Νέα

12/09/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

H ILF consulting διαθέτη απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρου, Πολωνίας , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας

 

Υπηρεσίες έρευνας – μελέτης – καινοτομίας

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME

«Ευρωπαϊκά Δίκτυα Θερμοκοιτίδων για Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες- Τουρισμός»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 19/10/2017

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης – επιδότησης .

Πρόταση Δημιουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης  ΚΟΙΝΣΕΠ – ΚΟΙΣΠΕ  του δήμους σας.

 

Ποσοστό Επιδότησης 75%

Μέγιστος Προϋπολογισμός 1.000.000 €

Διάρκεια Έργων: 24-36 μήνες

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά Δίκτυα Θερμοκοιτίδων για Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες- Τουρισμός» έχει ως στόχο την υποστήριξη  του τομέα του Τουρισμού, το οποίο θα εστιάζει στην καινοτομία και τον πολιτισμό. Κύριος σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη δημιουργίας, ανάπτυξης και αναβάθμισης εταιρειών του τουριστικού τομέα μέσω θερμοκοιτίδων οι οποίες θα ενσωματώνουν δεξιότητες από τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες με τεχνολογική, επιστημονική ή άλλη σχετική εξειδίκευση.

Ειδικοί στόχοι της δράσης:

 • Διευκόλυνση διατομεακής συνεργασία μεταξύ θερμοκοιτίδων, επιταχυντών και εργαστηρίων καθώς και άλλων σχετικών φορέων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και συμμετεχόντων στο πρόγραμμα COSME
 • Υποστήριξη καινοτόμων νεοσύστατων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για μια ικανή περίοδο ανάπτυξης και αναβάθμισης των δράσεων τους.

Δικαιούχοι:

 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ιδιωτικές ή δημόσιες)
 • Θερμοκοιτίδες, επιταχυντές, εργαστήρια, πανεπιστήμια ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα έρευνας και άλλοι οργανισμοί υποστήριξης νεοσύστατων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Δημόσιες Αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές)
 • Κερδοσκοπικοί Φορείς κ.α.

Οι προτάσεις υποβάλλονται από συμπράξεις τουλάχιστον τεσσάρων φορέων από τρεις τουλάχιστον Ευρωπαϊκές χώρες και/ ή συμμετέχουσες χώρες του COSME.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες:

Η υποστήριξη καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων και ΜΜΕ, μέσω της δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Θερμοκοιτίδας (είτε μίας είτε ενός δικτύου τοπικών θερμοκοιτίδων) μπορεί να προκύψει μέσω:

 • Οργάνωσης συνεργατικών εργαστηρίων, συμβουλευτικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων ανταλλαγών επιχειρηματιών και υποστήριξης επιχειρηματικής δράσης, διοργάνωσης διαγωνισμών βέλτιστων πρακτικών κτλ
 • Τεχνικής υποστήριξης (χώρος, μέσα, πόροι)
 • Υποστήριξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Διευκόλυνσης επικοινωνίας με επενδυτές και διερεύνησης επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Διοργάνωσης εκδηλώσεων για την προώθηση των επιλεγμένων νεοσύστατων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων δικτύωσης, ανταλλαγής καλών πρακτικών και συνεργασίας με το δίκτυο Enterprise EuropeNetwork.

 

Δείτε ακόμα:

Θεματικοί Τομείς με επιδότηση έως και 100% του Προγράμματος Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > 

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

September 12, 2017

Ποσοστό Επιδότησης 75% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSME «Ευρωπαϊκά Δίκτυα Θερμοκοιτίδων για Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες- Τουρισμός» Υποβολές έως 19/10/2017

12/09/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
September 12, 2017

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ανέργων, για 1.639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών ροών – Β΄ κύκλος

12/09/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
September 12, 2017

Ξένες επενδύσεις και κόκκινα χρέη: Τι λένε στην πραγματικότητα οι αριθμοί

12/09/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
September 12, 2017

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για την Κατηγορία Δικαιούχων Β της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α Κύκλος)»

12/09/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page