Νέα

17/10/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Υπηρεσίες έρευνας – μελέτης – καινοτομίας

 

 

Εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ οι Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα της Υδατοκαλλιέργειας, της Μεταποίησης και του Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών και προστιθέμενης αξίας επί των αλιευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020.

. Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας». (Κωδ. ΑΡ. 69.1/αριθ. 1404/26-09-2017, ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ).

H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 23/10/2017 και ώρα 12:00, ενώ
η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 18/01/2018 και ώρα 14:00.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι :

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως :

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης
Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία
και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει :
– τον τεμαχισμό σε φιλέτα,
– τη συσκευασία,
– την κονσερβοποίηση,
– την κατάψυξη,
– το κάπνισμα,
– το αλάτισμα,
– το μαγείρεμα,
– τη διατήρηση σε ξίδι,
– την αποξήρανση, ή
– την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο

Ενίσχυση από 30%-85%

 

 

Για την σχετική πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

October 17, 2017

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, με επιδότηση έως 85%

17/10/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 17, 2017

Νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

17/10/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 17, 2017

Φοιτητικό επίδομα: Έως 20/10 οι αιτήσεις για τα 1.000 ευρώ

17/10/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 17, 2017

Επιδότηση έως 85%, για ενέργειες Βελτίωσης της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.Υποβολές έως 10/01/2018

17/10/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page