Νέα

26/06/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Για υποβολή  αιτήσεων και περισσότερες  πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590

 

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

100% επιδότηση έως και 50.000€ για Πτυχιούχους

ΑΝΕΡΓΟΙ – ΜΙΣΘΩΤΟΙ (ΠΛΗΡΟΥΣ – ΜΕΡΙΚΗΣ – ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ) – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

Για όλα τα επαγγέλματα και τις δράσεις  που επιδοτούνται τώρα και τους σχετικούς ΚΑΔ click ΕΔΩ 

 

Για πληροφορίες για το πρόγραμμα και την σχετική πρόσκληση click ΕΔΩ 

Ενδεικτικά 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.24 52.24.11 6 Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων σε αερολιμένες και λιμένες

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.24 52.24.12 6 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.24 52.24.12.01 8 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.24 52.24.13 6 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων σε αερολιμένες και λιμένες

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.24 52.24.19 6 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.24 52.24.19.01 8 Υπηρεσίες άντλησης έτοιμου σκυροδέματος (πρέσας), κατά την τελική του παράδοση

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.24 52.24.19.02 8 Υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών σε εγκαταστάσεις σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.24 52.24.19.03 8 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.24 52.24.19.04 8

Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.29 52.29.11 6 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.29 52.29.12 6 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.29 52.29.19 6 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.29 52.29.19.01 8 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.29 52.29.19.02 8 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.29 52.29.19.03 8 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.29 52.29.19.04 8 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.29 52.29.19.05 8 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.29 52.29.19.06 8 Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.29 52.29.19.07 8 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.29 52.29.20 6 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 1. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.2 52.29 52.29.20.01 8 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων

 

June 26, 2017
ΕΣΠΑ 2017 100% επιδότηση για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΕΣΠΑ 2017: 100% επιδότηση για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

26/06/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
June 26, 2017
ευρωπαϊκά, προγράμματα , επιδοτήσεων, ependyseis 2017

Επιδότηση για Στήριξη έργων λογοτεχνικής μετάφρασης : Υποβολές έως 25/07/2017. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020). Πολιτισμός.

26/06/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
June 26, 2017
ΕRASMUS 2017 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ

ΕRASMUS +: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ. Υποβολές έως 4 Οκτωβρίου 2017

26/06/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
June 26, 2017

Επιστολή ΕΦΕΕΑ προς την Υφυπουργό Οικονομικών για την παράταση υποβολής δηλώσεων των φορολογικών δηλώσεων

26/6/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
Prev page

Next page