Νέα

08/12/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

 

Για δωρεάν προέλεγχο και συζήτηση της επενδυτικής σας πρότασης Click ΕΔΩ

 

 

 

Ή ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές και Χρηματοδοτικά εργαλεία για : Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. κ.α  >

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

.

Time for business Coffee

Ενδεικτικά :
 

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

 

10.11

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

 

 

10.11.1

 

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

 

 

 

10.11.11

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

09

 

 

10.11.12

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

09.1

 

 

10.11.13

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

 

 

 

10.11.14

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

 

 

 

10.11.15

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

 

 

10.11.2

 

 

Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

10.11.20

 

Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

10.11.20.01

Παραγωγή και συντήρηση ζωικών εντέρων αλλαντοποιίας

09.9

 

10.11.3

 

 

Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων· άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων

 

 

 

10.11.31

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

 

 

 

10.11.32

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

 

 

 

10.11.33

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

 

 

 

10.11.34

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

Γ

 

 

10.11.35

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

10

 

 

10.11.39

 

Επεξεργασία και συντήρηση άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

10.1

 

10.11.4

 

 

Επεξεργασία μαλλιού, που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών, ιπποειδών, αιγοειδών και προβατοειδών

 

 

10.11.41

 

Επεξεργασία μαλλιού, που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων, μη καθαρισμένου από τις λιπαρές ουσίες, καθώς και μαλλιού που έχει πλυθεί πάνω στην προβιά

 

 

 

10.11.42

 

Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών ή ιπποειδών, που διαθέτονται ολόκληρα

 

 

 

10.11.43

 

Επεξεργασία άλλων ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών ή ιπποειδών

 

 

 

10.11.44

 

Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών προβάτων ή αρνιών

 

 

 

10.11.45

 

Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών αιγών ή κατσικιών

 

 

10.11.5

 

 

Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων

 

 

 

10.11.50

 

Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων

 

 

10.11.6

 

 

Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων

 

 

 

10.11.60

 

Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων

 

10.11.9

 

 

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος

 

 

 

10.11.99

 

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος

 

10.11.99.01

Υπηρεσίες σφαγής ζώων, για λογαριασμό τρίτων

 

10.12

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

 

 

10.12.1

 

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

 

 

 

10.12.10

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

 

 

10.12.2

 

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

 

 

 

10.12.20

 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

 

 

10.12.3

 

 

Επεξεργασία λιπών πουλερικών

 

 

 

10.12.30

 

Επεξεργασία λιπών πουλερικών

 

 

10.12.4

 

 

Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών

 

 

 

10.12.40

 

Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών

 

 

10.12.5

 

 

Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα

 

 

 

10.12.50

 

Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα

 

 

10.12.9

 

 

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών

 

 

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

December 8, 2017

Επιδοτούνται οι δραστηριότητες για Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

08/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
December 8, 2017

Έως 100% επιδότηση για επιχειρήσεις Υπό-Ίδρυση και σε λειτουργία στο Νομό Πιερίας

08/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από […]
December 8, 2017

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας της 3ης και τελευταίας, περιόδου υποβολών της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (B’ κύκλος)

08/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
December 8, 2017

Αποποιήσεις κληρονομιών λόγω ΕΝΦΙΑ και αλλαγών στον Νόμο Κατσέλη

08/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page