Νέα

29/03/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

 

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

 

 

Υποβολή δηλώσεων, καταβολή φόρων και εισφορών με προθεσμίες που εκπνέουν την 30η Μαρτίου 2018

 

Ι. Σχετικά με την υποβολή δηλώσεων, κ.λπ. και Α.Π.Δ.

Φέτος, η 31η Μαρτίου 2018 συμπίπτει με ημέρα αργίας, συνεπώς οι υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη συγκεκριμένη ημέρα μετατίθενται για την επόμενη εργάσιμη, ήτοι την 2α Απριλίου 2018. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα δεν μετατίθεται, συνεπώς οι σχετικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018.

Παρατίθεται πίνακας με ενδεικτικές υποχρεώσεις:

 

 

Υποβολή έως την 30η Μαρτίου 2018
Υποβολή έως τις 2 Απριλίου2018
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων (εκτός μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων)
Βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα (σε φ.π. από ν.π. ή ν.ο. με διπλογραφικά βιβλία), τόκους, δικαιώματα φορ. έτους 2017* Τέλη συνδρομητών
Δήλωση φόρου διαμονής
Συγκεντρωτικές καταστάσεις (ΜΥΦ) έτους 2017
Πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης
Δηλώσεις πλοίων
Δήλωση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.)

 

 

ΙΙ. Καταβολή φόρων και εισφορών

Σχετικά με την καταβολή των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών των παραπάνω δηλώσεων (καθώς και άλλων υποχρεώσεων π.χ. πληρωμές δόσεων ρύθμισης κλπ) ισχύουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 

 

Πίνακας με ενδεικτικές υποχρεώσεις καταβολής φόρου και εισφορών

 

Καταβολή έως την 30η Μαρτίου 2018 Καταβολή έως τις 2 Απριλίου 2018
Φ.Π.Α. Παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ., μερισμάτων, κ.λπ.)
Ασφαλιστικών εισφορών * Τέλος συνδρομητών
Φόρος διαμονής
Φόρος πλοίων
Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης

*Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα όπως επίσης και ο Φ.Π.Α.

 

 

 

ΙΙΙ. Τι ισχύει για την τραπεζική αργία και πως επηρεάζει όλες τις παραπάνω πληρωμές

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τραπεζών ισχύουν τα εξής:

Ανακοίνωση Τράπεζας ΠειραιώςΣας ενημερώνουμε ότι λόγω της εορτής του Πάσχα των καθολικών, οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται την Παρασκευή 30 Μαρτίου και τη Δευτέρα 02 Απριλίου, θα εκτελεστούν την Τρίτη 03 Απριλίου που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη.Οι μεταφορές εντός Πειραιώς και οι μισθοδοσίες θα εκτελεστούν κανονικά, αλλά με ημερομηνία αξίας την Τρίτη 03 Απριλίου. Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 30 Μαρτίου και τη Δευτέρα 02 Απριλίου.

 

Ανακοίνωση Τράπεζας Alphabank
Σας ενημερώνουμε ότι η Παρασκευή, 30 Μαρτίου και η Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018 έχουν ορισθεί ως ειδικές τραπεζικές αργίες, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.Για το λόγο αυτό:
μεταφορές σε λογαριασμούς άλλων τραπεζών του εσωτερικού και του εξωτερικού που θα καταχωρούνται στο διάστημα από την Παρασκευή, 30 Μαρτίου  έως και τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018, προς εκτέλεση εντός του ως άνω διαστήματος, θα εκτελεσθούν τη Μεγάλη Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018,πληρωμές για αυθημερόν εξόφληση λογαριασμών τρίτων που θα καταχωρούνται από την Παρασκευή, 30 Μαρτίου έως και τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018, θα έχουν ημερομηνία εκτελέσεως τη Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου 2018.Κανονικά θα εκτελούνται άμεσες και μεταχρονολογημένες μεταφορές μεταξύ λογαριασμών Alpha Bank, καθώς και πληρωμές καρτών εκδόσεως Alpha Bank.

 

Aνακοίνωση Τράπεζας Eurobank

ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Παρασκευή 30.03.2018 και η Δευτέρα 02.04.2018 ορίζονται, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 11 του Νόμου 3336/2005), ως μέρες ειδικής αργίας για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω αργίας του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Πληρωμών (σύστημα TARGET2).

Οι ημερομηνίες αυτές θα είναι εργάσιμες για το Προσωπικό της Τράπεζας, ωστόσο δε θα διενεργούνται συναλλαγές με ημερομηνία αξίας από 30.03.2018 έως και 02.04.2018.

 

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 30.03.2018 και την Δευτέρα 02.04.2018.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν την 30η Μαρτίου 2018, αλλά και την 2α Απριλίου 2018, θα εμφανισθούν στα συστήματα των τραπεζώντη Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου 2018.

 

 

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. με ανακοίνωσή του επισήμανε τα εξής 

«Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α ανακοινώνει ότι, λόγω της ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, οι εισφορές και δόσεις ρύθμισης με καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής 30/3/2018 και 2/4/2018 θα αποσταλούν στον Ε.Φ.Κ.Α. την Τρίτη, 3 Απριλίου 2018. Όλες οι ανωτέρω πληρωμές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες. Αντίστοιχα, οι εντολές άμεσης χρέωσης τραπεζικών λογαριασμών (πάγιες εντολές) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 3 Απριλίου 2018».

 

 

 

 

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
March 29, 2018

Υποβολή δηλώσεων, καταβολή φόρων και εισφορών με προθεσμίες που εκπνέουν την 30η Μαρτίου 2018

29/03/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
March 29, 2018

Σήμερα πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ το επίδομα παιδιού

29/03/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
March 28, 2018

Υπενθύμιση: 18 Μέρες πριν την λήξη Υποβολών για Επιδότηση έως 55% Αναπτυξιακός Νόμος

28/03/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
March 28, 2018

Σας ενδιαφέρει η ίδρυση Γραφείου ενοικιάσεων αυτοκινήτων ολικής /μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων ; Με επιδότηση έως 50% για εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Δωρεάν προέλεγχος και ενημέρωση

28/03/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page