Νέα

30/08/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Για υποβολή  αιτήσεων και περισσότερες  πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590

Ενισχύσεις για τη δηµιουργία νέων τουριστικών υποδοµών, µονάδων παραγωγής βιοαερίου που επεξεργάζονται αγροτικά απόβλητα και επιχειρήσεων εστίασης, περιλαµβάνονται στη γκάµα του νέου κύκλου προκηρύξεων ΕΣΠΑ που αναμένονται .

 

Τα τρία παραπάνω προγράµµατα, που θα «τρέξουν» για πρώτη φορά αυτή την προγραµµατική περίοδο, συµπληρώνουν τη δέσµη των δέκα προσκλήσεων ύψους 600 εκατ. ευρώ που θα αρχίσουν σταδιακά να δηµοσιεύονται από αρχές Σεπτεµβρίου.

Νέες µονάδες αγροτουρισµού
Το πρόγραµµα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισµού 120 εκατ. ευρώ, αφορά στη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δηµιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός της κάθε επένδυσης µπορεί να κυµαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται στο 45%, ωστόσο µπορεί να διευρυνθεί στο 50%, εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

Επιλέξιµες προς ενίσχυση εγκαταστάσεις βιοαερίου

Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιοµηχανίας» προϋπολογισµού 30 εκατ. ευρώ προβλέπει τη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα υλοποιηθούν για την επιχειρηµατική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων µε την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάµεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Στο πλαίσιο της δράσης, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού ύψους επένδυσης (επιλέξιµος επιχορηγούµενος π/υ) από 250.000 ευρώ έως 2.500.000 ευρώ.

Λιανεµπόριο και εστίαση
Η «Αναβάθµιση υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα υπηρεσιών (λιανικό εµπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)» έχει προϋπολογισµού 50 εκατ. ευρώ και παρέχει χρηµατοδοτικά κίνητρα για την αναβάθµιση υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα του λιανεµπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εµπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) µε άξονα κατηγορίες παρεµβάσεων όπως η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιµων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιδοτούνται μαγαζιά franchise μέχρι και για τα μεταφορικά τους μέσα

Αναπτυξιακή ώθηση και σε µονάδες του αγροτικού κλάδου, επιτρέποντας σε νέους επιχειρηµατίες να ανοίξουν για παράδειγµα κατάστηµα τροφίµων µε συνεταιριστικά προϊόντα, αναµένεται να δώσει η προκήρυξη για το πρόγραµµα στήριξης του κλάδου franchise, που εντάσσεται ξανά µετά από χρόνια στο ΕΣΠΑ.
Έτσι, καταστήµατα συνεταιριστικών τροφίµων, αγροτικών εφοδίων, µηχανηµάτων, µικρής εστίασης και άλλων κλάδων που δραστηριοποιούνται σε δίκτυο franchise, εν δυνάµει θα µπορούσαν να επωφεληθούν του προγράµµατος και να «αυγατίσουν» τις επιχειρήσεις τους µέσω ενδιαφερόµενων επενδυτών.

Προϋποθέσεις ένταξης 
Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα επιδότησης του ΕΣΠΑ δεν έχουν γίνει επισήµως γνωστές, ωστόσο το πιο πιθανό είναι ότι θα αποκλείονται περιπτώσεις όπου η µητρική εταιρεία ελέγχει πάνω από το 50% της επιχείρησης του franchise, όπως επίσης οι επιχειρήσεις µε εταιρικά καταστήµατα. Η δράση προϋπολογισµού 25 εκατ. ευρώ στοχεύει στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων προκειµένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους σχετικά µε τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δηµιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών.
Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων µπορούν να έχουν συνολικό προϋπολογισµό από 30.000 έως 200.000 ευρώ και περιλαµβάνουν:

  •  Αναβάθµιση υποδοµών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
  •  Μηχανήµατα και εξοπλισµό
  •  Επενδύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθµιση
  •  Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
  •  Αυτοµατοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων µέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισµικό, υπηρεσίες   λογισµικού και υποδοµές ΤΠΕ)
  •  Μισθολογικό κόστος εργαζόµενων (υφιστάµενο ή/και νέο προσωπικό).
  •  Μεταφορικά µέσα.

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες δικαιωµάτων χρήσης brand name.
Η χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιµων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση προσλήψεων.

Ενθάρρυνση για σύσταση επιχειρήσεων από ανέργους άνω των 45

Η δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηµατικής Εµπειρίας -Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση» προϋπολογισµού 35 εκατ. ευρώ αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηµατική δραστηριότητα ή διαθέτουν σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία για να το πράξουν προκειµένου να συµβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτοµα αυτά κατέχουν.
Το συνολικό ύψος επιχειρηµατικών σχεδίων ανά πρόταση µπορεί να κυµαίνεται από 15.000 έως 60.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης διαµορφώνεται κατά µέσο όρο στο 65%.

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting  Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 

 

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

August 30, 2017
ΣΠΑ 2017 επιδότηση για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αγροτουρισμός, βιοαέριο, εστίαση στα νέα ΕΣΠΑ

30/08/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 30, 2017

Eνισχύσεις 720.000 ευρώ σε δήμους για έργα υποδομών

  30/08/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία […]
August 30, 2017
ΣΠΑ 2017 επιδότηση για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚ. ΕΝΤΑΞΗΣ – ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

30/08/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 30, 2017

Καταργείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί έως το τέλος του χρόνου

30/08/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page