Νέα

01/11/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Για υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικά  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590 

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 4.2.1 ΚΑΙ 4.2.2
ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

 

Υποµέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

∆ράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εντός
του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).

∆ράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός
του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν).

Σε συνέχεια της 2285/112754/25-10-2017 1
ης τροποποίησης και αντικατάστασης της 756/46257/27-04-2017

1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη ∆ράση 4.2.1
του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και της 2286/112759/25-10-2017

2ης τροποποίησης και αντικατάστασης της 1338/68195/23.06.2017

1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη ∆ράση 4.2.2 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2014-2020», σας γνωρίζουµε ότι η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης
στις ανωτέρω δράσεις, έχει ως ακολούθως:

1. Καταληκτική ηµεροµηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ είναι η 6

Νοεµβρίου 2017
2. Καταληκτική ηµεροµηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ
είναι η 30η Νοεµβρίου 2017.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

 

 

Πατήστε ΕΔΩ  για την επίσημη ανακοίνωση .

 

November 1, 2017

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

01/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
November 1, 2017

Κατανομή ποσού 1.530.000 ευρώ σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

01/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 1, 2017

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου 2017

01/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 1, 2017

Ευχές για έναν καλό μήνα, απογραφή κυριότερων νέων Οκτωβρίου 2017 και ενεργών προγραμμάτων επιδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων Νοέμβριου 2017

01/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page