Νέα

28/02/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

Για δωρεάν προέλεγχο και συζήτηση της επενδυτικής σας πρότασης Click ΕΔΩ

 

Ή ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές και Χρηματοδοτικά εργαλεία για : Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. κ.α  >

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

.

Time for business Coffee

Αναπτυξιακός Νόμος: Με το κλειδί στο χέρι για την άμεση και έγκυρη υποβολή

 

 

Ενδεικτικά :

    24.33.99   Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

23.42

Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής
  24.34.1     Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής από μη κραματοποιημένο χάλυβα
    24.34.11   Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής από κραματοποιημένο χάλυβα
    24.34.12   Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα
    24.34.13   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σύρματος ψυχρής ολκής

23.43

24.34.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σύρματος ψυχρής ολκής
    24.34.99  

Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

 

Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
 

Παραγωγή αργύρου, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη
  24.41.1     Παραγωγή αργύρου, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

23.44

  24.41.10   Παραγωγή αργύρου από επεξεργασία χημικών καταλοίπων για λογαριασμό τρίτων
      24.41.10.01 Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη
  24.41.2     Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη
    24.41.20   Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη
  24.41.3     Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη
    24.41.30   Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας

23.49

24.41.4     Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας
    24.41.40   Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών μετάλλων, αργύρου ή χρυσού επιπλατινωμένων, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας
  24.41.5     Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών μετάλλων, αργύρου ή χρυσού επιπλατινωμένων, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας
    24.41.50   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πολύτιμων μετάλλων
  24.41.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πολύτιμων μετάλλων
    24.41.99   Παραγωγή αργύρου από επεξεργασία χημικών καταλοίπων

    24.41.99.01 Υπηρεσίες επαργύρωσης μετάλλων

23.51

    24.41.99.02 Υπηρεσίες επιχρύσωσης μετάλλων
      24.41.99.03 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)
 

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου· οξείδιου του αργιλίου
  24.42.1     Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου
    24.42.11   Παραγωγή οξείδιου του αργιλίου, εκτός του τεχνητού κορούνδιου
    24.42.12   Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργίλιου ή κραμάτων του αργίλιου

23.52

24.42.2     Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων αργίλιου
    24.42.21   Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) αργίλιου
    24.42.22   Παραγωγή σύρματος αργίλιου
    24.42.23   Παραγωγή πλακών, φύλλων και ταινιών, από αργίλιο, πάχους > 0,2 mm
    24.42.24   Παραγωγή λεπτών φύλλων αργίλιου, πάχους <= 0,2 mm
    24.42.25   Παραγωγή αλουμινόχαρτου
      24.42.25.01 Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων τους, από αργίλιο
    24.42.26   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αργίλιου
  24.42.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αργίλιου

  24.42.99   Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

23.61

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου, ακατέργαστων
  24.43.1     Παραγωγή μολύβδου, ακατέργαστου
    24.43.11   Παραγωγή ψευδάργυρου, ακατέργαστου
    24.43.12   Παραγωγή κασσίτερου, ακατέργαστου
    24.43.13   Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων από μόλυβδο, ψευδάργυρο και κασσίτερο ή τα κράματά τους
  24.43.2     Παραγωγή πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων από μόλυβδο· σκονών και ψηγμάτων μολύβδου
    24.43.21   Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων ψευδάργυρου
    24.43.22   Παραγωγή δοκών, ράβδων, μορφοράβδων και σύρματος ψευδάργυρου· πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων ψευδάργυρου
    24.43.23   Παραγωγή δοκών, ράβδων, μορφοράβδων και σύρματος από κασσίτερο
    24.43.24   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

23.62

24.43.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
    24.43.99   Παραγωγή χαλκού
 

Παραγωγή χαλκού, ακατέργαστου· συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού· χαλκού κονίας (cement)
  24.44.1     Παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού· χαλκού κονίας (cement)
    24.44.11   Παραγωγή ακατέργαστου ορείχαλκου
      24.44.11.01 Παραγωγή μη καθαρισμένου χαλκού· ανόδων από χαλκό για ηλεκτρολυτικό καθαρισμό

23.63

  24.44.12   Παραγωγή καθαρισμένου χαλκού και κραμάτων χαλκού, ακατέργαστων· μητρικών κραμάτων χαλκού
    24.44.13   Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων χαλκού ή κραμάτων του χαλκού
  24.44.2     Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων χαλκού
    24.44.21   Παραγωγή δοκών, ράβδων και μορφοράβδων (profiles), από χαλκό ή κράματά του
    24.44.22   Παραγωγή ειδών καθορισμένης μορφής από ορείχαλκο

23.64

    24.44.22.01 Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων ορείχαλκου
      24.44.22.02 Παραγωγή σύρματος από χαλκό
    24.44.23   Παραγωγή ορειχάλκινων συρμάτων
      24.44.23.01 Παραγωγή πλακών, φύλλων και ταινιών, από χαλκό, πάχους > 0,15 mm
    24.44.24   Παραγωγή λεπτών φύλλων, από χαλκό, πάχους <= 0,15 mm

23.65

  24.44.25   Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό
    24.44.26   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλκού
  24.44.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλκού
    24.44.99   Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
 

Παραγωγή νικέλιου, ακατέργαστου· ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικέλιου
  24.45.1     Παραγωγή ακατέργαστου νικέλιου

23.69

  24.45.11   Παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) νικέλιου, επιτηγμάτων (sinters) οξείδιων του νικέλιου και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικέλιου
    24.45.12   Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων νικέλιου ή κραμάτων του νικέλιου
  24.45.2     Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων νικέλιου
    24.45.21   Παραγωγή δοκών, ράβδων, μορφοράβδων και σύρματος, από νικέλιο
    24.45.22   Παραγωγή πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων, από νικέλιο
    24.45.23   Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από νικέλιο
    24.45.24   Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών τους· κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· σταχτών και υπολειμμάτων, που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις

24.45.3     Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών τους· κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· σταχτών και υπολειμμάτων, που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις

23.70

  24.45.30   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
  24.45.9     Υπηρεσίες στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
    24.45.99   Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων
 

Επεξεργασία φυσικού ουράνιου και των ενώσεων του· κραμάτων, διασπορών (συμπεριλαμβανομένων των κεραμομεταλλουργικών ενώσεων), κεραμικών προϊόντων και μειγμάτων που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του φυσικού ουράνιου
  24.46.1     Επεξεργασία φυσικού ουράνιου και των ενώσεων του· κραμάτων, διασπορών (συμπεριλαμβανομένων των κεραμομεταλλουργικών ενώσεων), κεραμικών προϊόντων και μειγμάτων που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του φυσικού ουράνιου
    24.46.10   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων πυρηνικών καυσίμων
  24.46.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων πυρηνικών καυσίμων
    24.46.99  

Χύτευση μετάλλων

 

Χύτευση σιδήρου
 

Υπηρεσίες χύτευσης χυτοσίδηρου
  24.51.1     Υπηρεσίες χύτευσης ελατού χυτοσίδηρου
    24.51.11   Υπηρεσίες χύτευσης σφαιροειδούς χυτοσίδηρου
    24.51.12   Υπηρεσίες χύτευσης φαιού χυτοσίδηρου
    24.51.13   Υπηρεσίες ανάτηξης χυτοσίδηρου
      24.51.13.01 Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles) από χυτοσίδηρο· σωλήνων και αγωγών από χάλυβα

24.51.2     Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles) από χυτοσίδηρο· σωλήνων και αγωγών από χάλυβα

23.91

  24.51.20   Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο
  24.51.3     Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο
    24.51.30   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας χύτευσης σιδήρου
  24.51.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας χύτευσης σιδήρου
    24.51.99   Χύτευση χάλυβα
 

Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα
  24.52.1     Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα

23.99

  24.52.10   Υπηρεσίες ανάτηξης χάλυβα
      24.52.10.01 Κατασκευή σωλήνων και αγωγών φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα
  24.52.2     Κατασκευή σωλήνων και αγωγών φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα
    24.52.20   Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα
  24.52.3     Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα
    24.52.30   Χύτευση ελαφρών μετάλλων
 

Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων
  24.53.1     Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων
    24.53.10   Υπηρεσίες ανάτηξης ελαφρών μετάλλων
      24.53.10.01 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
 

Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
  24.54.1     Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
    24.54.10   Υπηρεσίες ανάτηξης μη σιδηρούχων μετάλλων
      24.54.10.01

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

24.10

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
  25.11.1     Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
    25.11.10   Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους
  25.11.2     Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα
    25.11.21   Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα
    25.11.22   Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο
    25.11.23   Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως
      25.11.23.01 Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
      25.11.23.02 Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και παρόμοιων ειδών
      25.11.23.03 Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο
      25.11.23.04 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
  25.11.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
    25.11.99   Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
 

Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο
  25.12.1     Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο
    25.12.10   Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο
      25.12.10.01 Κατασκευή πυρασφαλών πορτών
      25.12.10.02 Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας
      25.12.10.03 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών πορτών και παράθυρων
  25.12.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών πορτών και παράθυρων
    25.12.99  

Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

 

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
 

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
  25.21.1     Κατασκευή σωμάτων κεντρικής θέρμανσης, μη ηλεκτρικά θερμαινόμενων, από σίδηρο ή χάλυβα
    25.21.11   Κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης
    25.21.12   Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
    25.21.13   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
  25.21.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
    25.21.99   Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
 

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
  25.29.1     Κατασκευή ντεπόζιτων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων (εκτός εκείνων που προορίζονται για πεπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από μέταλλο, χάλυβα ή αργίλιο, χωρητικότητας > 300 λίτρων, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις
    25.29.11   Κατασκευή μεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, όχι για κεντρική θέρμανση
      25.29.11.01 Κατασκευή δοχείων για συμπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο, από μέταλλο
    25.29.12   Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων υπό πίεση
      25.29.12.01 Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών υγραέριου
      25.29.12.02 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και δοχείων
  25.29.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και δοχείων
    25.29.99  

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

 

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση
 

Κατασκευή ατμογεννητριών και μερών τους
  25.30.1     Κατασκευή ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού· λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού
    25.30.11   Κατασκευή βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες· συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού
    25.30.12   Κατασκευή μερών ατμογεννητριών

  25.30.13   Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων και μερών τους

24.20

25.30.2     Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισότοπων
    25.30.21   Κατασκευή μερών πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισότοπων
    25.30.22   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
  25.30.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

 

 

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

February 28, 2018

Επιδοτούνται οι δραστηριότητες για Παραγωγή βασικών μετάλλων

28/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 28, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ

28/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 28, 2018

Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή καταλόγων 2018 «πόθεν έσχες» (χρήση 2017)

28/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 28, 2018

Σύντομα η ρύθμιση για ελ. επαγγελματίες με οφειλές άνω των 50.000€ προς Δημόσιο και άνω των 50.000€ προς ασφαλιστικά ταμεία

28/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page