Νέα

03/08/2017

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Υπηρεσίες έρευνας – μελέτης – καινοτομίας

Υποστήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση πράξεων διαχείρισης αστικών αποβλήτων

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

Ενέργειες ωρίμανσης για την υλοποίηση εγκαταστάσεων ανάκτησης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης γραμμής ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή μη, κεντρικών μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και νέων χώρων ταφής υπολειμμάτων και συγκεκριμένα:

 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπές υποστηρικτικές / προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριουμένων εκτάσεων).
 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση των μελετών ωρίμανσης, στην περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου.
 • Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται ενέργειες ωρίμανσης που αφορούν τη δημιουργία ΣΜΑ, ΣΜΑΥ, ΚΔΑΥ, εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης ή προσωρινής διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμοι νήσων με αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ
 • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Περίοδος υποβολής

από 28/7/2017 έως 3/11/2017

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.3 της πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Οι ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 της πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Σχετικά αρχεία

Υποστήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση πράξεων διαχείρισης αστικών αποβλήτων

Ενέργειες ωρίμανσης για την υλοποίηση εγκαταστάσεων ανάκτησης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης γραμμής ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή μη, κεντρικών μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και νέων χώρων ταφής υπολειμμάτων και συγκεκριμένα:

 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπές υποστηρικτικές / προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριουμένων εκτάσεων).
 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση των μελετών ωρίμανσης, στην περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου.
 • Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται ενέργειες ωρίμανσης που αφορούν τη δημιουργία ΣΜΑ, ΣΜΑΥ, ΚΔΑΥ, εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης ή προσωρινής διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμοι νήσων με αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ
 • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Περίοδος υποβολής

από 28/7/2017 έως 3/11/2017

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.3 της πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Οι ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 της πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Σχετικά αρχεία

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLICK ΕΔΩ

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

August 3, 2017

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. Υποβολές έως 3/11/2017

03/08/2017 Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
August 3, 2017
ΕΣΠΑ 2017 επιδότηση για Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

Ξεκινά η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

03/08/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 3, 2017
ΕΣΠΑ 2017 100% επιδότηση για Λογιστικές - Οικονομικές δραστηριότητες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ. «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις».

03/08/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 3, 2017

ΟΔΗΓΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

03/08/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page