Νέα

15/02/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

Time for business Coffee

 

 

Ενδεικτικά :

   

Παραγωγή χρωστικών υλών

  20.12.1     Παραγωγή οξείδιων, υπεροξείδιων και υδροξείδιων
      20.12.11   Παραγωγή οξείδιου και υπεροξείδιου του ψευδάργυρου· οξείδιων του τιτάνιου
      20.12.12   Παραγωγή οξείδιων και υδροξείδιων του χρωμίου, του μαγγάνιου, του μολύβδου και του χαλκού
      20.12.19   Παραγωγή άλλων μεταλλικών οξείδιων, υδροξείδιων και υπεροξείδιων
    20.12.2     Παραγωγή δεψικών ή βαφικών εκχυλισμάτων· ταννινών και των παράγωγών τους· χρωστικών υλών π.δ.κ.α.
      20.12.21   Παραγωγή συνθετικών οργανικών χρωστικών υλών και παρασκευασμάτων που βασίζονται σε αυτές· οργανικών συνθετικών προϊόντων, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα· χρωστικών λακών και παρασκευασμάτων που βασίζονται σε αυτές
      20.12.22   Παραγωγή δεψικών εκχυλισμάτων φυτικής προέλευσης· ταννινών και των αλάτων, αιθέρων, εστέρων και άλλων παραγώγων τους· χρωστικών υλών φυτικής ή ζωικής προέλευσης
      20.12.23   Παραγωγή δεψικών συνθετικών οργανικών προϊόντων· δεψικών ανόργανων προϊόντων· δεψικών παρασκευασμάτων· ενζυματικών παρασκευασμάτων για την προεργασία της δέψης
      20.12.24   Παραγωγή χρωστικών υλών π.δ.κ.α.· ανόργανων προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα
    20.12.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών
      20.12.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών

 

Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών
    20.13.1     Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου· εξαντλημένου ουράνιου και θόριου· άλλων ραδιενεργών στοιχείων
      20.13.11   Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου και των ενώσεων τους
      20.13.12   Παραγωγή εξαντλημένου ουράνιου και θόριου και των ενώσεων τους
      20.13.13   Παραγωγή άλλων ραδιενεργών στοιχείων, ισότοπων και ενώσεων τους· κραμάτων, διασπορών, κεραμικών προϊόντων και μειγμάτων που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπων ή ενώσεων

    20.13.14   Παραγωγή καυσίμων στοιχείων (κασετών), που δεν έχουν ακτινοβοληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες
 

20.13.2     Παραγωγή χημικών στοιχείων π.δ.κ.α.· ανόργανων οξέων και ενώσεων
 

  20.13.21   Παραγωγή μεταλλοειδών
 

17.11

  20.13.22   Παραγωγή αλογονωμένων ή θειούχων ενώσεων των μη μεταλλικών στοιχείων
      20.13.23   Παραγωγή μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· μετάλλων σπανίων γαιών, σκάνδιου και ύττριου· υδράργυρου
      20.13.24   Παραγωγή υδροχλώριου· διθειικού οξέως· διφωσφορικού πεντοξείδιου· άλλων ανόργανων οξέων· διοξείδιου του πυρίτιου και του θείου
      20.13.25   Παραγωγή οξείδιων, υδροξείδιων και υπεροξείδιων· υδραζίνης και υδροξυλαμίνης και ανόργανων αλάτων τους
    20.13.3     Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων· υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών
      20.13.31   Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων
      20.13.32   Παραγωγή υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών
    20.13.4     Παραγωγή σουλφιδίων, θειικών αλάτων· νιτρικών, φωσφορικών και ανθρακικών αλάτων

17.12

  20.13.41   Παραγωγή σουλφιδίων, θειωδών και θειικών αλάτων
      20.13.42   Παραγωγή φωσφινικών, φωσφονικών, φωσφορικών, πολυφωσφορικών αλάτων και νιτρικών αλάτων (εκτός του κάλιου)
      20.13.43   Παραγωγή ανθρακικών αλάτων
    20.13.5     Παραγωγή αλάτων άλλων μετάλλων
      20.13.51   Παραγωγή αλάτων οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων· κολλοειδών πολύτιμων μετάλλων
      20.13.52   Παραγωγή ανόργανων ενώσεων π.δ.κ.α., συμπεριλαμβανομένου του αποσταγμένου νερού· αμαλγαμάτων, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων μετάλλων
    20.13.6     Παραγωγή άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών
      20.13.61   Παραγωγή ισότοπων π.δ.κ.α. και των ενώσεών τους (συμπεριλαμβανομένου του βαρέως ύδατος)
      20.13.62   Παραγωγή κυανίδιων, οξείδιων των κυανίδιων και σύμπλοκων κυανίδιων· κροτικών, κυανικών και θειοκυανικών αλάτων· πυριτικών αλάτων· βορικών αλάτων· υπερβορικών αλάτων· άλλων αλάτων ανόργανων οξέων ή υπεροξέων
      20.13.63   Παραγωγή υπεροξείδιου του υδρογόνου
      20.13.64   Παραγωγή φωσφιδίων, καρβιδίων, υδριδίων, νιτριδίων, αζωτιδίων, πυριτιδίων και βοριδίων
      20.13.65   Παραγωγή ενώσεων μετάλλων σπάνιων γαιών, ύττριου ή σκάνδιου

14

    20.13.66   Παραγωγή θείου, με εξαίρεση αυτού που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση, καθώς και του κολλοειδούς

14.1

    20.13.67   Παραγωγή φρυγμένων σιδηροπυριτών

    20.13.68   Παραγωγή πιεζοηλεκτρικού χαλαζία· άλλων συνθετικών ή ανασχηματισμένων πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, ακατέργαστων
    20.13.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών
      20.13.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών
   

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
    20.14.1     Παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους

    20.14.11   Παραγωγή άκυκλων υδρογονανθράκων
      20.14.12   Παραγωγή κυκλικών υδρογονανθράκων
      20.14.13   Παραγωγή χλωριωμένων παράγωγων άκυκλων υδρογονανθράκων
      20.14.14   Παραγωγή σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή νιτριδωμένων παράγωγων υδρογονανθράκων, αλογονωμένων ή όχι
      20.14.19   Παραγωγή άλλων παράγωγων υδρογονανθράκων
    20.14.2     Παραγωγή αλκοολών, φαινολών, φαινολοαλκοολών και των αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή νιτριδωμένων παραγώγων τους· βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών
      20.14.21   Παραγωγή βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών
      20.14.22   Παραγωγή μονοσθενών αλκοολών
      20.14.23   Παραγωγή διολών, πολυαλκοολών, κυκλικών αλκοολών και παραγώγων τους
      20.14.24   Παραγωγή φαινολών· φαινολοαλκοολών και παραγώγων από φαινόλες
    20.14.3     Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών βιομηχανικών· καρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους
      20.14.31   Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών βιομηχανικών· όξινων λαδιών από εξευγενισμό
      20.14.32   Παραγωγή κορεσμένων ακυκλικών μονοκαρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους

    20.14.33   Παραγωγή ακόρεστων μονοκαρβοξυλικών, κυκλανικών, κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών ακυκλικών πολυκαρβοξυλικών οξέων και παραγώγων τους
      20.14.34   Παραγωγή αρωματικών πολυκαρβοξυλικών και καρβοξυλικών οξέων με πρόσθετη οξυγονούχο ομάδα· και των παραγώγων τους, εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του
    20.14.4     Παραγωγή οργανικών ενώσεων με αζωτούχες ομάδες
      20.14.41   Παραγωγή ενώσεων με αμινική ομάδα
      20.14.42   Παραγωγή οξυγονούχων αμινικών ενώσεων, εκτός από τη λυσίνη και το γλουταμινικό οξύ
      20.14.43   Παραγωγή ουρεϊνών· ενώσεων με καρβοξυϊμιδική ομάδα και με νιτρική ομάδα· παραγώγων τους
 

  20.14.44   Παραγωγή ενώσεων με άλλες αζωτούχες ομάδες
 

17.21

20.14.5     Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανο-ανόργανων ενώσεων· ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.
      20.14.51   Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανο-ανόργανων ενώσεων
      20.14.52   Παραγωγή ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.· νουκλεϊνικών οξέων και των αλάτων τους
      20.14.53   Παραγωγή φωσφορικών εστέρων και των αλάτων τους ή εστέρων άλλων ανόργανων οξέων (με εξαίρεση εστέρες υπεροξείδιου του υδρογόνου) και των αλάτων τους· και των αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή νιτριδωμένων παραγώγων τους
    20.14.6     Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων, ακεταλών και ημιακεταλών· άλλων οργανικών ενώσεων
      20.14.61   Παραγωγή ενώσεων με αλδεϋδικές ομάδες
      20.14.62   Παραγωγή ενώσεων με κετονικές και κινονικές ομάδες
      20.14.63   Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων, ακεταλών και ημιακεταλών και των παραγώγων τους
      20.14.64   Παραγωγή ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.
        20.14.64.01 Παραγωγή τυρομαγιάς
    20.14.7     Παραγωγή διαφόρων οργανικών βασικών χημικών προϊόντων
      20.14.71   Παραγωγή παραγώγων φυτικών προϊόντων ή προϊόντων ρητίνης
 

17.22

    20.14.71.01 Παραγωγή προϊόντων ρητίνης
      20.14.72   Παραγωγή ξυλάνθρακα
      20.14.73   Παραγωγή ελαίων και άλλων προϊόντων που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα και παρόμοια προϊόντα
      20.14.74   Παραγωγή μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 80 % κατ’ όγκο
      20.14.75   Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων μετουσιωμένων, οποιουδήποτε τίτλου
    20.14.8     Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο
      20.14.80   Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο
 

17.23

20.14.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
      20.14.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

 

 

 

 

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

February 15, 2018

Επιδοτούνται οι δραστηριότητες για Παραγωγή χρωστικών υλών

15/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 15, 2018

Σας ενδιαφέρει η διοργάνωση θαλάσσιων περιηγήσεων (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής) ; Επιδότηση έως 50% για εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Δωρεάν προέλεγχος και ενημέρωση

15/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 15, 2018

Ενημερωτικό Υλικό Για τους ενεργούς Πελάτες Λογιστηρίου της ILF consulting

15/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 15, 2018

Δικηγόροι και μηχανικοί: Αποσύνδεση της υποχρεωτικής υπαγωγής σε ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ

15/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page