Νέα

27/6/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Για υποβολή  αιτήσεων και περισσότερες  πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590

 

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

100% επιδότηση έως και 50.000€ για Πτυχιούχους

ΑΝΕΡΓΟΙ – ΜΙΣΘΩΤΟΙ (ΠΛΗΡΟΥΣ – ΜΕΡΙΚΗΣ – ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ) – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

Για όλα τα επαγγέλματα και τις δράσεις  που επιδοτούνται τώρα και τους σχετικούς ΚΑΔ click ΕΔΩ 

 

Για πληροφορίες για το πρόγραμμα και την σχετική πρόσκληση click ΕΔΩ 

Ενδεικτικά 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.1 69.10 69.10.11 6 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.1 69.10 69.10.12 6

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.1 69.10 69.10.13 6

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.1 69.10 69.10.14 6

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.1 69.10 69.10.15 6

Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.1 69.10 69.10.15.01 8 Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.1 69.10 69.10.17 6 Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.1 69.10 69.10.18 6 Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.1 69.10 69.10.18.01 8 Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.1 69.10 69.10.19 6 Άλλες νομικές υπηρεσίες

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.1 69.10 69.10.19.04 8 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.10 6 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.10.01 8 Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.10.02 8 Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.21 6 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.22 6 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.22.01 8 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.22.02 8 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.23 6 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.23.01 8 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.23.02 8 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.24 6 Υπηρεσίες μισθολογίου

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.29 6 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.29.01 8 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.31 6

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.32 6

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.32.01 8 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων

 

 1. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 69.2 69.20 69.20.40 6 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

 

June 27, 2017
ΕΣΠΑ 2017 100% επιδότηση για Λογιστικές - Οικονομικές δραστηριότητες

ΕΣΠΑ 2017: 100% επιδότηση για Λογιστικές – Οικονομικές δραστηριότητες

27/6/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
June 27, 2017
Χρηματοδοτικά εργαλεία – Επιδοτήσεις – Λογιστικές Λύσεις – Management

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011

27/06/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
June 26, 2017
ΕΣΠΑ 2017 100% επιδότηση για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΕΣΠΑ 2017: 100% επιδότηση για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

26/06/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
June 26, 2017
ευρωπαϊκά, προγράμματα , επιδοτήσεων, ependyseis 2017

Επιδότηση για Στήριξη έργων λογοτεχνικής μετάφρασης : Υποβολές έως 25/07/2017. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020). Πολιτισμός.

26/06/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
Prev page

Next page