Νέα

14/12/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

 

 

 

 

Καθορισμός των υπόχρεων καταβολής του Τέλους ∆ιατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016

 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2017

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής του Τέλους ∆ιατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016 και προσδιορίζεται το ύψος του οφειλόµενου ποσού για κάθε υπόχρεο. Δημοσιοποιείται ταυτόχρονα, ο Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143).

 

Η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους διατήρησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπέρ του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού του άρθρ. 40, ν. 2773/1999 (Α΄286) και άρθρ. 143, ν. 4001/2011 (Α΄179), εξασφαλίζει για ώριμα έργα που καταβάλλουν το τέλος τη δυνατότητα υλοποίησής τους, ενώ αποθαρρύνει τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα που κατέχουν άδειες, αλλά δεν υλοποιούνται εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.

 

Το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του Πίνακα στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου, ήτοι έως και 12.01.2018. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του Τέλους Διατήρησης έτους 2016 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αντίστοιχης άδειας παραγωγής.

 

Εντός ενός μηνός από την παρέλευση της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. θα καταρτίσει και αναρτήσει στον δικτυακό της τόπο, πίνακα με τους υπόχρεους, οι οποίοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα ποσά που αντιστοιχούν στο Τέλος Διατήρησης έτους 2016 και ακολούθως η ΡΑΕ θα αναρτήσει στον δικτυακό της τόπο πίνακα με τις αντίστοιχες άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν.

 

Επισημαίνεται ότι οι υπόχρεοι που έχουν ήδη καταβάλλει, στον λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα ποσά που αντιστοιχούν στο Τέλος Διατήρησης έτους 2016, όπως αυτά καθορίζονται στον Οριστικό  Πίνακα, δεν έχουν καμία περαιτέρω υποχρέωση, από τη δημοσιοποίηση του Οριστικού Πίνακα, όσον αφορά στο ετήσιο Τέλος Διατήρησης έτους 2016.

 

Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί στον λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., έναντι Τέλους Διατήρησης έτους 2016 από κατόχους αδειών παραγωγής οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα, θα επιστρέφονται από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε στους δικαιούχους τους.

 

Υπόχρεοι που τυχόν κατέβαλαν στον λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε, έναντι Τέλους Διατήρησης έτους 2016, ποσό που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που καθορίστηκε με τον Οριστικό Πίνακα, οφείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας, να καταβάλλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας (ήτοι έως 12.01.2018) το ποσό που υπολείπεται σε σχέση με το αντίστοιχο καθοριζόμενο στον Πίνακα Τέλους Διατήρησης έτους 2016. Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει το καθοριζόμενο, το ποσό αντιλογίζεται από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε και το πλεονάζον θα επιστρέφει στους δικαιούχους τους.

 

 

 

 

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

December 14, 2017

Καθορισμός των υπόχρεων καταβολής του Τέλους ∆ιατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016

14/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
December 14, 2017

Έως 55% επιδότηση για Ξενοδοχεία , Αναπτυξιακός Νόμος: Με το κλειδί στο χέρι για την άμεση και έγκυρη υποβολή

14/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
December 13, 2017

Επιδοτήσεις για επιχειρήσεις Υπό-Ίδρυση και σε λειτουργία στο Νομό Γρεβενών

13/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
December 13, 2017

ΕΣΠΑ 2017 : Επιδότηση έως 50% για Υπηρεσίες φύλαξης αποσκευών σε σταθμούς λεωφορείων

13/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page