Νέα

27/10/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

 

Για  ‘Ελληνες κατοίκους  ή / και  του εξωτερικού και ομογενείς όπως και για Αλλoεθνείς τουρίστες ή επιχειρηματίες.

 

Οι υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό μας σας παρέχουν ασφάλεια και έλεγχο της περιουσία σας , προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες και ιδανική Λύση για  ‘Ελληνες κατοίκους ή / και  του εξωτερικού και ομογενείς όπως και για Αλλόεθνεις τουρίστες ή επιχειρηματίες.

Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τη διαχείριση της περιουσίας και την προστασία της ενδεικτικά  παρέχουμε :

Φοροτεχνική κάλυψη και συμβουλές

Νομικές συμβουλές

Χρηματοοικονομικές συμβουλές

Πολεοδομικά θέματα

Οι υπηρεσίες μας με μια Ματιά

Project Management (Διαχείριση έργου)

 • Έλεγχος και έκδοση απαιτούμενων εγγράφων για την καταλληλότητα του ακινήτου
 • Προμελέτη – Προ κοστολόγηση
 • Εκπόνηση συνόλου απαιτούμενων οριστικών μελετών
 • Αδειοδότηση κατασκευής
 • Μελέτη εφαρμογής
 • Δημοπράτηση έργου & συγγραφή υποχρεώσεων
 • Διαχείριση συμβάσεων/συμβολαίων με τους υπεργολάβου/εργολάβους και προμηθευτές
 • Υψηλή επιστασία έργου (καθημερινή παρουσία στο εργοτάξιο και ποιοτικός έλεγχος των εργασιών)
 • εβδομαδιαία αναφορά προόδου εργασιών
 • Μηνιαία αναφορά της εξέλιξης του έργου σε συνάρτηση με την χρηματίζου του
 • Τελικός έλεγχος παράδοσης – παραλαβής

 

Construction Management

 • Δημοπράτηση έργου & συγγραφή υποχρεώσεων
 • Διαχείριση συμβάσεων/συμβολαίων με τους υπεργολάβου/εργολάβους και προμηθευτές
 • Υψηλή επιστασία έργου (καθημερινή παρουσία στο εργοτάξιο και ποιοτικός έλεγχος των εργασιών)
 • εβδομαδιαία αναφορά προόδου εργασιών
 • Μηνιαία αναφορά της εξέλιξης του έργου σε συνάρτηση με την χρηματίζου του
 • Τελικός έλεγχος παράδοσης – παραλαβής

Αξιολόγηση

 • Εκτίμηση ακίνητης περιουσίας
 • Κτηματολογικός έλεγχος και προσδιορισμός επιτρεπομένης λειτουργίας και χρήσης
 • Κατάρτιση κτιριολογικού προγράμματος βάσει όρων δόμησης
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση ανάπτυξης ακινήτων

Μελετητικό Έργο

 • Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ΕΓΣΑ ’87
 • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλετρολογικών και Μηχανολογικών μελετών  για κτίρια των κατώθι χρήσεων

>Οικιστικής, Εμπορικής  & Τουριστικής ανάπτυξης

> Βιομηχανικών, βιοτεχνικών & άλλων εγκαταστάσεων

>Ιατρικών & ερευνητικών εργαστηρίων

>Εγκαταστάσεων εναλλακτικών πηγών ενέργειας

 • Μελέτες αποκατάστασης διατηρητέων κιτριών
 • Περιβαλλοντικές μελέτες

Ειδικευμένοι συνεργάτες για πολεοδομικά και κτιριακά  θέματα  με την  πιστοποίηση

Αδειοδοτήσεις – Εγκρίσεις

 • Σύνταξη φάκελων και έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Ειδικές ρυθμίσεις προσθηκών επί χαρακτηρισμένων κτηρίων
 • Σύνταξη φάκελων και έκδοση εγκρίσεων ΕΟΤ
 • Άδειες λειτουργίας όλων των κλάδων και χρήσεων
 • Εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων

>Λύσεις ,συμβουλές και διεκπεραιώσεις για  Κληρονομικά θέματα  , νομική και φοροτεχνική κάλυψη

Έλεγχος Ακίνητης Περιουσίας

 • Έλεγχος πολεοδομικής νομιμότητας
 • Έλεγχος στατικής επάρκειας
 • Έκδοση «Βεβαιώσεων Μηχανικού»
 • Έκδοση ΠΕΑ (Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης)

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

 • Καταστήματα
 • Κτίρια Γραφείων

Ο συνδυασμός και η αρμονία συνεργασίας με τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες μας είναι η απόλυτη προταση,

Exclusive services

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

October 27, 2017

Διαχείριση – Προστασία περιουσίας

27/10/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 27, 2017

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιδότησης: URBACT III: Για τους Δήμους Ανεξαρτήτως Πληθυσμού

27/10/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 27, 2017

Φορολογική Συμβουλευτική και Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης της επιχείρησής σας

27/10/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 26, 2017

Πράσινο ταμείο για Δήμους Υποβολές έως 15/12/2017 και Όλα τα ενεργά προγράμματα για Δήμους, Περιφέρειες, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συλλόγων, Ιδρυμάτων, Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.

26/10/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page