Νέα

27/6/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

 

Για υποβολή  αιτήσεων και περισσότερες  πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590

 

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

 

Ειδικός στόχος της πρόσκλησης «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια»

είναι η παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει δράσεις που στοχεύουν:
α) στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία, συγκεκριμένα, θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής
β) στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης·
γ) στη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.
Τα αποτελέσματα των δράσεων που λαμβάνουν στήριξη υπόκεινται σε κατάλληλη δημοσιότητα από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119 του Καν. 508/2014.
Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας και οι Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς).
Για Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης τα ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης έχουν ως εξής :
• Ερευνητικοί οργανισμοί: 100%
• Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας: από 30% έως 85% αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης και της χωροθέτησης αυτής
Δεν χορηγείται στήριξη για Πράξεις που αφορούν μόνο βασική έρευνα. Οι Πράξεις που θα λάβουν στήριξη πρέπει να είναι αληθινά καινοτόμες και μικρές τεχνικές βελτιώσεις γνωστών τεχνολογιών δεν αρκούν για να δοθεί στήριξη.
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 700.000 ευρώ (συνολικός προϋπολογισμός).
Για την υλοποίηση της Πράξης είναι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες βάσει πραγματικών εξόδων ή στη βάση απλουστευμένων επιλογών κόστους οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:
• Δαπάνες προσωπικού
• Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων
• Δαπάνες για εξωτερικούς πάροχους (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί συμβάσεικ.λ.π)
• Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων
• Πρόσθετα γενικά έξοδα
Oι δαπάνες βάσει απλουστευμένων επιλογών κόστους είναι επιλέξιμες μόνο για τους ερευνητικούς οργανισμούς και καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού ποσοστού 15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Στις άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν ΦΠΑ, έστω κι αν αυτός είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Για την αξιολόγησή των Πράξεων θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία της Άμεσης αξιολόγησης.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

June 27, 2017
ευρωπαϊκά, προγράμματα , επιδοτήσεων, ependyseis

Προδημοσίευση πρόσκλησης “Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» για την υλοποίηση του Μέτρου 3.2.1 (Άρθρο 47 του Καν. 508/2014)

27/6/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
June 27, 2017
ευρωπαϊκά, προγράμματα , επιδοτήσεων, ependyseis epistoli-300-eimaste-me-tin-ellada-kai-tin-eurwpi.w_hr

Επιδότηση έως 80% : Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Hercule III Υποβολή μέχρι 9/8/2017.

27/06/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
June 27, 2017
espa.gr, επιδοτήσεις, αναπτυξιακός, νόμος,

Εξειδικευμένο κλιμάκιο της ILF consulting στη Πελοπόννησο και συγκεκριμένα Δυτική Αχαΐας, Στο Αίγιο, και στην Πάτρα από 30/06/2017 έως και 02/07/2017

27/6/2017 Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές […]
June 27, 2017
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ espa2017

Επιδότηση έως 80% : Πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 07/11/2017

27/06/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
Prev page

Next page