Νέα

15/12/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Υπηρεσίες έρευνας – μελέτης – καινοτομίας

H ILF consulting διαθέτη απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρου, Πολωνίας , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Επιλεξιμότητα

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Επιπλέον, ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται σε εργασίες για τη νεολαία, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο οργανώσεων νεολαίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για τη μαθησιακή κινητικότητα των νέων ατόμων και οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία καθώς και για στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στον τομέα της νεολαίας. Ανάλογα με τη δράση διαφοροποιείται ο αριθμός και η επιλεξιμότητα των εταίρων.

Επιλέξιμες χώρες σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

·         τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

·         οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία,

·         οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Ποσοστό Χρηματοδότησης:

Ποσοστά χρηματοδότησης από 75-80% του προϋπολογισμού του έργου ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης.

Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων

Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Δυνατότητες κινητικότητας παρέχονται σε:

o    Εκπαιδευτικό Προσωπικό: (σχολεία, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων): συμμετοχή σε κύκλους κατάρτισης, σεμινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές, κλπ.

o    Φοιτητές: για περιόδους σπουδών ή πρακτικής άσκησης

o    Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές και μαθητευόμενους στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

o    Οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα: για εθελοντικές δραστηριότητες (ατομικά ή σε ομάδες)

o    Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση για προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που προσδιορίζονται παρακάτω λήγουν στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Προθεσμίες Υποβολής Βασική δράση 1

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας

1 Φεβρουαρίου 2018

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1 Φεβρουαρίου 2018

Κινητικότητα των ατόμων στους τομείς της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων

1 Φεβρουαρίου 2018

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας

26 Απριλίου 2018

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας

4 Οκτωβρίου 2018

Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus

15 Φεβρουαρίου 2018

 

Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

 

Η συγκεκριμένη Βασική Δράση ενισχύει:
• τις Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (Αποκεντρωμένη Δράση)- Μέγιστη χρηματοδότηση  έως 450 000EUR για δράσεις 36 μηνών.

• τις Συμμαχίες Γνώσης (Κεντρική Δράση)- Μέγιστη χρηματοδότηση για δράσεις 2 ετών 700.000 EURγια δράσεις 3 ετών1.000.000 EUR
• την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας (Κεντρική Δράση)- Μέγιστη χρηματοδότηση 150 000 EUR

Αριθμός εταίρων:

Στρατηγικές συμμαχίες: κατ’ ελάχιστον 3 οργανισμούς από 3 διαφορετικές χώρες του Προγράμματος.

Συμμαχίες γνώσης: κατ’ ελάχιστον 6 ανεξάρτητους οργανισμούς, εκ των οποίων οι δύο κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι Πανεπιστήμια και οι δύο επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων: τρεις συμμετέχοντες οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας από επιλέξιμη χώρα του Προγράμματος.

Προθεσμίες Υποβολής Βασική δράση 2

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας

1 Φεβρουαρίου 2018

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

21 Μαρτίου 2018

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας

26 Απριλίου 2018

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας

4 Οκτωβρίου 2018

Συμμαχίες γνώσης

28 Φεβρουαρίου 2018

Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων

28 Φεβρουαρίου 2018

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

8 Φεβρουαρίου 2018

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

8 Μαρτίου 2018

 

 

 

Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Ο Δομημένος Διάλογος για τη Νεολαία περιλαμβάνει σχέδια τα οποία διευκολύνουν το διάλογο ανάμεσα σε υπεύθυνους σε θέματα χάραξης πολιτικής για τη νεολαία και σε νέους. Τα σχέδια αυτά αφορούν σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες.

Παραδείγματα Σχεδίων:
• Συναντήσεις νέων σε εθνικό επίπεδο
• Διεθνικά σεμινάρια νέων

Αριθμός εταίρων:

Συναντήσεις νέων σε εθνικό επίπεδο: ένας τουλάχιστον οργανισμός από μια επιλέξιμη χώρα του Προγράμματος με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων 30.

Διεθνικά σεμινάρια νέων: Δύο τουλάχιστον οργανισμοί από δύο διαφορετικές  χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον η μια να είναι επιλέξιμη χώρα του Προγράμματος.

 

Μέγιστη χρηματοδότηση 50.000€

Προθεσμίες Υποβολής Βασική δράση 3

Συναντήσεις νέων και υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας

1 Φεβρουαρίου 2018

26 Απριλίου 2018

4 Οκτωβρίου 2018

Δράσεις Jean Monnet

 

Έδρες, ενότητες, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε ιδρύματα και ενώσεις, δίκτυα, σχέδια: 23 Φεβρουαρίου 2017

 

 

Χρηματοδότηση:

Μέγιστη χρηματοδότηση 30 000 EUR

Προθεσμίες Υποβολής Δράσεις Jean Monnet

Έδρες, ενότητες, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε ιδρύματα και ενώσεις, δίκτυα, σχέδια

22 Φεβρουαρίου 2018

 

Δράσεις για τον αθλητισμό

 Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τομέα του αθλητισμού. Οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη, μεταφορά ή/και η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, αλλά και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Προθεσμίες Υποβολής Δράσεων για τον αθλητισμό

Συμπράξεις συνεργασίας

5 Απριλίου 2018

Μικρές συμπράξεις συνεργασίας

5 Απριλίου 2018

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

5 Απριλίου 2018

 

Αριθμός εταίρων:

Συμπράξεις συνεργασίας: τουλάχιστον 5 Οργανισμοί από 5 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος.

Μικρές συμπράξεις συνεργασίας: τουλάχιστον  3 Οργανισμοί από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος.

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις:

Για διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής αθλητικής εκδήλωσης σε μία χώρα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συμμετέχοντες από τουλάχιστον δώδεκα επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος.

Για διοργάνωση ταυτόχρονων αθλητικών εκδηλώσεων σε διαφορετικές επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται συμμετέχοντες από τουλάχιστον 12 επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος.

Χρηματοδότηση:

Μέγιστη χρηματοδότηση για συμπράξεις συνεργασίας: 400 000 EUR

Μέγιστη χρηματοδότηση για Μικρές συμπράξεις συνεργασίας: 60 000 EUR

Μέγιστη χρηματοδότηση για μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού:  300,000 EUR

Μέγιστη χρηματοδότηση για μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις που δεν συνδέονται με την  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού:  500,000 EUR

Ποσοστό χρηματοδότησης έως 80%.

December 15, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ERASMUS+ 2018_ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

15/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
December 15, 2017

Κοινωνικό μέρισμα: Ανοίγει ξανά την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα

15/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
December 15, 2017

600.000 ευρώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για ενίσχυση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων

15/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
December 15, 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Αθλητισμός, υποβολές έως 5 Απριλίου 2018

15/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
Prev page

Next page