Νέα

23/6/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

 

Υποβλήθηκαν 2426 προτάσεις στην Ενιαία Δράση “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”

 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία

Υποβλήθηκαν 2426 προτάσεις στην Ενιαία Δράση “ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, στις 16:00 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Α΄ κύκλο της ενιαίας δράσης “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”.

Η δράση αυτή στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις ερευνητικών και καινοτομικών έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 1,640 δις ευρώ στις οποίες συμμετείχαν Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα καθώς και άλλοι φορείς.Ο αριθμός των προτάσεων ανά θεματικό τομέα παρουσιάζεται παρακάτω:

Θεματικός Τομέας Αριθμός προτάσεων που υποβλήθηκαν
Υλικά – Κατασκευές 151
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 359
Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων 455
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 254
Υγεία και Φάρμακα 408
Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα 117
Ενέργεια 184
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 498
Σύνολο 2426

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Η δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 -2020).

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης.

 

Για υποβολή των αιτήσεων, δικαιολογητικά  και διευκρινήσεις ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590

 

Ενδεικτικά κατηγορίες επαγγελμάτων που επιδοτούνται ΤΩΡΑ 100%:

 • Μεταποίηση
 • Παροχή νερού και επεξεργασία λυμάτων , διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
 • Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
 • Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
 • Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
 • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
 • Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος
 • Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 • Εκπαίδευση
 • Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
 • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
 • Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες απασχόλησης
 • Κτηνιατρικές δραστηριότητες
 • Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
 • Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
 • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
 • Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 • Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
 • Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 • Κατασκευές
 • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
 • Μεταφορά και αποθήκευση
 • Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
 • Έργα πολιτικού μηχανικού
 • Κατασκευές κτιρίων
 • Ενημέρωση και επικοινωνία
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
 • Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Κατασκευή επίπλων
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 • Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

 

ΕΣΠΑ 2017 :  Για να δείτε αναλυτικά τις Επιλέξιμες Δράσεις < ΚΑΔ > 100% επιδότηση έως και 50.000€ για Πτυχιούχους < ΑΝΕΡΓΟΙ – ΜΙΣΘΩΤΟΙ (ΠΛΗΡΟΥΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ-ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ) – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ > CLICK ΕΔΩ

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι:
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Να έχουν γεννηθεί έως  01/01/1995

1. ΑΝΕΡΓΟΙ (ΜΗΤΡΩΟ ΟΑΕΔ)

2. ΜΙΣΘΩΤΟΙ (ΠΛΗΡΟΥΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ-ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ)

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης   / Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου

 

Λειτουργικά (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες) – 60%
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης) – 20%
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας) – 10%
Προμήθεια αναλωσίμων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα) – 15%

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30% 6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας 12.000€ 7 Αποσβέσεις παγίων11/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού12 – 20% ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας
Αγορά13/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 14/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας – 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας

 

Για πληροφορίες για το πρόγραμμα και την σχετική πρόσκληση click ΕΔΩ

 

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

 

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
June 23, 2017
Τεχνική-Υπηρεσία-της-ILF-consulting

Υποβλήθηκαν 2426 προτάσεις για επιδότηση

23/6/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
June 23, 2017
Επιχορηγήσεις Δήμων για Φυσικές καταστροφές Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα Πόλεων

Επιχορηγήσεις Δήμων για Φυσικές καταστροφές Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα Πόλεων

23/6/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
June 22, 2017
Μεταποίησης kina-oikonomia-biomixania-autokinitobiomixania

έως 9/8/2017 επιδότηση 100% σε δράσεις Μεταποίησης από το ΕΣΠΑ 2017

22/6/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
June 22, 2017
ευρωπαϊκά, προγράμματα , επιδοτήσεων, ependyseis epistoli-300-eimaste-me-tin-ellada-kai-tin-eurwpi.w_hr

Ενιαία Πλατφόρμα Εμπορικής Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασύνδεση του Γ.Ε..ΜΗ. με την e-justice platform.

22/6/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
Prev page

Next page