Νέα

17/04/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

 

 

 

 

Leader  < ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ > Δικαιούχοι: Σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , Δήμοι και άλλοι Δημόσιοι φορείς. Υποβολές έως  29/6/2018 

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Φορείς Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς)
  • Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων)

 

Περίοδος υποβολής

από 16/4/2018 έως 29/6/2018

 

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στην Φθιώτιδα – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-μέσω του LEADER

Υποδράση 19.2.4.1 Έργα αρμοδιότητας δημοσίων φορέων και υπηρεσιών τους σε βασικούς τομείς υποδομών. Ειδικότερα, παρεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση των οικισμών όπως η επέκταση ή/και βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης υδάτων, ανάπτυξη πιλοτικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, βελτίωση οδοποιίας εντός οικισμών ή εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχέδιο χρήσης του κτηρίου.

Υποδράση 19.2.4.2 Κοινωνικές υποδομές όπως κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, κοινωνικά παντοπωλεία, γηροκομεία, αγροτικά ιατρεία κλπ., παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, εκπαιδευτικοί χώροι δεύτερης ευκαιρίας, κατασκευή ή εκσυγχρονισμός παιδικών χαρών, βελτίωση / αναβάθμιση ή κατασκευή υποδομών για ΑΜΕΑ και λοιπές ευπαθείς ομάδες, έργα που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Υποδράση 19.2.4.3 Δημιουργία χώρων, υπηρεσιών και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές, μικρής κλίμακας. Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών και παραλίμνιων διαδρομών, διατήρηση, ανάδειξη, αποκατάσταση και σήμανση υφιστάμενων μονοπατιών, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας συμπεριλαμβανομένου συναφούς εξοπλισμού,δράσεις εναλλακτικού τουρισμού, διαχείριση και ανάδειξη οριοθετημένων περιοχών ή περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος.

Υποδράση 19.2.4.5 Δημιουργία χώρων άσκησης πολιτιστικού ενδιαφέροντος, πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές αλλά και χώροι θρησκευτικών, αρχαιολογικών ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ανάδειξη και αναστήλωση ή ανακαίνιση χώρων πολιτισμού ή μνημείων της περιοχής παρέμβασης, βιβλιοθήκες, χώροι εκθέσεων, θέατρα, πολιτιστικά κέντρα και έργα που αφορούν την στήριξη πολιτιστικών φορέων όπως προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών κλπ.

Υποδράση 19.2.5.1 Μελέτη και κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την άσφαλτο-τσιμεντόστρωση της χαρακτηρισμένης αγροτικής οδοποιίας. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να συνδέονται με μονάδες μεταποίησης/καθετοποίησης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Φορείς Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς)
  • Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων)

Περίοδος υποβολής

από 16/4/2018 έως 29/6/2018

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες ήτοι έως 06/07/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, να αποστείλουν στην ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, όπως αυτά τίθενται στους οδηγούς της κάθε υποδράσης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΑΑ και εντύπως στην έδρα της Ο.Τ.Δ. Αρκαδίου 6, 351 31 Λαμία, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη: Για την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η περιοχή εφαρμογής αποτελείται από ολόκληρο τον Ν. Ευρυτανίας και τον Ν. Φθιώτιδας, εκτός από τον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας και τις τοπικές κοινότητες Παύλιανης – Οίτης – Σκαμνού και Δάφνης του Δήμου Λαμίας. Εξαιρείται επίσης από την περιοχή παρέμβασης η Δ.Ε. Λαμίας λόγω πληθυσμού.

Όροι και προϋποθέσεις

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων, οι όροι και οι προυποθέσεις συμμετοχής θα πρέπει να διασφαλίζουν …

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων, οι όροι και οι προυποθέσεις συμμετοχής θα πρέπει να διασφαλίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την Πρόσκληση.

Τι χρηματοδοτείται

Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου, μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ΑΠΕ, μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου, δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών, δαπάνες για απόκτηση γης, ανάπτυξη λογισμικού, τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου, δαπάνη υποβολής φακέλου κ.α ανάλογα με την κάθε υποδράση.

 

 

 

Πατήστε ΕΔΩ για την σχετική πρόσκληση 

 

 

 

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

April 17, 2018

Leader < ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ > Δικαιούχοι: Σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , Δήμοι και άλλοι Δημόσιοι φορείς. Υποβολές έως 29/6/2018

17/04/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 17, 2018

25 Μέρες πριν την λήξη υποβολών για Επιδότηση έως 50% για Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

17/04/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 16, 2018

ΕΣΠΑ 2018: Επιδότηση έως 50% για Υπηρεσίες πίστας «καρτ»

16/04/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 16, 2018
αρχείο λήψης επιδοτήσεις, αναπτυξιακός, νόμος, εσπα, ευρωπαϊκές, leader, αγροτικής, ανάπτυξης

Αλλαγές στις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα των νέων γεωργών

16/04/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page