Νέα

08/11/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

Η εταιρεία μας ΙLF consulting, πρωτοπόρα όπως πάντα σε ότι αφορά τη σχεδίαση υποστήριξης επενδυτικών προγραμμάτων και με βαθιά συναίσθηση των δημιουργικών ικανοτήτων της προτείνει μία νέα καινοτόμα δράση υποστηρικτών ενεργειών για τις προσπάθειες ανάπτυξης  των επενδυτών.

Η ILF consulting  στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία – έμπορο – ιδιώτη και εκτελεί για  λογαριασμό σας , με έμπειρα στελέχη,  τα κάτωθι,  για δημόσια έργα και διαγωνισμούς δημόσιου , για κρατικές ,  δημοτικές ή για οποιοδήποτε  σχετικό φορέα που προκηρύσσει έργα παροχής υπηρεσιών, Τεχνικής βοήθειας, προμηθειών, μίσθωσης και πώλησης χώρων και επιχειρήσεων.

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

                                      Οι υπηρεσίες μας με μια μάτια:

 

Προαξιολόγηση  της επενδυτικής πρότασης
Ενημέρωση και παρακολούθηση διαδικασιών
Οργάνωση έργου – δημιουργία business plan
Έρευνα  αγοράς / ανταγωνισμού
Σύνταξη προτάσεων

Ηλεκτρονικές Υποβολές Προτάσεων μέσω του ΟΠΣ

Ηλεκτρονικές Υποβολές Προτάσεων μέσω του e-ΠΔΕ

Ηλεκτρονικές Υποβολές της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω της Hλ. Πύλης  promitheus.gr
Κατάθεση φακέλων στις αναθέτουσες διαχειριστικές αρχές
Παρακολούθηση και υποστήριξη των εξελίξεων
Εκπόνηση – εκτέλεση έργου
Παρακολούθηση και υποστήριξη έργου
Υποβολή ενστάσεων
Υποβολή αιτημάτων (προκαταβολών – χρηματοδότησης, μηνιαίων – τριμηνιαίων εκθέσεων
Υποστήριξη ελέγχων, περαίωσης έργου
Πλήρη , νομική , φοροτεχνική , οικονομοτεχνική , τραπεζική  και διοικητική κάλυψη και υποστήριξη

 

Αύξησε τις πωλήσεις σου

Time for business Coffee

 

Δημιουργία Τμήματος Πωλήσεων σε Δήμους και Φορείς του Δημοσίου

 

Γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα και το χρονοβόρο των διαδικασιών στις προμήθειες

του Δημοσίου αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, η ILFconsulting, δημιούργησε

ένα ακόμη τμήμα εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις που έχουν την πρόθεση-διάθεση-ανάγκη,

συμμετοχής στις διαγωνιστικές διαδικασίες της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών  για το  Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο, με την νέα ηλεκτρονική διαδικασία που προβλέπεται με

 

τον ν. 4412/2016 μέσα από το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), από την πλατφόρμα  promitheus.gov.gr,
σχετική νομοθεσία Ν4155/2013 όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 58648/29.5.2015(ΦΕΚ 1083/Β/2015), Υπ. Απόφαση.

 

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες που  προσφέρει η ILFconsulting στους πελάτες της είναι:

 

1  Έγκαιρη και πλήρη Ενημέρωση διαγωνισμών Δημόσιων Φορέων σχετικά με την δραστηριότητα του πελάτη, εντός και εκτός Ελλάδος

2  Προέλεγχο δυνατοτήτων για την ένταξη στον διαγωνισμό

3  Σύνταξη απαραίτητων δικαιολογητικών και προετοιμασία Ε.Π.Π

4  Αίτημα ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

5 Καταχώρηση και υποβολή Ε.Π.Π. (προσφορών και σχετικές τροποποιήσεις)

6  Παρακολούθηση έργου ανάθεσης, ολοκλήρωση  και αποπληρωμή

Σύμφωνα και με την τελευταία επικαιροποιημένη  αποφ. 56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ/Β/1924/2.06.2017).

 

Έλα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας και δημιούργησε το δικό σου ενημερωμένο  τμήμα πωλήσεων  για δήμους,  Ν.Π.ΙΔ και Ν.Π.Δ.Δ  

 

 

Δείτε ακόμα :

 

 

November 8, 2017

Υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου και παρακολούθηση υλοποίησής τους

08/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 8, 2017

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ίδρυση νέων Tουριστικών Kαταλυμάτων

08/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 8, 2017

Οι Υπουργοί Οικονομικών μιλούν για το ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την φοροδιαφυγή και το ΔΠΧΑ9

08/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 8, 2017

Κτήση εισοδήματος από μερίσματα το 2017 ή το 2018 για επιχειρήσεις των οποίων η χρήση έληξε στις 30.6.2017

08/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page