Νέα

26/05/2015

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρµογή προσέγγισης LEADER» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, µε τις αριθ. 5807/29.6.2009 και 5954/2.7.2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η εφαρµογή τοπικού προγράµµατος, µε Φορέα Υλοποίησης (Οµάδα Τοπικής ∆ράσης) την Εταιρεία µας µε την επωνυµία : «Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ», (εφεξής αποκαλούµενη Ο.Τ.∆.)

Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:

 • L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
 • 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
 • L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
 • L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
 • L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
 • L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
 • 421α Διατοπική συνεργασία
 • 421β Διακρατική συνεργασία
 • 431α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ
 • 431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης είναι η 21/07/2015.

Οι περιοχές παρέμβασης περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αλωνακίων Μειονεκτική
Ανθότοπου Ορεινή
Αργίλου Μειονεκτική
Βατερού Μειονεκτική
Εξοχής Ορεινή
Καλαµιάς Μειονεκτική
Καρυδίτσας Μειονεκτική
Κοίλων Μειονεκτική
Λευκόβρυσης Μειονεκτική
Λευκοπηγής Ορεινή
Λυγερής Μειονεκτική
Μεταµόρφωσης Ορεινή
Ν. Νικόπολης Μειονεκτική
Ξηρολίµνη Μειονεκτική
Οινόης Μειονεκτική
Πετρανών Μειονεκτική
Πρωτοχωρίου Μειονεκτική
Πτελέας Μειονεκτική
Σκήτης Μειονεκτική
Χαραυγής Μειονεκτική
Αιανής Μειονεκτική
Αγ. Παρασκευής Μειονεκτική
Κερασιάς Μειονεκτική
Κτενίου Ορεινή
Ροδιανής Ορεινή
Ρυµνίου Μειονεκτική
Χρωµίου Ορεινή
Μαυροδενδρίου Μειονεκτική
Λιβερών Ορεινή
Ποντοκώµης Μειονεκτική
Σιδερών Ορεινή
Κρόκου Μειονεκτική
Αµυγδαλιάς Μειονεκτική
Α. Κώµης Μειονεκτική
Καισαρειάς Μειονεκτική
Κ. Κώµης Μειονεκτική
Κοντοβουνίου Μειονεκτική
Μηλέας Μειονεκτική
Σπάρτου Μειονεκτική
Κοιλάδας Μειονεκτική
Ακρινής Μειονεκτική
Αυγής Ορεινή
Βοσκοχωρίου Ορεινή
Δρεπάνου Μειονεκτική
Καπνοχωρίου Ορεινή
Κλείτους Μειονεκτική
Πολυµύλου Ορεινή
Ρυακίου Μειονεκτική
Τετραλόφου Ορεινή
ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ασβεστόπετρας Μειονεκτική
Κοµάνου Μειονεκτική
Μαυροπηγής Μειονεκτική
Ολυµπιάδας Μειονεκτική
Προαστίου Μειονεκτική
Αγ. Χριστόφορος Μειονεκτική
Ερµακιάς Ορεινή
Καρυοχωρίου Μειονεκτική
Σπηλιάς Ορεινή
Πτελεώνα Μειονεκτική
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Γούλων Μειονεκτική
Σερβίων Μειονεκτική
Ιµέρων Μειονεκτική
Αυλών Μειονεκτική
Καστανιάς Ορεινή
Βαθυλάκου Μειονεκτική
Κρανιδίων Μειονεκτική
Λευκάρων Μειονεκτική
Μεσιανής Μειονεκτική
Μεταξά Ορεινή
Νεράιδας Μειονεκτική
Πλατανορεύµατος Ορεινή
Πολυρράχου Ορεινή
Ροδίτη Μειονεκτική
Τριγωνικού Μειονεκτική
Βελβεντού Μειονεκτική
Τρανοβάλτου Ορεινή
Ελάτης Ορεινή
Μικροβάλτου Ορεινή
Λιβαδερό Ορεινή
ΒΟΪΟΥ *Σιάτιστας Ορεινή
Μικροκάστρου Μειονεκτική
Παλαιοκάστρου Ορεινή

Από την περιοχή αυτή έχουν εξαιρεθεί η Δ.Κ. Κοζάνης, Δ.Κ. Πτολεµαίδας και οι εντός σχεδίου περιοχές της Δ.Κ. Σιάτιστας (καθόσον υπερβαίνουν τους 5.000 κατοίκους) και οι Δ.Ε. Βερµίου, Βλάστης, Μουρικίου, Ασκίου, Τσοτυλίου, Νεάπολης και Πενταλόφου καθώς και οι Τ.Κ. Καταφυγίου, Πολυφύτου και Αγ. Κυριακής οποίες εντάσσονται στον Άξονα 3 του ΠΑΑ.

Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:

Στόχος 1:  Ενίσχυση της απασχόλησης και της προώθησης ίσων ευκαιριών µέσω
της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Στόχος 2:  Ανάπτυξη  της  επιχειρηµατικότητας    µέσω  της  διαφοροποίησης  της

τοπικής οικονοµίας, της δικτύωσης και της πολυαπασχόλησης των κατοίκων  της  υπαίθρου,  στο  πλαίσιο  της  νέας  Κοινής  Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.).

Στόχος 3:  Προστασία – ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Στόχος 4:  Βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής    µέσω  της  ανάπτυξης  κοινωνικών  –

αθλητικών – πολιτιστικών υποδοµών και της ανάδειξης της πολιτιστικής δηµιουργίας των κατοίκων της υπαίθρου.

Στόχος 5:  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και
υπηρεσιών µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και την αξιοποίηση
καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών.

Στόχος 6:  Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2106926590

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά Από  δωρεάν έλεγχο  δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο πρόγραμμα επιδοτήσεως LEADER ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF διαβούλευση για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  Εδω

Πού θα απευθυνθώ   κάντε κλικ  εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

May 26, 2015

Πρόγραμμα επιδότησης Leader για τις περιοχές του Ν.Κοζάνης,Εορδαίας,Σερβίων-Βελβεντού,και Βοΐου

26/05/2015 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρµογή προσέγγισης LEADER» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, µε τις αριθ. 5807/29.6.2009 και 5954/2.7.2009 αποφάσεις του […]
May 26, 2015

Πρόγραμμα επιδότησης Leader για τις περιοχές N.Ημαθίας,Αλεξάνδρεια,Ανθεμίων,Αντιγονίδων,Απόστολου Παύλου,Μελικής,Ειρηνούπολη,Δόβρα και Πλατεός

26/05/2015 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.) εγκρίθηκε, με την αριθ. 155 / 02.05.2010 απόφαση του […]
May 26, 2015

Παράταση κατά ένα μήνα της ρύθμισης για τις 100 δόσεις

26/05/2015 Παράταση κατά ένα μήνα της ρύθμισης για τις 100 δόσεις Την παράταση κατά ένα μήνα της ρύθμισης των 100 δόσεων που λήγει Τρίτη 26 Μαΐου […]
May 26, 2015

Aίτημα επέκτασης της ρύθμισης των 100 δόσεων και στα πρόστιμα των Ο.Τ.Α. από την Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

26/05/2015 ΠΡΟΣ ΤHΝ ANΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κα NANTIA ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ενταύθα ΘΕΜΑ: Επέκταση της ρύθμισης των 100 δόσεων και στα πρόστιμα των ΟΤΑ. Αξιότιμη κα Υπουργέ Όπως […]
Prev page

Next page