Νέα

25/05/2015

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29.6.2009, 5954/2.7.2009, 15340/31.10.2012 και 19140/26.9.2014 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή και στη συνέχεια η τροποποίηση του Τοπικού Προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: ««Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (εφεξής αποκαλούμενη ΟΤΔ)».

Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα  :

 • L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
 • L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
 • L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
 • L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
 • L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
 • L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
 • 421α Διατοπική συνεργασία
 • 421β Διακρατική συνεργασία
 • 431α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ
 • 431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης είναι η 24/07/2015.

 

Οι περιοχές παρέμβασης περιγράφονται παρακάτω:

 

Ο Δήμος Κιλκίς περιλαμβάνει τα εξής δημοτικά διαμερίσματα:

Βαπτιστού (Βαπτιστής, Κυριακαίικα)

Καστανιών Καστανιές,

Κρηστώνης,

Λειψύδριου (Λειψύδριο, Ακροποταμιά,Άνω Ποταμιά, Κάτω Ποταμιά),

Μεγάλης Βρύσης,

Μελάνθιου,

Μεσιανού(Μεσιανό,Δαφνοχώρι,Λεβεντοχώρι, Παλαιό Γυναικόκαστρο

Σταυροχωρίου,

Χωρυγίου

Ο Δήμος Γαλλικού περιλαμβάνει τα εξής δημοτικά διαμερίσματα:

Πεδινού (Πεδινό, Πέρινθος)

Ο Δήμος Πικρολίμνης περιλαμβάνει τα εξής δημοτικά διαμερίσματα:

Μαυρονερίου (Μαυρονέρι, Άνω Απόστολοι, Μέσοι Απόστολοι)

Ξυλοκερατέας (Ξυλοκερατέα, Μπακαίικα, Πικρολίμνη)

Ο Δήμος Χέρσου περιλαμβάνει τα εξής δημοτικά διαμερίσματα:

Μεγάλης Στέρνας (Μεγ.Στέρνα, Μιχαλίτσι, Σουλτογιαναίικα)

Πλαγιάς (Πλαγιά, Αγ. Κυριακή,Κορομηλιά)

Χέρσου (Χέρσο, Ελευθεροχώρι, Ηλιόφωτο, Καλίνδρια)

Ηλιόλουστο

 

Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:

Ο βασικός στρατηγικός στόχος του τοπικού προγράμματος LEADER και στην ουσία το
όραμα της ΑΝ.ΚΙ Α.Ε. είναι:
«Η δημιουργία ενός Πρότυπου Πόλου Βιώσιμης Ανάπτυξης, ελκυστικού ως τόπου
διαβίωσης αλλά και ανάπτυξης βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας με
σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία, ώστε αξιοποιώντας τη θέση και τους
ενδογενείς πόρους του να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και υψηλό επίπεδο
ποιότητας ζωής σε όλους τους πολίτες».
Οι στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος αναλυτικά είναι:
1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από την ανάπτυξη υποδομών
που σέβονται και αναδεικνύουν το περιβάλλον και εξυπηρετούν την
επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων
απασχόλησης και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για νέους, γυναίκες και ειδικές
ομάδες πληθυσμού.
2. Ανάπτυξη υγιούς, βιώσιμης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στην
αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής με πιστοποιημένη ποιότητα, αριστεία,
ανταγωνιστικότητα αλλά και ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην
αναπτυξιακή διαδικασία.
3. Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης με ανάπτυξη και εισαγωγή
καινοτομιών, αύξηση της προστιθέμενης αξίας της αγροτικής παραγωγής και
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων.
4. Ενίσχυση της δικτύωσης και της εξωστρέφειας αφενός μεν των επιχειρήσεων που
παράγουν ανταγωνιστικά, καινοτομικά, ποιοτικά αλλά και επώνυμα προϊόντα και
υπηρεσίες και αφετέρου της περιοχής μέσα από παρεμβάσεις αναβάθμισης των
υποδομών και ανάδειξης της αγροτικής κληρονομιάς.
5. Δημιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης και διαφοροποίησης της αγροτικής
οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη πλέγματος μεταποιητικών και τουριστικών
δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους και τις πολιτιστικές
παραδόσεις της περιοχής, την παραγωγή προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα
και την τοπική γαστρονομία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα επιδοτήσεως  LEADER ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

Σχετικές μας υπηρεσίες :

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας  με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  εδώ

Πού θα απευθυνθώ  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

May 25, 2015

Πρόγραμμα επιδότησης Leader Κιλκίς

25/05/2015 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29.6.2009, 5954/2.7.2009, 15340/31.10.2012 και 19140/26.9.2014 […]
May 25, 2015

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση δράσεων κατά των διακρίσεων και για την ένταξη των Ρομά

25/05/2015 Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης […]
May 25, 2015

Λαφαζάνης: Το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα αναμορφωθεί και θα συνεχιστεί

25/05/2015 Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση στην βουλή έδωσε ο Κος Λαφαζάνης σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: …….Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να πούμε […]
May 25, 2015

Καθορισμός διαδικασιών κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων και βοσκήσιμων γαιών

25/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καθορισμός διαδικασιών κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων και βοσκήσιμων […]
Prev page

Next page