υψηλές αντικειμενικές τιμές και το 2016 προδιαγράφει ο σχεδιασμός του […]
October 14, 2015

Μπρος – πίσω με τους φόρους στα ενοίκια

14/10/2015 Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Μετά το σάλο που προέκυψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης πήρε πίσω τους φόρους για τα […]
October 13, 2015

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων

13/10/2015 Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Με την ΠΟΛ 1224/2015 παρατίθεται το ισχύον νομικό πλαίσιο και παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή και […]
Prev page

Next page