Νέα

02/02/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Για δωρεάν προέλεγχο και συζήτηση της επενδυτικής σας πρότασης Click ΕΔΩ

 

Ή ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές και Χρηματοδοτικά εργαλεία για : Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. κ.α  >

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

.

Time for business Coffee

Αναπτυξιακός Νόμος: Με το κλειδί στο χέρι για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Ενδεικτικά :

  20.42.99  

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων

 

Παραγωγή εκρηκτικών
   

Παραγωγή παρασκευασμένων εκρηκτικών· θρυαλλίδων ασφαλείας· καψουλιών και απλών πυροκροτητών· ειδών ανάφλεξης· ηλεκτρικών πυροκροτητών· πυροτεχνημάτων
  20.51.1     Παραγωγή προωθητικής πυρίτιδας και παρασκευασμένων εκρηκτικών
  20.51.11   Παραγωγή θρυαλλίδων ασφαλείας· πυραγωγών σχοινιών· καψυλίων· ειδών ανάφλεξης· ηλεκτρικών πυροκροτητών
    20.51.12   Παραγωγή πυροτεχνημάτων
    20.51.13   Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)

20.12

  20.51.14   Παραγωγή σπίρτων
    20.51.2     Παραγωγή σπίρτων
      20.51.20   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εκρηκτικών

16

  20.51.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εκρηκτικών

16.1

    20.51.99   Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

 

Παραγωγή κολλών
    20.52.1     Παραγωγή κολλών
      20.52.10   Παραγωγή αμυλόκολλας και παρόμοιων ειδών
  20.52.10.01 Παραγωγή γόμας και παρόμοιων ειδών
    20.52.10.02 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κολλών
    20.52.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κολλών
      20.52.99   Παραγωγή αιθέριων ελαίων
 

20.13

Παραγωγή αιθέριων ελαίων
    20.53.1     Παραγωγή αιθέριων ελαίων
      20.53.10   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων
    20.53.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων
      20.53.99   Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
   

Παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης· χημικών παρασκευασμάτων και αμιγών προϊόντων για φωτογραφική χρήση
    20.59.1     Παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένων μη εκτεθειμένων· φωτογραφικού χαρτιού
    20.59.11   Παραγωγή ευαισθητοποιημένων γαλακτωμάτων για φωτογραφικές χρήσεις· χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφικές χρήσεις π.δ.κ.α.
      20.59.12   Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων

16.2

  20.59.2     Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων

    20.59.20   Παραγωγή χημικά τροποποιημένου πυρηνέλαιου
    20.59.20.01 Παραγωγή μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών
    20.59.3     Παραγωγή μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών
      20.59.30   Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων· πρόσθετων υλών· αντιψυκτικών παρασκευασμάτων
    20.59.4     Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων
      20.59.41   Παραγωγή αντικροτικών παρασκευασμάτων· πρόσθετων υλών για ορυκτέλαια και παρόμοια προϊόντα
      20.59.42   Παραγωγή υγρών για υδραυλικά φρένα· αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών
      20.59.43   Παραγωγή διαφόρων χημικών προϊόντων
    20.59.5     Παραγωγή πεπτονών, άλλων πρωτεϊνικών ουσιών και των παραγώγων τους π.δ.κ.α.· σκόνης επεξεργασίας δέρματος
      20.59.51   Παραγωγή πολτών προπλασμάτων· οδοντιατρικού κηρού και άλλων παρασκευασμάτων για χρήση στην οδοντιατρική με βάση το γύψο, παρασκευασμάτων και γομώσεων για πυροσβεστήρες· παρασκευασμένων μέσων καλλιέργειας για την ανάπτυξη μικροοργανισμών· σύνθετων διαγνωστικών ή εργαστηριακών αντιδραστηρίων π.δ.κ.α.
      20.59.52   Παραγωγή πλαστελίνης
    20.59.52.01 Παραγωγή χημικών στοιχείων σε μορφή δίσκου και ενώσεων που έχουν υποστεί χημική κατεργασία για χρήση στην ηλεκτρονική

    20.59.53   Παραγωγή ενεργού άνθρακα
      20.59.54   Παραγωγή υλικών τελειοποίησης (φινιρίσματος), φορέων βαφής που επιταχύνουν τη βαφή ή στερεοποιούν τις βαφές και παρόμοιων προϊόντων
      20.59.55   Παραγωγή παρασκευασμάτων καθαρισμού· συλλιπασμάτων· παρασκευασμένων επιταχυντών βουλκανισμού· πλαστικοποιητικών και σταθεροποιητικών ενώσεων για ελαστικό ή πλαστικό· καταλυτικών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.· μεικτού αλκυλοβενζόλιου και αλκυλοναφθαλένιου π.δ.κ.α.
    20.59.56   Παραγωγή συνδετικών παρασκευασμένων για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου
    20.59.57   Παραγωγή διαφόρων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
      20.59.59   Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες
    20.59.59.01 Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων)

  20.59.59.02 Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελατίνων, περιλαμβανομένων των γαλακτοαλβουμινών
    20.59.6     Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελατίνων, περιλαμβανομένων των γαλακτοαλβουμινών
      20.59.60   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
  20.59.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές και Χρηματοδοτικά εργαλεία για : Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. κ.α  >

February 2, 2018

Επιδοτούνται οι δραστηριότητες για Παραγωγή χημικών προϊόντων

02/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 2, 2018

YOUTUBE channel: ILF consulting team>(2/2/2018)

02/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 2, 2018

Έρχονται πέντε νέες ανατροπές στα κοινωνικά επιδόματα

02/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 2, 2018

Ακίνητα: Μηνιαίο εισόδημα πάνω από 550 ευρώ από μισθώσεις τύπου Airbnb

02/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page