Νέα

12/07/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.11 42.11.10 6

Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.11 42.11.20 6

Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.11 42.11.20.01 8 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.11 42.11.20.02 8 Κατασκευαστικές εργασίες για μείωση κυκλοφοριακού θορύβου

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.11 42.11.20.03 8 Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.11 42.11.20.04 8 Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.11 42.11.20.05 8 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.11 42.11.20.06 8 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.12 42.12.10 6 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.12 42.12.20 6 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.12 42.12.20.01 8 Εργασίες τοποθέτησης σκυροστρώματος και σιδηροδρομικών γραμμών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.12 42.12.20.02 8

Κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου και ασφαλείας για σιδηροδρομικές γραμμές

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.12 42.12.20.03 8 Υπηρεσίες ανακαίνισης ή επισκευής σιδηροδρομικών γραμμών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.13 42.13.10 6 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.1 42.13 42.13.20 6 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.21 42.21.11 6 Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.21 42.21.12 6 Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.21 42.21.13 6

Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.21 42.21.21 6 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.21 42.21.22 6 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.21 42.21.23 6

Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.21 42.21.24 6 Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.21 42.21.24.01 8 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος)

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.21 42.21.24.02 8

Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.22 42.22.11 6

Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.22 42.22.12 6 Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.22 42.22.13 6 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.22 42.22.13.01 8 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.22 42.22.21 6

Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.22 42.22.22 6

Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιώνΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.2 42.22 42.22.23 6 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.9 42.91 42.91.10 6

Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.9 42.91 42.91.20 6

Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.9 42.91 42.91.20.01 8 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.9 42.91 42.91.20.02 8 Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.9 42.99 42.99.11 6 Κατασκευές στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.9 42.99 42.99.12 6 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.9 42.99 42.99.19 6 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.9 42.99 42.99.21 6 Κατασκευαστικές εργασίες στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.9 42.99 42.99.22 6 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.9 42.99 42.99.29 6 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42. Έργα πολιτικού μηχανικού 42.9 42.99 42.99.29.01 8 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού

July 12, 2017

ΕΣΠΑ 2017: 100% επιδότηση για Έργα πολιτικού μηχανικού

12/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 12, 2017
Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Π.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. 100-εσπα-Time-to-Start

Επιδότηση έως 80% για δράσεις: «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά υλικά», «Ανοιχτή καινοτομία στον Πολιτισμό» Δικαιούχοι : Επιχειρήσεις, Φορείς Πολιτισμού, Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων υποβολές έως 15/12/2017

12/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 12, 2017

ΕΣΠΑ 2017: 100% επιδότηση για Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

12/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 12, 2017
Επιδότηση 100% έως 50.000 - Δικαιούχοι Κατηγορίες επαγγελμάτων Επιλέξιμες δαπάνες

27 Μέρες πριν την λήξη για Επιδότηση 100% έως 50.000 – Δικαιούχοι / Κατηγορίες επαγγελμάτων / Επιλέξιμες δαπάνες

12/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page