Νέα

7/07/2015

Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Υ.Γ: Μάθε για τις δωρεάν υπηρεσίες μας

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009 και 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και νυν Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).

 

Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:

 • L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
 • L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
 • L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
 • L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
 • L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
 • L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
 • 421α Διατοπική συνεργασία
 • 421β Διακρατική συνεργασία
 • 431α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ
 • 431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης είναι η 31/08/2015.

 

 

Οι περιοχές παρέμβασης περιγράφονται παρακάτω:

 

ΝΟΜΟΣ/ ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ* ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ(στοιχεία 2001 – πραγματικός πληθυσμός) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ   2.543,145 110.828
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ   385,386 52.659
  Δ.Δ.Ανθοχώριον 15,17 142  
   Ανθοχώρι 15,17 142 μειονεκτικός
  Δ.Δ.Γρατίνη 14,315 533  
   Γρατινή 14,315 533 ορεινός
  Δ.Δ.Θρυλορίου 26,862 1.651  
Θρυλόριο 13,41 629 μειονεκτικός
Ροδίτης 8,8506 753 μειονεκτικός
Φύλακας 4,5594 269 μειονεκτικός
  Δ.Δ.Ιτέα 4,516 71  
Ιτέα 4,516 71 μειονεκτικός
  Δ.Δ.Κάλχαντος 112,981 1.183  
Κάλχας 58,750 643 δυναμικός
Ιάμπολις 12,428 145 ορεινός
Μεγάλη Άδα 5,084 9 ορεινός
Μύτικας 3,954 6 ορεινός
Σαρακηνή 4,519 78 ορεινός
Τυχηρό 28,245 302 ορεινός
  Δ.Δ.Καρυδιάς 9,851 245  
Καρυδιά 9,851 245 μειονεκτικός
  Δ.Δ.Κηκίδιον 2,984 424  
Κηκίδιο 2,984 424 μειονεκτικός
  Δ.Δ.Κόσμιον 23,454 914  
Κόσμιο 23,454 914 μειονεκτικός
  Δ.Δ.Πανδρόσου 86,589 443  
Πάνδροσος 19,050 125 ορεινός
Νυμφαία 51,953 70 ορεινός
Σύμβολα 15,586 248 ορεινός
  Δ.Δ.Σιδηράδες 14,479 167  
Σιδηράδες 14,479 167 ορεινός
  Δ.Δ.Στυλάριον 6,401 300  
Στυλάριο 6,401 300 ορεινός
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ   139,060 4.418
  Δ.Δ.Αιγείρου 30,928 1.541  
Αίγειρος 18,557 1.111 μειονεκτικός
Αγροτικό Ορφανοτροφείο 0,309 61 μειονεκτικός
Μεσσούνη 12,062 369 μειονεκτικός
  Δ.Δ.Αρωγή 4,053 223  
Αρωγή 4,053 223 μειονεκτικός
  Δ.Δ.Γλυφάδα 21,595 170  
Γλυφάδα 21,595 170 μειονεκτικός
Δ.Δ.Καλλίστη 3,778 179
Καλλίστη 3,778 179 δυναμικός
Δ.Δ.Μελέτη 4,635 626
Μελέτη 4,635 626 δυναμικός
Δ.Δ.Μέση 11,432 317
Μέση 11,432 317 μειονεκτικός
Δ.Δ.Νέας Καλλίστης 15,727 461
Νέα Καλλίστη 15,727 461 μειονεκτικός
Δ.Δ.Παραλία Μέσης 7,734 31
Παραλία Μέσης 7,734 31 μειονεκτικός
Δ.Δ.Πόρπη 25,375 448
Πόρπη 25,375 448 μειονεκτικός
Δ.Δ.Φαναρίου 13,803 422
Φανάρι 13,803 422 μειονεκτικός
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ   178,391 5.781
Δ.Δ.Αρριανά 13,491 1.139
Αρριανά 13,491 1.139 δυναμικός
Δ.Δ.Αγιοχώριον 17,677 236
Αγιοχώρι 17,677 236 ορεινός
Δ.Δ.Δαρμένη 5,292 329
Δαρμένη 5,292 329 ορεινός
Δ.Δ.Δειλινά 4,030 341
Δειλινά 4,030 341 δυναμικός
Δ.Δ.Ήπιον 10,235 297
Ήπιο 10,235 297 ορεινός
Δ.Δ.Κίνυρα 6,800 219
Κίνυρα 6,800 219 ορεινός
Δ.Δ.Λύκειον 10,772 1.040
Λύκειο 10,772 1.040 δυναμικός
Δ.Δ.Μικρόν Πιστόν 3,794 366
Μικρό Πιστό 3,794 366 δυναμικός
Δ.Δ.Μύστακας 4,653 441
Μύστακας 4,653 441 δυναμικός
Δ.Δ.Νέδα 16,818 261
Νέδα 16,818 261 ορεινός
Δ.Δ.Νικηταί 4,463 101
Νικηταί 4,463 101 ορεινός
Δ.Δ.Πλαγιά 41,416 293
Πλαγιά 41,416 293 ορεινός
Δ.Δ.Σκάλωμα 4,979 374
Σκάλωμα 4,979 374 δυναμικός
Δ.Δ.Στροφή 33,971 344
Στροφή 33,971 344 ορεινός
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ   278,155 7.644
Δ.Δ.Ξυλαγανής 58,825 2.006
Ξυλαγανή 39,413 1.531 μειονεκτικός
Εργάνη 9,412 383 μειονεκτικός
Νέα Πέτρα 10,000 92 μειονεκτικός
Δ.Δ.Αμαράντων 40,280 2.035
Αμάραντα 14,098 621 δυναμικός
Βάκος 7,653 397 δυναμικός
Ίσαλο 12,487 483 δυναμικός
Καλλιθέα 2,820 205 μειονεκτικός
Πάμφορο 3,222 329 δυναμικός
Δ.Δ.Ιμέρου 21,007 418
Ίμερος 19,747 385 μειονεκτικός
Αμπελάκια 1,260 33 μειονεκτικός
Δ.Δ.Μαρωνείας 76,803 881
Μαρώνεια 52,226 645 μειονεκτικός
Άγιος Χαράλαμπος 3,072 5 μειονεκτικός
Άνω Ασκηταί 9,984 48 μειονεκτικός
Ασκηταί 5,376 102 μειονεκτικός
Πλατανίτης 6,144 81 μειονεκτικός
Δ.Δ.Μιράνων 30,323 1.184
Μίρανα 12,736 299 δυναμικός
Βέννα 12,129 492 δυναμικός
Σαλμώνη 5,458 393 δυναμικός
Δ.Δ.Πελαγίας 10,777 72
Πελαγία 10,777 72 μειονεκτικός
Δ.Δ.Προσκυνητών 49,140 1.048
Προσκηνυταί 32,924 800 μειονεκτικός
Αλκυών 2,457 7 μειονεκτικός
Αλμυρός 1,474 7 μειονεκτικός
Κρυονέρι 5,405 130 μειονεκτικός
Λεύκες 0,983 13 μειονεκτικός
Προφήτης Ηλίας 5,897 91 μειονεκτικός
ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ   120,488 3.497
Δ.Δ.Νέου Σιδηροχωρίου 49,146 1.818
Νέο Σιδηροχώρι 22,116 891 δυναμικός
Αδριανή 4,423 247 μειονεκτικός
Καλαμόκαστρο 10,812 365 δυναμικός
Μαυρομάτιο 5,406 133 δυναμικός
Μικρό Δουκάτο 6,389 182 δυναμικός
Δ.Δ.Αγίων Θεοδώρων 12,616 556
Άγιοι Θεόδωροι 12,616 556 μειονεκτικός
Δ.Δ.Μεγάλου Δουκάτου 12,098 415
Μεγάλο Δουκάτο 12,098 415 μειονεκτικός
Δ.Δ.Παγουριών 46,628 708
Παγούρια 46,628 708 μειονεκτικός
ΔΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ   354,596 9.365
Δ.Δ.Σαπών 118,286 5.599
Σάπες 53,229 3.754 μειονεκτικός
Αετοκορυφή 3,549 94 μειονεκτικός
Αρσάκειο 14,194 742 μειονεκτικός
Βέλκιο 10,646 297 μειονεκτικός
Κασσιτερά 5,914 30 μειονεκτικός
Πρωτάτο 6,506 352 μειονεκτικός
Τσιφλίκιο 11,237 76 μειονεκτικός
Χαμηλό 13,011 254 μειονεκτικός
Δ.Δ.Αμφία 5,501 408
Άμφια 5,501 408 δυναμικός
Δ.Δ.Αρίσβη 9,911 1.102
Αρίσβη 9,911 1.102 δυναμικός
Δ.Δ.Εβρίνος 12,722 510
Εβρίνος 12,722 510 ορεινός
Δ.Δ.Ιάσιον 6,400 163
Ιάσιο 6,400 163 ορεινός
Δ.Δ.Κιζάριον 17,275 76
Κιζάριο 17,275 76 ορεινός
Δ.Δ.Κρωβύλης 50,290 558
Κρωβύλη 26,151 234 μειονεκτικός
Παλαιά Κρωβύλη 9,555 293 μειονεκτικός
Πετρωτά 14,584 31 μειονεκτικός
Δ.Δ.Λοφαρίου 38,924 496
Λοφάριο 20,240 446 μειονεκτικός
Αετόλοφος 18,684 50 μειονεκτικός
Δ.Δ.Νέα Σάντα 65,049 231
Νέα Σάντα 65,049 231 ορεινός
Δ.Δ.Στρύμης 30,238 399
Στρύμη 16,933 171 μειονεκτικός
Διώνη 13,305 228 μειονεκτικός
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ   236,502 8.028
Δ.Δ.Φιλλύρα 9,537 1.041
Φιλλύρα 9,537 1.041 δυναμικός
Δ.Δ.Άγρα 6,443 298
Άγρα 6,443 298 δυναμικός
Δ.Δ.Άνω Δροσίνη 9,378 119
Άνω Δροσίνη 9,378 119 ορεινός
Δ.Δ.Άρατος 4,195 1.131
Άρατος 4,195 1.131 δυναμικός
Δ.Δ.Αρδείας 7,395 55
Αρδείας 7,395 55 ορεινός
Δ.Δ.Αρχοντικά 4,517 336
Αρχοντικά 4,517 336 δυναμικός
Δ.Δ.Βραγιά 5,144 468
Βραγιά 5,144 468 δυναμικός
Δ.Δ.Δοκός 16,676 1.051
Δοκός 16,676 1.051 δυναμικός
Δ.Δ.Δροσιά 14,492 258
Δροσιά 14,492 258 ορεινός
Δ.Δ.Δρύμη 24,436 320
Δρύμη 24,436 320 ορεινός
Δ.Δ.Εσοχή 28,526 362
Εσοχή 28,526 362 ορεινός
Δ.Δ.Κάτω Δροσινή 4,831 111
Κάτω Δροσινή 4,831 111 ορεινός
Δ.Δ.Λαμπρόν 5,677 514
Λαμπρόν 5,677 514 δυναμικός
Δ.Δ.Νέον Καλλυντήριον 10,234 228
Νέον Καλλυντήριον 10,234 228 ορεινός
Δ.Δ.Νεύρα 8,488 168
Νεύρα 8,488 168 δυναμικός
Δ.Δ.Ομηρικόν 4,617 323
Ομηρικόν 4,617 323 ορεινός
Δ.Δ.Πάσσος 14,382 689
Πάσσος 14,382 689 δυναμικός
Δ.Δ.Πατερμά 12,110 114
Πατερμά 12,110 114 ορεινός
  Δ.Δ.Ραγάδα 37,067 366  
Ραγάδα 37,067 366 ορεινός
  Δ.Δ.Σκιάδα 8,357 112  
Σκιάδα 8,357 112 ορεινός
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ   34,300 1.630
Κ.Δ.Αμαξάδων 34,300 1.591
Αμαξάδες 14,063 1030 δυναμικός
Άνω Αμαξάδες 9,604 533 δυναμικός
Μοναχοί 10,633 28 ορεινός
ΣΥΝΟΛΑ 1.659,090 46.560

 

Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:

Πρώτος βασικός στόχος είναι η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού με ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

Ο δεύτερος στόχος είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας και παράταση της διάρκειας της με βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης (μοντέλο +1)

Τρίτος βασικός στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο τέταρτος στρατηγικός στόχος του προτεινόμενου τοπικού σχεδίου είναι η αύξηση της συμμετοχικότητας των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής παρέμβασης.

Η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης αποτελεί τον πέμπτο στόχο του προτεινόμενου σχεδίου δράσης.

Τελευταίος στόχος, αλλά εξίσου σημαντικός με τους προηγούμενους, είναι η στήριξη συνεργασίας και δικτυώσεων μεταξύ αγροτικών περιοχών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2106926590

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από  δωρεάν έλεγχο  δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο πρόγραμμα επιδοτήσεως LEADER ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF διαβούλευση για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

 Αν θελετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ   Εδω

Πού θα απευθυνθώ   κάντε κλικ  εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

July 7, 2015

Πρόγραμμα επιδότησης Leader Ροδόπης

7/07/2015 Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης Υ.Γ: Μάθε για τις δωρεάν υπηρεσίες μας Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας […]
July 7, 2015

Για ακόμη δύο μέρες παρατείνεται η τραπεζική αργία. Τι αποφάσισε η ΕΚΤ

7/07/2015 Για ακόμη δύο μέρες παρατείνεται η τραπεζική αργία, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Λούκα Κατσέλη αλλά και όπως προβλέπει η απόφαση που […]
July 7, 2015

Τσακαλώτος: Δεν μπορούμε να δεχθούμε μία μη βιώσιμη λύση

7/07/2015 Σε φιλικό και συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος παρέλαβε από τον προκάτοχό στο υπουργείο Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη «στην όχι και πιο εύκολη στιγμή της […]
July 7, 2015

Τραπεζική αργία – Προθεσμίες για καταβολή φόρων, εισφορών, κ.λπ.

7/07/2015 Τραπεζική αργία ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο Πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 […]
Prev page

Next page