Νέα

22/02/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

 

Για δωρεάν προέλεγχο και συζήτηση της επενδυτικής σας πρότασης Click ΕΔΩ

Ή ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

Αναπτυξιακός Νόμος: Με το κλειδί στο χέρι για την άμεση και έγκυρη υποβολή

 .

Time for business Coffee

 Ενδεικτικά :

    23.49.99  

Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου

 

Παραγωγή τσιμέντου
 

Παραγωγή τσιμέντου
  23.51.1     Παραγωγή ημιυαλοποιημένων σκωριών (οπτόπλινθων clinker)
    23.51.11   Παραγωγή τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου, κονιών υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων
    23.51.12   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου

22.19

23.51.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου
    23.51.99   Παραγωγή ασβέστη και γύψου
 

Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη
  23.52.1     Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη
    23.52.10   Παραγωγή γύψου
  23.52.2     Παραγωγή γύψου
    23.52.20   Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη
  23.52.3     Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη
    23.52.30   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη και γύψου
  23.52.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη και γύψου
    23.52.99  

Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο

 

Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
 

Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές
  23.61.1     Κατασκευή πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
    23.61.11   Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων
      23.61.11.01 Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
    23.61.12   Κατασκευή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
      23.61.12.01 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
  23.61.2     Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
    23.61.20   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις

23.61.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις

22.21

  23.61.99   Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
 

Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
  23.62.1     Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
    23.62.10   Κατασκευή διακοσμήσεων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
      23.62.10.01 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
  23.62.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
    23.62.99   Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
 

Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
  23.63.1     Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
    23.63.10   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος
  23.63.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος
    23.63.99   Κατασκευή κονιαμάτων
 

Κατασκευή κονιαμάτων
  23.64.1     Κατασκευή κονιαμάτων
    23.64.10   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων
  23.64.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων

22.22

  23.64.99   Κατασκευή ινοτσιμέντου
 

Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο
  23.65.1     Κατασκευή σανίδων σε τεμάχια και παρόμοια είδη από φυτικές ίνες, άχυρα ή υπολείμματα ξυλείας, συσσωματωμένα με ορυκτές συνδετικές ύλες
    23.65.11   Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο, ινοτσιμέντο κυτταρίνης ή από παρόμοια
    23.65.12   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου
  23.65.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου
    23.65.99   Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
 

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
  23.69.1     Κατασκευή άλλων προϊόντων από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α.
    23.69.11   Κατασκευή ειδών διακόσμησης από γύψο, εκτός των δομικών
      23.69.11.01 Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.
    23.69.19   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

22.23

23.69.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές και Χρηματοδοτικά εργαλεία για : Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. κ.α  >

 

 

 

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

February 22, 2018

Επιδοτούνται οι δραστηριότητες για την Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου

22/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 22, 2018

Επιδοτούνται οι δραστηριότητες για Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

22/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 22, 2018

ΕΣΠΑ 2018 : Επιδότηση έως 50% για Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα

22/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 22, 2018

YOUTUBE channel: ILF consulting team>(22/2/2018)

22/02/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page