Νέα

4-11-2015

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

 

 

 

Επιχορηγούνται σε όλη την επικράτεια

(α) 9.000 νέες θέσεις  εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι όποιες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015,

(β) 3.700 πριν εγγεγραμμένοι άνεργοι οι οποίοι δημιούργησαν την δική τους επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31 Αυγούστου 2015.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι οκτώ (8) περιφέρειες της χώρας του Άξονα Προτεραιότητας 7: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας  Η ενίσχυση που κα λάβει μια επιχείρηση βάση της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Δείτε Ακόμα :

Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν  τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  1. έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των σχέσεων εργασίας που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014, με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή /και μερικής απασχόλησης, τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησις και για όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος όπως ορίζεται παρακάτω, και
  2. δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά το μήνα Δεκέμβριο.

 

Ωφελούμενοι

Τα ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  •  ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, κατά το εξάμηνο που προηγείται της πρόσληψης τοις από την δικαιούχο επιχείρηση,
  •  δεν είχαν άλλη απασχόληση  (εξαρτημένη ή μη ) κατά την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας πρόσληψης  τους.

 

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

November 4, 2015

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» για 12.700 ωφελούμενους

4-11-2015 Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ       Επιχορηγούνται σε όλη την επικράτεια (α) 9.000 νέες θέσεις  εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι […]
November 3, 2015
εσπα, espa, 2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη για την σύνταξη μελετών για την υποβολή προτάσεων για συμμετοχή στο  προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Οποιαδήποτε προσφορά – αμοιβή […]
November 3, 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+Αθλητισμός

3-11-2015   Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και […]
November 3, 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+Δραστηριότητες Jean Monnet

3-11-2015   Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και […]
Prev page

Next page