Νέα

5/7/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Για υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικά  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590 

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 50.000€ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ

 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

 

Για περισσότερα και την σχετική πρόσκληση click εδώ ή έλα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590 Αργυρός Γιάννης

 

Με μια Ματιά από την ILF consulting team : 

 

Ποιους Αφορά;

→  Άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης

→  Ελεύθερους Επαγγελματίες Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα

→  Μισθωτούς πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται κατά προτίμηση σε μη συναφές με τις σπουδές τους αντικείμενο

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

 

Για όλες τις επιλέξιμες δραστηριότητες ( ΚΑΔ ) click ΕΔΩ

 

Τι επιδοτεί Ενδεικτικά  ;

Επιδοτούνται προτάσεις με προϋπολογισμό από 5.000€ έως 50.000 € (έως 25.000 για 1 δικαιούχο, έως 40.000 για εταιρία με 2 δικαιούχους και έως 50.000 για εταιρία με 3 δικαιούχους και άνω)

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες Δαπάνες:

✔ Προμήθεια αναγκαίου επαγγελματικού παραγωγικού εξοπλισμού σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου

✔ το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),

✔ τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας

✔ οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης

✔  οι Ασφαλιστικές Εισφορές του δικαιούχου

✔ το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ)

✔ ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)

✔ οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ

✔οι αμοιβές Συμβούλων κα.

 

Πόσο επιδοτεί;

Το πρόγραμμα επιδοτεί το 100% του συνολικού Προϋπολογισμού. (Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης

 

Για περισσότερα click εδώ ή έλα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590 Αργυρός Γιάννης

 

 

Ενδεικτικά κατηγορίες επαγγελμάτων που επιδοτούνται 100%

 

Μεταποίηση

Παροχή νερού και επεξεργασία λυμάτων , διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης  

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

Εκπαίδευση

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

Δραστηριότητες απασχόλησης

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Κατασκευές 

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

Εκδοτικές δραστηριότητες

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Μεταφορά και αποθήκευση

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα

Έργα πολιτικού μηχανικού

Κατασκευές κτιρίων

Ενημέρωση και επικοινωνία

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

Κατασκευή επίπλων

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

ΕΣΠΑ 2017 :  Για να δείτε αναλυτικά τις Επιλέξιμες Δράσεις < ΚΑΔ > 100% επιδότηση έως και 50.000€ για Πτυχιούχους < ΑΝΕΡΓΟΙ – ΜΙΣΘΩΤΟΙ (ΠΛΗΡΟΥΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ-ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ) – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ > CLICK ΕΔΩ

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
July 5, 2017
Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Π.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. 100-εσπα-Time-to-Start

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

5/7/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 5, 2017
Επιδότηση 100% έως 50.000 - Δικαιούχοι Κατηγορίες επαγγελμάτων Επιλέξιμες δαπάνες

Έως 9/8/2017: Επιδότηση 100% έως 50.000 – Δικαιούχοι / Κατηγορίες επαγγελμάτων / Επιλέξιμες δαπάνες

05/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
July 5, 2017
Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Π.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. 100-εσπα-Time-to-Start

6 ενεργά προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης – Μεταποίησης – Εμπορίας – Αλιείας. Για Ιδιώτες-Επιχειρήσεις- Αγρότες – Δήμoυς -Ερευνητικά Ιδρύματα

05/7/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 5, 2017
ευρωπαϊκά, προγράμματα , επιδοτήσεων, ependyseis 2017

Εξειδικευμένο κλιμάκιο της ILF consulting στις Σέρρες από 06/07/2017 έως και 07/07/2017

5/7/2017  Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία […]
Prev page

Next page