Νέα

08/5/2017

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )
Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης
 
Η αρμόδια διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε. απάντησε εγγράφως στη Βουλή, σε ερώτημα βουλευτή σχετικά με τον λόγο που δεν αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τα πραγματικά χιλιόμετρα που έχουν διανύσει όταν εκτελωνίζονται στην Ελλάδα.
Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα επιβατικά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.03 που μεταφέρονται στη χώρα μας με σκοπό να ταξινομηθούν και να κυκλοφορήσουν με ελληνικές πινακίδες, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 126 του ίδιου νόμου, η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπρόσωπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογο με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος.
Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο.Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση.
Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων, για σκοπούς εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, ορίστηκε στις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%.
Σημειώνεται ότι μέχρι την τροποποίηση του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265 Α’) που επήλθε με το άρθρο 59 του ν.4389/2016, ο ανωτέρω συντελεστής απομείωσης λόγω χιλιομέτρων ανερχόταν σε 0,30 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που είχαν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο και η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν έπρεπε να ξεπερνά το 30% της αξίας που προσδιορίζονταν μετά την ως άνω απομείωση.
Με την ως άνω τροποποίηση του ν.2960/2001 μειώθηκε ουσιαστικά η βαρύτητα του αριθμού των διανυθέντων χιλιομέτρων στην απομείωση της αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης.
Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, μετά την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης ή την νόμιμη απαλλαγή από αυτό, εκδίδεται από την τελωνειακή αρχή πιστοποιητικό ταξινόμησης.
Σύμφωνα με την με αριθ. ΔΕΦΚΔ 5018174 ΕΞ 2014/23.7.2014 Κ.Υ.Α. του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα δύο εκ των οποίων προορίζονται για την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας. Με την εν λόγω Κ.Υ.Α. καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού αυτού.
 
ΕΣΠΑ 2016-2017 και ΟΛΑ τα αναμενόμενα προγράμματα επιδοτήσεων έως 100%

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας, Πατήστε ΕΔΩ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

May 8, 2017

Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων

08/5/2017 Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές […]
May 8, 2017

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

08/5/2017 Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές […]
May 8, 2017
Παράταση-της-προθεσμίας-υποβολής-των-απαιτούμενων-δικαιολογητικών-Ένταξης

Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα από το αναμενόμενο ΕΣΠΑ

08/5/2017 Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές […]
May 7, 2017
Θεματικοί-Τομείς-με-επιδότηση-έως-και-100-του-Προγράμματος-Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ.

9 μέρες Πριν την Λήξη του Προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με επιδότηση έως 100%

7/5/2017 Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές […]
Prev page

Next page